tag:blogger.com,1999:blog-24279840059298723352018-01-21T18:50:18.809+01:00Den Ortodokse Katolske KirkeInfo om liv og lære i den ene, hellige, katolske og apostoliske KirkeMiklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.comBlogger440125tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-56578217317627342762018-01-08T20:03:00.002+01:002018-01-08T20:03:59.252+01:00Serbias Patriark - Julehilsen 2017<div align="center" class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan; text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Den Serbisk-Ortodokse kirke til sine åndelige barn, Julen 2017</span><span lang="NO-BOK"><span style="font-size: x-small;"> <br />(2018 etter sivil kalender)</span><span style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jQBy_KpltZw/WlPAcXEGdhI/AAAAAAAAKf0/kIznxSz-yTUCgTs2mLomaeG2fz54dIMdgCLcBGAs/s1600/2serbian_pat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="232" data-original-width="370" height="250" src="https://1.bp.blogspot.com/-jQBy_KpltZw/WlPAcXEGdhI/AAAAAAAAKf0/kIznxSz-yTUCgTs2mLomaeG2fz54dIMdgCLcBGAs/s400/2serbian_pat.jpg" width="400" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div align="center" class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan; text-align: center;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">+IRINEJ<o:p></o:p></span></strong></div><div align="center" class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan; text-align: center;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">Ved Guds nåde; <o:p></o:p></span></strong></div><div align="center" class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan; text-align: center;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">Ortodoks erkebiskop av Pec, Metropolitt av Beograd Karlovci og Serbisk Patriark, sammen med alle Hierarker i den Serbisk-ortodokse kirke. Til hele presteskapet, munker og nonner, og alle sønner og døtre av vår hellige Kirke: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus og Den hellige ånd. Vi hilser dere med julens glade budskap:<o:p></o:p></span></strong></div><div align="center" class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan; text-align: center;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">FRED FRA GUD! KRISTUS ER FØDT! <o:p></o:p></span></strong></div><div align="right" class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan; text-align: right;"><em><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-style: normal;">&nbsp;</span></em><em><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">«Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!<o:p></o:p></span></em></div><div align="right" class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan; text-align: right;"><em><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-style: normal;">(2. Kor.5,17)<o:p></o:p></span></em></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Kjære brødre og søstre, <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Fundamentet for Guds Nye og Evige pakt ble lagt denne dagen, på den første julen i historien. For på denne dagen, kjære åndelige barn, fullendte den Gud- Han som er før alle tidsaldre -&nbsp; noe som er større enn selve skapelsen av universet. På denne dagen ble profetiene som var gitt våre forfedre oppfylt. I fred lot Den allrene og mest velsignede Evigjomfru Maria dette løfte som profetene i uminnelige tider hadde forutsagt gå i oppfyllelse: Gud Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss (jf. Joh. 1,14). Den himmelske Faderens Sønn kom inn i menneskehetens tidsalder, så menneske skulle bli evig med Gud. Gud den Allmektige, «ga avkall på sitt eget, tok på seg tjeners skikkelse og ble mennesker lik» (Fil. 2,7). Slik ble Han i kjødet ett med vår ringhet, for slik å gjøre oss lik med Bildet av hans herlighet.&nbsp; Derfor sier Apostelen Paulus opprømt: «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier!» (Rom. 11,33). <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">På denne dagen sang englenes hærskarer den vakreste og inspirerte hymnen: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker av Guds velbehag!». Og stjernen viste til Betlehem, Den hellige profet og konge Davids by. Betlehem – brødets hus -&nbsp; byen hvor det sanne Levende brød kom ned fra himmelen, og nå sto frem i menneskenes verden. I det stille åndelige lyset den første julenatt, ble gjeterne bedt inn til å skue den evige og enbårne Sønnens menneskelige ansikt (Luk. 2, 4-15). Dette storslagne og fryktelige mysterium – at Gud ble åpenbart i kjødet – er utenkelig for engler og mennesker. Nettopp derfor ble Guds kjærlighetsfulle og evige plan utfoldet i stillhet i en ydmyk stall&nbsp; i Betlehem, en stall fylt av saktmodighet og ufattelig godhet. Derfor, hvis vi ydmykt nærmer oss Davids by, sammen med de himmelske og jordiske kor av hellige, kan vi med våre åndelige øyne se hvorledes&nbsp; Han – i hvem alt er skapt på himmel og på jord –&nbsp; er åpenbart,&nbsp; «for i hans kropp bor hele guddomsfylden» (Kol. 2, 9).&nbsp; Denne gudommelige åpenbarte sannhet blir ropt ut i Den hellige Kirken utallige ganger, med ordene om at Guds Sønn «for oss mennesker og for vår frelses skyld kom [...] ned fra himmelen og tok kjød av Den hellige ånd og jomfru Maria og ble menneske».&nbsp; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Den frelse som vår Trosbekjennelse taler om, kjære brødre og søstre, overgår enhver menneskelig forventning. Gud ble ikke menneske for å vise frem sin egen herlighet og majestet. Heller ikke for å vise seg med hele den himmelske hærskare som verdens Hersker. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Vår frelser nedverdiget seg til å bli født av den Allerhelligste Gudfødersken og evigjomfru Maria, slik at mennesket gjennom Den hellige ånds nåde og kraft skulle kunne bli født på ny, i dåpen og gjennom deltagelsen i Den hellige liturgien og gjennom livet i Kristus. Slik kunne mennesket bli gud gjennom nåden, en bror og en medborger til Gudemenneske Kristus.&nbsp; Dette er gjort mulig for oss takket være den sanne fødsel til evig liv, gitt oss i den hellige dåpen, myrrsalvingen og hele det sakramentale livet. Dette sakramentale livet finner sitt høydepunkt i Den gudommelige liturgien, og dette høydepunkt følger vårt ønske&nbsp; om å følge evangeliets hellige dyder. Det kristne livet begynner ved at vi kommer inn i fellesskapet som Guds barn, for fortsetter i Kirken ved at vi er deltagere i Guds nåde gjennom Kristi gudommelige liv. I Kirken finner vi alltid frelse, og vi skal til slutt også finne vår evige frelse der.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Det finnes en innsiktsfull hilsen på folkemunne fra gjest til vertskap, som uttrykker den lyseste og mest mirakuløse juleglede, og den lyder slik: «Gi, O Herre, helse og glede til dette hus! Må sunne barn bli født; må åkre og vinranker bringe rikelig frukt; må bygninger, stall og tun bli flere!» Sannelig, det er en dyp mening og et vidtrekkende budskap om livet skjult i denne gamle visdom. Kjære åndelig barn! Hverken vårt land eller de vakre byene og landsbyene; eller økonomisk vekst som vi streber etter; eller all verdens eiendeler er verdt noe som helst hvis vårt folk sakte men sikkert forsvinner ved at det blir født færre enn de som går bort.&nbsp; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Vårt folk har hatt en stormende forhistorie helt fra begynnelsen av, med store prøvelser og&nbsp; store problemer. Noen ganger måtte våre kristne forfedre bokstavelig talt gjenreise stat, økonomi, kultur fra asken– ja, de måtte gjenreise alt det som gjorde dem til fullverdige medlemmer av den europeiske sivilisasjon. De maktet alltid å reise seg igjen. Grunnen til det var at hjemmene var fylt med tro, gode gjerninger og styrke, og at barneflokkene vokste i stort antall.&nbsp; La oss derfor komme i hu Guds lov, og la oss tenke over det budet Gud gav til våre forfedre: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! (1.Mos. 1, 28). Derfor, kjære elskede troende i Kristus; la oss ikke forsake å oppfylle dette budet! Kjærlighetens Herre ønsket selv å la seg bli født i kjødet og bo iblant oss, og gjennom hans fødsel av Jomfru Maria helliget han og gav mening til det å være mor og det å føde barn, for evig og alltid. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">I disse hellige juledagene ber vi inderlig for våre brødre og søstre i troen både vårt hjemland og i utlandet. Vi håper at det gudommelige barnet Jesus Kristus kan få tenne det ydmyke gledes lys fra Betlehem i deres hjerter, i hvilket himmel og jord blir opplyst og er skinner frem. I denne stille natt vil vi især be alle troende om å være av ett hjerte og ett sinn med de lidende serbisk- ortodokse folk som med stor trofasthet beskytter og forsvarer vårt fotfeste i det hellige landet i Kosovo og Metohija. Vi må aldri glemme hvorledes dette landet ble gitt oss av Gud som et evig løfte. Stormende tider har kommet og gått. Tidligere var våre forfedres hjerter uløselig knyttet til Patriarkatet i Pec, Gracanica, Gudføderskens kirke i Levish, Banjska, Dechani, De hellige erkeengler og tusen av andre altere rundt om i Kosovo og Metohija. Våre forfedre visste og husket alltid på hvem som hadde vandret i dette hellige landet tidligere i det syvende århundre, ja enda tidligere, slik det er oppskrevet i de Bysantiske krøniker. Videre visste våre forfedre hvem som skrev opptegnelser på keramikk i det niende århundre og hvem som åpnet de første skoler i klostrene, hvem som skrev bøker, malte fresker og ikoner, bygde kirker, åpnet de første sykehus, og, hvem som skrev bøker på slaviske språk. Våre forfedre visste at den store Zupan av Ras Vukan forsvarte byen Zvecan&nbsp; i det ellevte århundre. De visste hvilke herskere fra dynastiene Nemanjic, Lazarevic, Brankovic, Petrovic, Obrenovic og Karadjordjevic som bygde helligsteder rund om i de serbiske landområder. Våre fedre visste alt dette, kjære brødre og søstre. Og vi som er deres etterkommere, vet også alt dette. Men vi vet også noe mer. Vi vet at vår lidende folk i Kosovo og Metohija har forblitt der for å bekjenne sin hellige ortodokse tro som martyrer og at de med stort mot har måttet tåle prøvelser for sitt serbiske navn. Vi vet slik som de, og vi skal aldri glemme at Kosovo og Metohija er vårt Jerusalem, vårt hellige land. Slik kan vi, sammen med kong David som skrev salmene, i bønnen love at «om jeg glemmer deg, O Jerusalem», hvis jeg glemmer deg Kosovo og Metohija, «så la min høyre hånd bli glemt» (LXX Ps. 137, 5). <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Våre brødre i troen, ikke bare i Kosovo og Metohija, men overalt ellers også, kjenner prøvelser i troen. På denne dagen inspireres vi på en spesiell måte av det gudommelige barnet Kristus idet å gi godt igjen til alle mennesker som brødre og venner, uansett hvordan andre behandler oss. Dette gjelder om det er i vårt hjemland eller andre områder, ja, i hele verden. Det gjelder uansett hvilke tro eller nasjonalitet andre har. Gud vil gi oss sin nåde slik at vi kan gjøre dette, slik som han bød oss. Vi vet at kjærlighetens Gud kommer til å spørre oss oss hva vi gjør imot andre, ikke hva de gjorde imot oss. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Idag, når den Allhellige jomfru Maria føder den Gud som er før alle tider, ber vi for alle mennesker. Især ber vi for de unge som ligger under for laster som narkotika, alkohol, perversitet, latskap, sinne, kjærlighet til penger, sjalusi, arroganse, utålmodighet, mangel på medlidenhet og alle andre laster som lover synlig lykke, men som i virkeligheten ødelegger menneskets Gud-gitte verdighet ved å gjøre det til slave under lidenskapene. Vi ber at hærskarenes Gud vil styrke dem så de kan lære sannheten å kjenne, og å se Guds bilde i seg selv. Da kan de reise seg og kaste av seg det åket de gale valg har lagt på dem. Vår Herre Jesus Kristus sa «... Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri [...] Den som gjør synd, er slave under synden» (Joh. 8, 32, 34). I ordets rette betydning er vi kun fri når vi lever et dydig liv, et liv som utgår fra et skapende fellesskap i kjærlighet med Gud selv. I motsetning til dette står misbruket av Guds gaver og misbruket av vårt potensiale som mennesker, gjennom det å velge en gal livsstil. Et slikt liv svekker og ødelegger vår frihet og undervurderer vår verdi som mennesker. I tillegg gror det frem en følelse av tomhet og meningsløshet som til slutt ender i åndelig slaveri. Kjære åndelige barn, sann frihet vil si frihet for Kristus, frihet for andre og for vårt liv og vår helse; det vil si frihet for evigheten. Slik frihet kan bare gies oss&nbsp; av Gud, fordi Han er den sanne Frihet, mot og styrke. Denne friheten innebærer å innordne seg etter Guds vilje og en selvbeherskende holdning til vår neste og til hele skaperverket. Det er bare ved en slik frihet vi i vår nasjon kan komme over de konfliktene som tidligere var helt uhørt hos oss som vi nå dessverre hører oftere om, nemlig konflikter mellom ektefeller, foreldre og barn, slektninger og gudfedre og gudmødre. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">De glade budskap om Kristi fødsel blandes idag i vår verden med lyden av våpen og krig. Vi lever i en verden hvor det er vold mellom individer og mellom nasjoner, hvor ulikhet og sosial urettferdighet opprettholdes, i en verden hvor uskyldige barn er offer for krig, misbruk og sult, imens en trusselen om en kjernefysisk katastrofe stadig svever over oss. Selv om dette angår oss, vil vi likevel ikke miste håpet om at vår bønn til det gudommelige barnet i Betlehem vil opplyse vårt mørke, og vende til det gode de som bærer makten i sine hender. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Vær ikke redde! Istedet for å henfalle til jordiske bekymringer og frykt, ber vi at freden fra Gud skal fylle våre hjerter! En slik fred er ikke passiv og likegyldig. Heller er den dynamisk, kreativ, men først og fremst er det en kontinuerlig aktiv kraft som har kraft til å omvandle og bringe frelse til alle rundt oss. Den hellige Seraphim [av Sarov] bekrefter det samme, når han i sin erfaring av Guds nåde sier: «Tilegn deg fredens ånd og tusen omkring deg vil bli frelst».&nbsp; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Den Gud som er med oss, Emmanuel, er den Freden ved hvem himmelrikets fred kommer til oss. En slik fred kan ikke identifiseres med tidligere tiders, samtidige, eller fremtidige forsøk på å opprette et fredsrike på jorden. Den treenige Gud må alltid være i sentrum om det skal skapes fred. Kristi fred er unik, fordi den er tuftet på Faderens usigelige og ufattelige kjærlighet, som elsket verden så høyt at « han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh. 3, 16).&nbsp; Gudemennesket Jesus Kristus ble født av Jomfru Maria for å dø på korset og oppstå fra de døde og slik gi fred og det evige livets velsignelse til hele skapningen. Denne fredens realitet nedkjemper synd og død. Kjære åndelige barn, vi erfarer ikke dette kun idag på selve festdagen for Jesu fødsel, men hver gang vi samles i våre hellige kirker for å forrette Den gudommelige liturgi, hvor vi får ta del i den levende Kristus. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Når vi idag feirer dagens fest, la oss be at våre hjerter blir stallen i Betlehem, i hvilken Kristus Guds sønn kan fødes. Slik kan vi opplyses av Betlehems stjerne. Når vi idag feirer&nbsp;&nbsp; festdagen, la oss be om at våre hjerter kan bli som stallen i Betlehem, der Kristus, Guds sønn ble født. Da kan vi blir opplyst av lyset til Betlehemsstjernen og belyst med visdom fra&nbsp; vismenn fra øst. Og inspirert av Den Hellige Ånd, som overskygget Moren over alle mødre og&nbsp; beroliget angsten til Josef, den rettferdige, kan trygt utrope fra de fire verdenshjørner og kunngjøre vår Frelsers komme:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">FRED FRA GUD – KRISTUS ER FØDT!<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Gitt i Det serbiske patriarkatet i Beograd, Julen 2017. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Deres forbedere fremfor krybben til det gudommelige Kristus- barnet:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">Erkebiskop av Pec, Metropolitt av Beograd- Karlovci og serbisk patriark IRENEJ</span></strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;"><br /><br /><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">Metropolitt av Montenegro og Kystlandene AMPHILOHIJE</span></strong><br />Metropolitt av Zagreb and Ljubljana <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">PORFIRIJE</span></strong><br />Biskop av Dabro-Bosna CHRISTOSTOM<br />Biskop of Sabac <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">LAVRENTIJE</span></strong><br />Biskop of Srem <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">VASILIJE</span></strong><br />Biskop of Banja Luka <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">JEFREM</span></strong><br />Biskop of Budim <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">LUKIJAN</span></strong><br />Biskop of Banat <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">NIKANOR</span></strong><br />Biskop of Ny-Gracanica-Midtvestens Amerika <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">LONGIN</span></strong><br />Biskop av Canada <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">MITROPHAN</span></strong><br />Biskop av Backa <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">IRINEJ</span></strong><br />Biskop av Storbritannia og Skandinavia <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">DOSITEJ</span></strong><br /><br />Biskop av Vest- Europa <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">LUKA</span></strong><br />Biskop av Zicha <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">JUSTIN</span></strong><br />Biskop av Vranje <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">PAHOMIJE</span></strong><br />Biskop av Sumadija <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">JOVAN</span></strong><br />Biskop av Branicevo <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">IGNATIJE</span></strong><br />Biskop av Dalmatia <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">FOTIJE</span></strong><br />Biskop av Bihac og Petrovac <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">ATANASIJE</span></strong><br />Biskop avBudimlje og Niksic <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">JOANIKIJE</span></strong><br />Biskop of Zahumlje og Hercegovina <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">GRIGORIJE</span></strong><br />Biskop av Valjevo <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">MILUTIN</span></strong><br />Biskop av Ras and Prizren <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">TEODOSIJE</span></strong><br />Biskop av Vest-Amerika <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">MAXIM<o:p></o:p></span></strong></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;"><br />Biskop av Gornji Karlovac <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">GERASIM</span></strong><br />Biskop of Øst-Amerika <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">IRINEJ</span></strong><br />Biskop av Krusevac <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">DAVID</span></strong><br />Biskop av Slavonia <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">JOVAN</span></strong><br />Biskop av Østerrike og Sveits <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">ANDREJ</span></strong><br />Biskop av Frankfurt og hele Tyskland <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">SERGIJE</span></strong><br />Biskop av Timok <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">ILARION<o:p></o:p></span></strong></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">Biskop av Nis ARSENIJE</span></strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;"><br />Biskop av Australia og New Zealand <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">SILOAN<o:p></o:p></span></strong></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">Biskop av Dalmatia NIKODIM<o:p></o:p></span></strong></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">Vikar-biskop av Moravica <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">ANTONIJE</span></strong><br />Vikar-biskop av Dioclia <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">KIRILO<o:p></o:p></span></strong></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">DET ORTODOKSE ERKESTIFTET OCHRID:</span></strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;"><br />Erkebiskop av Ochrid og metropolitt av Skoplje <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">JOVAN</span></strong><br />Biskop av Polos and Kumanovo <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">JOAKIM</span></strong><br />Biskop av Bregal <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">MARKO<o:p></o:p></span></strong></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 13.5pt; margin-bottom: 13.5pt; mso-pagination: widow-orphan;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt; font-weight: normal;">Vikar-biskop av Stobija DAVID<o:p></o:p></span></strong></div><br /><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13pt;">&nbsp;Oversettelse: Maria og Johannes Solberg</span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-10776307286555986802017-12-19T17:00:00.000+01:002017-12-20T11:59:13.100+01:00Encyklika - Julen 2017 - Skandinavias Metropolitt<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Kjære søsken i Kristus,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-LCb0c7b2R9I/Wjk3PCcgHSI/AAAAAAAAJe8/OMvyexTqCQ0Fyj6ZkVbLfgGLdqAkJmz_ACLcBGAs/s1600/IMG_9968.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="427" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-LCb0c7b2R9I/Wjk3PCcgHSI/AAAAAAAAJe8/OMvyexTqCQ0Fyj6ZkVbLfgGLdqAkJmz_ACLcBGAs/s400/IMG_9968.JPG" width="266" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">«Forferdes ikke! for se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal vederfares alt folket» (Lukas 2, 10). Med disse ordene betrygget engelen gjeterne den natten, da Gud «som intet kunne romme», tilpasset seg menneskelige begrensinger i grotten i Betlehem. Slik ble Gud menneske, for at vi kunne bli «guder ved nåde», som Athanasios den Store forteller oss.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Kristi fødsel er preget av en optimisme og et håp ved hvilke vi tar kontakt med det guddommelige Barnet, som er kjærlighetens og overbærenhetens, fredens og bistandens, ydmykhetens og menneskekjærlighetens Gud blitt kjød.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Inkarnasjonens mysterium er vanskelig å fatte for menneskelige tanker. Hvordan er det mulig for Gud å bli menneske og identifisere seg med sin skapelse? Kristus blir menneske i en verden som fortsetter å drive urett, å skape og påvirke smerte, en verden med store konflikter og sammenflettede interesser, mellom nasjoner og folkeslag, religioner og sivilisasjoner.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">La oss denne Julen sikte på og fordømme denne menneskelige forferdelsen og krenkelsen av mennesket og dets verdi, den moderne verdens forvrengte og fremmede tenkemåte og oppførsel, og la oss oppleve Gudmenneskets fødsel på en egenartet måte.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">I dette misjons-bispedømmet underlagt Det økumeniske patriarkat, Det hellige metropolittdømme av Sverige og hele Skandinavia, forblir vi, ved nåden til den nyfødte Gud, viet til vår ustanselige bønn og inderlige innsats for å gi de fem landene det består av vårt nærvær og vitne.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Med deres fullstendige støtte, har seks nye menigheter blitt opprettet: 4 i Sverige (Apostel Kleopas i Kalmar, Gudføderskens Inngang i Borås, Hl. Konstantin og Helene i Jönköping, og Hl. Nikolai-klosteret i Rettvik) og 2 i Norge (Hl. Nektarios i Stavanger og Hl. Chrysostomos av Smyrna i Bergen).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">I 2018 vil vi, med Guds hjelp, opprette Apostel Bartholomeus’ menighet i Reykjavik, Island, siden vi hadde den store ære av å ta imot Hans Allhellighet den Økumeniske Patriark Bartholomeos der sist oktober.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">I 2018 vil vi også bli deltakere i en særegen glede og velsignelse: fordoblingen av våre menigheter på skandinavisk jord. La oss alle bidra, hver og en, til å virkeliggjøre vår felles visjon. Jeg ber dere: be at våre menigheter vil bemannes av flere verdige geistlige og oppbyggende lekfolk, og at de vil berikes med engasjement for alle aldersgrupper mens de samtidig fortsetter med restaurasjonsarbeid; alt til Guds ære!<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">I 2018 vil også Hl. Johannes Gullmunns Guddommelige Liturgi gis ut på gresk, engelsk og svensk. Behovet for dette arbeidet kom fra våre svensktalende medlemmers behov for å forstå Den guddommelige liturgi, spesielt vår ungdom, da mange av disse kommer fra blandet bakgrunn og det de forstår av de liturgiske tekstene er begrenset. De nektes derfor muligheten til å fatte rikdommen i vår liturgiske tradisjon.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Mine søsken, la oss forsikre oss om at Kristus vil være tilstede denne julen, med oss, nær oss, i oss! Med vår deltakelse i Kirkens sakramentale liv, som renner over med gleden til det guddommelige Ordets Inkarnasjon. La oss følge Betlehems strålende, betryggende og håpefulle stjerne.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Julen minner oss på at Kristus «kom til oss fra det høye». Vi må i gjengjeld gjøre det samme for våre nære søsken, flyktningene, innvandrerne; innvandrerne fra Hellas, men også fra hvert annet land. La oss øke vår innsats for å hjelpe disse menneskene i hele vårt Metropolittdømme. Gud så menneskelighetens tragiske fall og derfor kom til jorden som en flyktning og en innvandrer!<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Med ønske og sikkerhet om at vår Herre vil fødes og ta bolig i våre hjerter, ønsker jeg dere god Jul og velsignet nyttår av hele min sjel, både til dere og deres familier, med helse og lykke.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Med all min kjærlighet,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">+ Metropolitt Kleopas av Sverige og Hele Skandinavia<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; line-height: 107%;"><span style="font-size: x-small;">Oversatt fra:&nbsp;<a href="http://www.nyxthimeron.com/2017/12/2017_15.html">Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2017 του Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα</a></span></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-50898802441110598552017-12-19T14:28:00.000+01:002017-12-19T14:28:00.384+01:00Encyklika - Julen 2017 - Den økumeniske patriark<div class="MsoNormal"><b><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; line-height: 107%;"><span style="font-size: x-small;">No. 1123<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal"><b><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; line-height: 107%;"><span style="font-size: x-small;">PATRIARKAL BESKJED<br />TIL KRISTI FØDSEL</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal"><b><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; line-height: 107%;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">+ BARTHOLOMEOS<br />Ved Guds nåde Erkebiskop av Konstantinopel – Nye Roma og Økumenisk Patriark<br />Til Kirkens fylde<br />Nåde, miskunn og fred fra Frelseren Kristus født i Betlehem<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-2ZWADK0Dgag/WjkTdapIuaI/AAAAAAAAJes/eL8WhwUlBL4fPvCjBXWGR5v3kDXD8vlagCLcBGAs/s1600/Patriarchal-Encyclical-for-Christmas-12-23-13-620x350.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="620" height="225" src="https://1.bp.blogspot.com/-2ZWADK0Dgag/WjkTdapIuaI/AAAAAAAAJes/eL8WhwUlBL4fPvCjBXWGR5v3kDXD8vlagCLcBGAs/s400/Patriarchal-Encyclical-for-Christmas-12-23-13-620x350.png" width="400" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kjære brødre og søstre i Kristus, kjære barn,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ved Guds nåde, er vi igjen blitt verdiget å nå feiringen av det guddommelige Ords kjødelige fødsel, Han som kom til verden for å gi oss «velvære»,<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></a>syndenes forlatelse, og befrielse fra lovens gjerninger og døden, for å gi oss sant liv og stor glede, som «ingen tar fra oss».<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></a> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vi ønsker velkommen til «Gud som er fullkommen i alt»,<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></a>som «brakte kjærlighet til verden,»<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></a>som «står oss nærmere enn vi selv.»<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></a>Ved uttømmelse (<i>kenosis</i>), stiger det guddommelige Ord ned til skapelsen i en «ubeskrivelig og uforståelig nedstigning».<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></a>Den «som intet kan romme» rommes i Jomfruens skjød; det største eksisterer i den minste. Dette store kapittelet i vårt tro handler om hvordan den transendente Gud «ble menneske for menneskene»,<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></a>mens Han forble et «uforklarlig» mysterium. «Inkarnasjonens store mysterium forblir alltid et mysterium».<span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn8" title="">[8]</a></span></span><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn8" title=""><!--[endif]--></a></span><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><br /></span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Denne underlige og paradoksale hendelsen, «som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphav»,<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></a> er grunnlaget for gaven av menneskets guddommeliggjøring. «Det er ikke frelse i noen annen; for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst».<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></a><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dette er den høyeste sannhet om frelsen: at vi tilhører Kristus, at alt forenes med Kristus, at vår fordervede natur gjenskapes i Kristus, at bildet gjenopprettes og veien til likheten åpnes for alle folkeslag. Ved å påta seg menneskelig natur, fastslår det guddommelige Ord menneskenes enhet ved et guddommelig fellesmål og felles frelse. Og det er ikke bare mennesket som frelses, men hele skapningen. Slik Adam og Evas fall berørte hele skapelsen, slik berører Inkarnasjonen til Guds Sønn og Ord hele skapelsen. «Skapelsen anerkjennes som fri når de som en gang var i mørke ble lysets barn».<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></a>Basilios den Store kaller oss til å feire Kristi hellige fødsel som «hele skapelsens fellesfeiring», som «verdens frelse — menneskelighetens fødselsdag.»<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></a><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Atter en gang lyder ordene «Kristus er født» i en verden som dessverre er full av vold, grove konflikter, sosial ulikhet og forakt for grunnleggende menneskerettigheter. 2018 markerer sytti år siden <i>Menneskerettighetserklæringen</i> som, etter den forferdelige opplevelsen og ødeleggelsen av 2. Verdenskrig, var et uttrykk for de høyverdige fellesidealene alle folkeslag og land må respektere uten svik. Men forakt for erklæringen fortsetter, mens forskjellige brudd og bevisste feiltolkninger av menneskerettighetene undergraver deres respekt og realisering. Vi fortsetter å ikke lære fra historien, eller ikke å ville lære. Heller ikke den tragiske erfaringen av vold og krenkingen av menneskepersonen, eller forkynnelsen av edle ideer, har forhindret fortsettelsen av krig, maktopphøyelse og utnyttelse. Heller ikke har teknologiens dominans, utrolige oppnåelser innenfor vitenskapen, og økonomisk fremgang ført til den sosialrettferden og freden vi lenger etter. I vår tid har de rikes forbruk tvert imot økt mens globaliseringen ødelegger forutsetningene for sosial bindekraft og harmoni.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kirken kan ikke overse disse truslene mot menneskepersonen. «Det finnes ikke noe så hellig (<i>hieron</i>) som mennesket, hvis natur Gud selv deltok i.»<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></a>Vi strever etter menneskelig verdighet, beskyttelse av menneskelig frihet og rettferd, mens vi godt vet at «sann fred kommer fra Gud»,<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></a>at mysteriet om det guddommelige Ords Inkarnasjon og at gaven av menneskets guddommeliggjøring åpenbarer sannheten om frihet og menneskets guddommelig skjebne.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">I Kirken opplever vi frihet ved Kristus, i Kristus og med Kristus. Og denne på frihetens fjelltopp står kjærligheten «som ikke søker sitt eget»<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></a>men er «av et rent hjerte».<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></a>Enhver som setter sin lit til seg selv, søker sin egen vilje, og er selvforsynt — enhver som søker guddommeliggjøring alene og gratulerer seg selv — tenker bare på seg selv og sin individuelle selvkjærlighet og selvfornøydhet; en slik person ser bare på andre som en nedsettelse av individuell frihet. Frihet i Kristus er derimot alltid vendt mot ens neste, alltid vendt mot den andre, og taler alltid sannhet i kjærlighet. Den troendes mål er ikke å hevde sin rett, men å «følge og oppfylle Kristi rett»<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></a>med ydmykhet og takk.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Denne sannheten om livet i Kristus, uten frihet som kjærlighet og kjærlighet som frihet, er hjørnesteinen og forsikringen for menneskelighetens fremtid. Når vi bygger på dette inspirerte etos, er vi i stand til å konfrontere verdens store utfordringer, om ikke bare truer vår velvære men vår overlevelse.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Sannheten om «Gudmennesket» er vårt svar til den modere «menneskeguden», og bevis på vårt evige reisemål, slik det forkynnes av Den ortodokse kirkes Hellige og Store Konsil (Kreta, 2016): «Den ortodokse kirke kommer den moderne verdens ‘menneskegud’ i møte med ‘Gudmennesket’ som den endelige målestokken for alle ting. ‘Vi taler ikke om et menneske som har blitt guddommelig, men om Gud som har blitt menneske.’ Kirken åpenbarer den frelsende sannheten om Gudmennesket og Hans Legeme, Kirken, som det frie livets kjerne og modus, den som «taler sannhet i kjærlighet», og som deltakelsen her på jord i den oppstandne Kristi liv.»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Det guddommelige Ordets inkarnasjon er bekreftelsen og sikkerheten om at Kristus personlig veileder historien som en reise mot himmelriket. Så klart er Kirkens reise mot himmelriket, som ikke realiseres langt fra eller uavhengig historisk virkelighet, har aldri vært foruten vansker. Allikevel, er det midt i slike vansker at Kirken vitner til sannheten og utøver sin helliggjørende, pastorale og forvandlende misjon. «Sannheten er Kirkens søyle og grunnvoll … Kirken er universets søyle … og dette er et stort mysterium, et guddommelig mysterium.»<a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></a><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Søsken og barn i Herren,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">La oss sammen feire — med nåden til det guddommelige Ord, som tok bolig i oss, og med fryd og fullkommen glede — Julens høytid, som varer i tolv dager. Fra Fanaren ber vi at vår Herre og Frelser — som ble kjød i sin kjærlighet for alle mennesker — vil i løp av det kommende nye året gi alle fysisk og sjelelig helse, samt fred og kjærlighet for hverandre. Må Han beskytte sin hellige Kirke og velsigne dens tjenesteverk for Hans allhellige og høylovede Navns ære.<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Julen 2017<br />+ Bartholomeos av Konstantinopel<br />Deres trofaste forbeder foran Gud<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><br /></div><div class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Skal leses i kirken under den Guddommelige Liturgi på 1. juledag, etter lesningen fra Det hellige evangelium.<o:p></o:p></span></div><br /><div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Gregor Teologen, <i>Preken</i> <i>XXXVIII</i> <i>over Theofania, dvs. Frelserens Fødsel</i>, ii, PG 36, 313.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn2"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Johannes 10, 14.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn3"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> Siste Doxastikon fra Julens Storvesper.<o:p></o:p></span></div></div><div id="ftn4"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Nikolaos Kabasilas, <i>Kristi Liv</i>, vi, PG 150, 657.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn5"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Ibid., vi, PG 150, 660.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn6"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Johannes Damaskinos, <i>En Nøyaktig Fremstilling av Den ortodokse tro</i>, iii, 1, PG 94, 984.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn7"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Maximos Bekjenneren, <i>Diverse kapitler om teologi og økonomi om dyd og last, </i>12, PG 90, 1184.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn8"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Ibid.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn9"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Kolosserbrevet 1, 26.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn10"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Apostlenes Gjerninger 4, 12.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn11"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Iambisk Katavasia til Kristi Dåp, Ode VIII.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn12"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Basilios den Store, <i>Preken over Kristi Fødsel</i>, PG 31, 1472–73.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn13"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Nikolaos Kabasilas, <i>Kristi Liv</i>, vi, PG 150, 649.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn14"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Johannes Gullmunn, <i>Om 1. Korinterbrev</i>, <i>1. Preken</i> I, PG 61, 14.<o:p></o:p></span></span></div></div><div id="ftn15"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"> </span><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;">1. Korinterbrev 13, 5.<o:p></o:p></span></div></div><div id="ftn16"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"> </span><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;">1. Brev til Timoteus 1, 5.<o:p></o:p></span></div></div><div id="ftn17"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"> </span><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;">Theotokion, Lovprisningenes Aposticha, 12. oktober.<o:p></o:p></span></div></div><div id="ftn18"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Users/K/Downloads/Bartholomeos%20Julepreken.docx#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ansi-language: NO-BOK;"> <span lang="NO-BOK">Johannes Gullmunn, <i>Om 1. Timoteus,</i> <i>Preken </i>XI, PG 62, 554.<o:p></o:p></span></span></div></div></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-41846228994899843382017-12-19T13:44:00.000+01:002017-12-19T13:44:54.613+01:00Ver ikkje sint, reager ikkje, bevar indre stille<div class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;">Då eg studerte teologi hadde eg den store velsigninga av å verta åndeleg son av ein gresk biskop, Biskop Kallistos av Zelon. Siste delen av hans liv var han biskop i Denver i det greske erkebispedømet. Det var han som lærde&nbsp; meg Jesusbøna. Hans åndelege visjon hadde tre veldig enkle punkt:</span></div><div class="MsoNormal"><o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"></div><ol><li>Ver ikkje sint.</li><li>Reager ikkje.</li><li>Bevar indre stille.</li></ol><o:p></o:p><br /><div class="MsoNormal"><o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;">Desse tre åndelege prinsippa, eller disiplinane, er eigentleg heile Filokalia i ein sum, samlinga av ortodoks kristen åndeleg visdom. Og dei er disiplinar kvar enkelt av oss kan praktisera, uansett kor me er livet - om me er i eit kloster eller på skulen; om me er ektemakar eller pensjonerte; om me har ein jobb eller om me har små born å springa etter. Viss me kan halda fast på og øva oss i desse tre prinsippa vil me vera i stand til å gå djupare og djupare i vårt åndelege liv.</span></div><div class="MsoNormal"><o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Blir ikkje sint.<o:p></o:p></b></div><div class="MsoNormal">Når me ser på det indre rotet i våre liv, i våre hjarto og sjeler, kva finn me? Me finn gamalt sinne [resentments]. Me finn minner om gale ting gjort mot oss. Me finn sjølv-rettferd. Me finn desse i oss på grunn av stoltheit. Det er stoltheita som gjer at me held fast på våre unnskyldningar for fortsatt sinne mot andre menneske. Og det er såra stoltheit, eller sjølvskryt, som matar vår misunning og sjalusi. Misunning og sjalusi fører til sinne og bitterheit.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Bitterheit fører til ei rekkje problem. Dess meir bitre me er på andre menneske, dess meir deprimerte vert me. Og dess meir vert me oppslukt av attrå etter å ha det dei har, som er misunning. Ofte vil me så ty til vanedannande bruk av substansar frå den materielle verda – om det er mat eller alkohol eller piller eller sex eller noko anna – det handlar om å sjølvmedisinera oss til å gløyma og distrahera oss bort frå vårt sinne.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Ein av dei mest verdifulle og viktige tinga som me dermed kan gjera er å ta ei vurdering av sinnet vårt. Og ein av dei beste tinga måtane å gjera dette på er å gå til skrifte. Og ikkje berre ein gong, før me blir døypt eller myron-salva (krismert/konfirmert). I løpet av vårt åndelege liv kan me skrifta fleire gonger, for å verkeleg grava ned i fortida vår og sjå på dei bitre tankane me ber mot andre menneske. Dette vil hjelpa oss til å gjera den tøffe jobben det er å overvinna bitterheita gjennom tilgjeving.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Kva tyder tilgjeving? Tilgjeving tyder ikkje å unnskylda eller rettferdiggjera det nokon har gjort. Til dømes ved å seia «Ja, han misbrukte meg, men det er OK, det er berre hans natur», eller «Eg fortente det». Nei, viss einkvan misbrukte deg så var det ei synd mot deg. Men når me held fast på det vonde, når me held på sinne og bitterheit inni oss sjølv, mot dei som har misbrukt oss, så held me deira misbruk mot oss i live. Me fortsetter misbruket deira mot oss sjølve. Den vonde sirkelen lyt stoppast. Den personen er truleg langt borte og har for lenge sidan gløymt oss, eller at me nokon gong har eksistert. Men kanskje ikkje. Kanskje var det ein forelder eller ein annan nær person, som gjer sinnet desto meir bittert. Men for din eigen fred og di eiga sjel si skuld, treng me å tilgi. Me bør ikkje rettferdiggjera handlinga, men me bør undersøka handlinga og sjå at bak stod ein person som slit med synd. Me bør sjå at den personen som me har vore bitre på, den personen me treng å tilgi, ikkje er noko forskjellig frå oss, at dei syndar akkurat som me gjer, og me syndar akkurat som dei gjer.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Sjølvsagt, det hjelper viss personen som me er bitre på, den personen som såra eller misbrukte oss på nokon måte, spør oss om tilgjeving. Men me kan ikkje venta på dette. Og me kan ikkje halda fast på vårt sinne etter å ha sagt at me har tilgitt. Tenk på Fadervår: «Forlat oss vår skuld som me og forlèt våre skuldmenn». Viss me ikkje tilgir, så kan me ikkje ein gong be Fadervår utan å fordømma oss sjølve. Det er ikkje det at Gud fordømmer oss. Me fordømmer oss sjølv ved å nekta å tilgi. Me vil aldri ha fred viss me ikkje tilgir, berre sinne. Det er ein av dei vanskelegaste tinga å gjera, og vår kultur forstår det ikkje. Det er å sjå på den personen me treng å tilgir, og så elska dei – på trass av korleis dei har synda mot oss. Deira synd er deira synd, og den treng dei å handsama sjølv. Men me syndar i vår reaksjon mot deira synd.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Reager ikkje. <o:p></o:p></b></div><div class="MsoNormal">Så det fyrste åndelege prinsippet – hald ikkje fast på sinne – fører til det andre. Me må læra å ikkje reagera. Dette er berre ei naturleg følgje av å «venda det andre kinnet til». Når nokon seier noko som sårar oss, eller når nokon gjer noko sårande, kva er det som vert såra? Det er vårt ego. Ingen kan i sanning såra oss. Dei kan kanskje forårsaka fysisk smerte eller emosjonell smerte. Dei kan jamvel drepa kroppen vår. Men ingen kan skada våre sanne sjølv. Me må ta ansvar for våre eigne reaksjonar. Då kan me kontrollera våre reaksjonar.&nbsp;<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Det finst ei rekkje nivå til dette prinsippet. På det mest openberre planet; viss nokon slår deg, så slår du ikkje tilbake. Vend det andre kinnet til, er Herrens lære. Det er vanskeleg nok. Men det er eit endå djupare nivå. For viss nokon slår deg og du unnlèt å slå tilbake – men i hjarta ditt foraktar dei, og ber på sinne og hat og bitterheit mot dei, så har du framleis tapt. Du har framleis synda. Du har framleis brote din relasjon med Gud, fordi du ber det sinnet i hjarta ditt.&nbsp;<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Ein av dei tinga som er så vanskeleg å koma til rette med, er den realiteten at når me ber på sinne og &nbsp;bitterheit i våre hjarto, stiller me opp barrierar mellom Guds nåde inne i oss sjølve. Det er ikkje det at Gud sluttar å gi oss sin nåde. Problemet er at me seier « Nei. Eg vil ikkje ha den». Kva er Hans nåde? Det er kjærleiken hans, miskunna hans, medkjensla hans, hans aktivitet i våre liv. Dei heilage fedrane lærer oss at kvart menneske som nokon gong har vorte født på denne jorda ber Guds bilete uforfalska i seg. I vår tradisjon er det ikkje noko som heiter ein fallen natur. Det finst falne menneske, men ikkje fallen natur. Implikasjonane i denne sanninga er at me ikkje har noko unnskyldning for synda vår. Me er ansvarlege for syndene, for vala me gjer. Me er ansvarlege for handlingane våre og får reaksjonane våre. «Djevelen fekk meg til å gjera det», er ikkje noko unnskyldning, for djevelen har ikkje meir makt over oss enn me gir han. Dette er vanskeleg å akseptera, for det er veldig greitt å skulda på djevelen. Det er også veldig greitt å klandra einkvan i vår fortid. Men det er også lygn. Vår val er våre eigne.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">På eit endå djupare nivå, lærer dette åndelege prinsippet – reager ikkje – at me treng å læra å ikkje reagera på tankane våre. Eit av dei mest fundamentale aspekta av dette er å vakta over sitt eige indre. Det kan verka som ei overveldande oppgåve, når ein tek i augnemål kor mange tankar me har. &nbsp;Likevel, den indre vaktinga treng ikkje å vera fokusert på tankane. Vaktinga må vera fokusert på Gud. Me treng å oppretthalda det vedvarande medvitet om Guds nærvær. Viss me gjer det, vil tankane våre ikkje ha makt over oss. Me kan, for å seia det med heilage Benedikt, slå tankane våre mot nærværet åt Gud. Dette er eldgamal fedrelære [patrologi]. Me fokuserer vår merksemd på å hugsa Gud. Viss me kan gjera det, vil me begynna å kontrollera våre vanskelege tankar. &nbsp;Våre reaksjonar handlar om våre tankar. Når alt kjem til alt, viss nokon seier eitkvart stygt til oss, korleis reagerer me? Me reagerer fyrst i tankane. Kanskje er me vane med å slå tilbake med eit stygt svar etter å ha vorte fornærma. Men å vaka over sinnet vårt, slik at me opprettheld det levande fellesskapet med Gud gir ikkje rom for distraherande tankar. Det finst mykje rom viss me bestemmer oss for at me treng å tenkja nøye gjennom noko, i Guds nærvær. Men så snart me tek del i noko hatefullt, så lukkar me Gud ut. Det motsette er også sant - så lenge me held vår kopling til Gud open, vil me ikkje vera i stand til å delta i noko hatefullt. Me reagerer ikkje.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Bevar indre stille.<o:p></o:p></b></div><div class="MsoNormal">Det andre prinsippet fører oss til det tredje. Det handlar om å praktisera indre stille. Bruken av Jesusbøna er eit ekstremt nyttig reiskap for å oppnå dette. Men Jesusbøna er eit middel, ikkje eit mål. Det er eit middel for å gå djupare og djupare i samfunnet (med Gud). Det er eit middel for å oppnå medvitet av Guds nærvær, og å halda på dette medvitet. Bøna vart utvikla innan den hesykastiske tradisjonen, i ørkenen og på Det heilage fjellet. <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Men hesykasme handlar ikkje berre om Jesusbøna. Indre ro og stille er også ein viktig del. Indre stille er ikkje det same som tomheit - det er å fokusera på medvitet av Guds nærvær i djupet av hjarta våre. Ein av dei viktige tinga me aldri må gløyma, er at Gud ikkje er «der ute» ein stad. Han er ikkje berre i nattverdskalken, sjølv om hans herlegdom manifesterer seg der. Gud er alle stader. Og Gud bur i djupet av hjarta våre. Når me veit i djupet av hjartet at der bur Gud, og held vårt fokus på den kjernen, forsvinn vonde tankar. <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Korleis gjer me dette? For å gå inn i djup stille er me avhengige av at mange av våre indre problem er avklara. Det må vera teke eit oppgjer med gamle irritasjonsmoment,<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>sinne og bitre tankar. Me må ha tilgjeve. Dersom ikkje, er det ikkje råd å oppnå indre ro, for straks ein prøver vil vår indre uro vella fram. Dette vil vera smertefullt, men er til sjuande og sist sunt. For når me prøver å finna sjelefred, men i staden finn mørket som lurar i sjela, kan me ta tak i det. Det held oss vekke frå stilla, held oss vekke frå Jesusbøna. Å konfrontera det, er berre ein del av prosessen. Og det tek tid. <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Fedrane snakkar om tre nivå til bøna. Det første nivået er å seia bøna høgt. Her brukar ein gjerne ei bønelekkje, medan me seier "Herre Jesus Kristus, Guds son, forbarma deg over meg", eller kva form av bøna ein no nyttar. Det neste nivået er mental bøn, der me seier bøna inni oss. Mental bøn, som kan bestå av Jesusbøna, bøner frå bøneboka eller også liturgiske bøner, hjelper oss å fokusera sinnet. Me blir personar med integritet (i ordets rette forstand), der munnen og tankane våre er på same stad og gjer det same. Me veit alle at når ein står i kyrkja, eller står og ber, at me av og til berre seier orda med leppene, medan tankane våre er fokuserte på handlelista. Det andre nivået hjelper os å overvinna dette problemet. Men det er ikkje det siste nivået. <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Det høgaste nivået i bøna, er bøn i hjartet - eller åndeleg bøn. Her møter me Gud, i djupet av vårt indre. Her opnar me auget åt merksemda, med siktemålet alltid å vera nærverande for den Gud som alltid er nærverande i oss. Dette er kjernen og nøkkelen til heile prosessen med åndeleg vekst og forvandling.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal"><br /></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>NO-NYN</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="276"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles></xml><![endif]--><style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS 明朝"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:"MS 明朝"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073743103 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS 明朝"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS 明朝"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 {size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --></style><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style><![endif]--> <!--StartFragment--> <!--EndFragment--><br /><div class="MsoNormal"><i>Skrive av prestemunk Johan (Paffhausen) i 2004. Han er i dag metropolitt i Den russisk-ortodokse kyrkje utanfor Russland. Omsett av Øystein Silouan Lid</i><o:p></o:p></div>Øysteinnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-72277328411711222002017-08-23T00:38:00.001+02:002017-08-23T00:38:47.036+02:00Én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke - 1. del: ÉN<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK">av Metropolitt Hierotheos (Vlachos) av Nafpaktos<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">I Trosbekjennelsen bekjenner vi tro på «én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke». Nettopp disse fire ordene viser oss hva Kirkens egenskaper er […].<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div align="center" class="MsoListParagraph" style="mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: center; text-indent: -18.0pt;"><!--[if !supportLists]--><b><span lang="NO-BOK">1.<span style="font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="NO-BOK">ÉN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Kirken er én. Det finnes ikke mange kirker. Dette er knyttet til det faktum at Kirken er den gudmenneskelige Kristi Legeme. Kristus har ett Legeme; Han kan ikke ha mange kropper. Siden Hodet er ett, er Kroppen også én.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Kristus sa til Apostelen Peter, som bekjente Hans guddom: «du er Peter, og på den klippe skal Jeg bygge Min Kirke» (Matt. 16, 18). Her brukes ordet «kirke» i entall, ikke i flertall. Apostelen Paulus skriver: «således er vi mange ett legeme i Kristus» (Rom. 12, 5). Dette refereres til også andre steder, men jeg vil ikke siterer dem her. Men en kan se også fra disse at Kristi Kirke er én.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-h_p7DVk_Cxo/WZyySTkcCkI/AAAAAAAAG7s/71hIEzAdVmM7fsBNtY_3Rk-jFgGnmq-cgCLcBGAs/s1600/Hierotheos-vlachos-arhiereu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="511" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-h_p7DVk_Cxo/WZyySTkcCkI/AAAAAAAAG7s/71hIEzAdVmM7fsBNtY_3Rk-jFgGnmq-cgCLcBGAs/s400/Hierotheos-vlachos-arhiereu.jpg" width="266" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Når vi taler om Kirkens enhet, mener vi ved det to ting. Først at, til tross for at medlemmene er mange, så utgjør de kun ett Legeme, og at Kirken er det éne stedet der mennesket finner frelse.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Først må vi si at Kirken er én til tross for at den har mangfoldige medlemmer. Kristus brukte hjorden og hyrden som et bilde på dette. Siden hyrden som tar vare på fårene er én, og siden alle fårene utgjør én flokk, betyr dette at Kirkens enhet ikke ødelegges ved det store antallet medlemmer, heller ikke av lokale kirker som forenes og sammenknyttes av en felles tro og et felles liv. Hver lokale kirke er ikke én av mange såkalte kirker, men er Kristi Kirke. Heller ikke menigheter bryter Kirkens enhet, fordi hver menighet er Kirken i miniatyrform. Det fungerer på samme måte som med Nattverdslammet, Kristi Legeme. På Nattverdbordet blir Kristus «brutt men ikke splittet», og når vi deltar i de Uplettede Mysterier, eter vi derfor ikke en del av Kristus, men hele Kristus, fordi Kristus «deles på udelelig vis». Derfor er ikke Kirkens enhet brutt til tross for at det finnes mange lokale kirker og menigheter. Brudd finner sted som en følge av heresi. Når dette skjer er det ikke Kirken som brytes, men tidligere medlemmer av Kirken som bryter vekk og tar avstand fra den. Kirkens enhet går ikke fortapt, men de heretiske medlemmene bryter vekk fra denne enheten, og tilhører ikke lenger Kristi forenede Legeme.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Hl. Maximus Bekjenneren sier at, dog kristne kan fordeles i flere kategorier — alder, rase, nasjonalitet, tungemål, steder, levemåter, studier og personlige trekk —, selv om de «var skilt fra hverandre og kom til Kirken med forskjeller, ble de derved gjenfødt og gjenskapt i Ånden» og Kirken «gir like mye til alle og verdiger dem samme guddommelige form og navn, å tilhøre Kristus og bære Hans navn». Også Hl. Basilios den Store skriver om Kirkens enhet og sier, «Kristi Kirke er én selv om den møtes på forskjellige steder.» Disse sitatene, og Kirkens liv, driver vekk hver nasjonalistisk tendens. Så klart kan vi ikke kvitte oss med nasjoner og fedreland, men vi kan kvitte oss med nasjonalisme, som er en vranglære og en stor fare for Kristi Kirke.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Kirkens enhet er intern. Den kommer fra dens tilknytning til Kristus: først og fremst, fra en felles tro, som er dens liv, fra felles tilbedelse, og fra en felles kur til menneskets helbredelse. På samme måte som vitenskapsmenn verden rundt tar i bruk de samme midler og metoder for å oppdage noe, gjelder dette også for Kirken. Alle Kirkens medlemmer tar i bruk de samme legemidler. Og det er så klart derved de viser seg å være sanne medlemmer av Kirken.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Videre, er Kirken det eneste stedet der en finner frelse. I Kirken har vi løftet om at vi skal oppnå felleskap og enhet med Kristus og bli Hans sanne medlemmer. Og på denne måten vil vi oppnå guddommeliggjøring (<i>theosis</i>). En har så klart mulighet til å delta i nåden utenfor Kirken, som i Gammeltestamentet, men det er kun i Kirken at en blir medlem av Kristi Legeme, der en eter Kristi Kropp og drikker Hans Blod.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Som vi sa tidligere, bryter ikke de som skiller seg fra Kirken dens enhet, men de bryter selv vekk fra den og mister derved muligheten til å forene seg med Kristi gudmenneskelige Legeme. Derfor sier Hl. Maximus Bekjenneren: «La oss bevare vår frelses største og fremste legemiddel; jeg mener troens gode arv, og la oss bekjenne den bestemt i sjel og kropp slik de hellige fedrene lærte oss den».<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">I Kirken kan en leve alle Evangeliets dyder. Det er derfor det ikke finnes sann kjærlighet uten sann tro, og heller ikke sann rettferd og fred. Derfor er det hver kristens fremste oppgave å forbli forenet med Kirken, og holde på troen både som en bekjennelse og levemåte for å kunne oppnå alle Evangeliets dyder. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Det er sant at enkelte i dag snakker om «kirkenes forening». Men dette er et meningsløst uttrykk teologisk sett. Vi kan ikke snakke om forening, men om enhet i tro. Vi kan ikke snakke om kirker som er splittet fra hverandre og som strever for å oppnå sannhet og forening, men heller om Kirken som alltid er forent med Kristus og som aldri har mistet sannheten, og om menneskene som har brutt vekk fra den.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK">Noen av de som snakker om kirkenes forening bruker stadig vekk Kristi yppersteprestlige bønn fra Johannesevangeliet, og særlig delen av den der Kristus ber Faderen om at disiplene kan «være ett» og «at de alle må være ett» (Joh. 17, 20–22). Men dersom en leser hele teksten med oppmerksomhet, vil en oppdage at Kristus ikke referer til en forening av flere kirker som vil skje i fremtiden, men til disiplenes enhet som skal virkeliggjøres på Pinsedagen, da de vil motta Helligånden. Teksten handler om apostlenes forherligelse som skjedde på Pinsedagen. Ja, det var under Pinsen at apostlene ble medlemmer av Kristi Kirke, da de så Guds herlighet, de oppnådde guddommeliggjøring, og derved oppnådde felles enhet i Kristi ene Legeme. Enhver som opplever Pinsen i sitt personlige liv oppnår denne enheten. Apostelen Paulus, dog han ikke var tilstede med apostlene på Pinsedagen, avbildes allikevel på Pinse-ikonet fordi han også oppnådde å se Kristus og derfor er deltaker i apostlenes enhet med de andre.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div align="center" class="MsoListParagraph" style="mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: center; text-indent: -18.0pt;"><!--[if !supportLists]--><b><span lang="NO-BOK">2.<span style="font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="NO-BOK">HELLIG<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><br /><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Oversatt fra: <i>The mind of the Orthodox Church</i> (Levadia: Birth of the Theotokos Monastery, 1998), 52–55.</span><o:p></o:p></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-60469138505609942292017-08-04T11:39:00.000+02:002017-08-04T11:39:03.307+02:00Innhold<blockquote class="tr_bq"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-SOZNkpR5iZE/V3WJ4mU2eiI/AAAAAAAABWY/gjJfY6rl_jQ4iyAceCeUgV7veeFwLuCFACLcB/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="275" src="https://3.bp.blogspot.com/-SOZNkpR5iZE/V3WJ4mU2eiI/AAAAAAAABWY/gjJfY6rl_jQ4iyAceCeUgV7veeFwLuCFACLcB/s400/5.jpg" width="400" /></a></div></div></blockquote>&nbsp;<span style="text-align: center;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: large;">Den hellige skrift</span><br /><ul><li><b>Bibellesninger til høytidsdager</b>: <b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/bibellesninger-24-25-desember-kristi.html">24. / 25. des (Kristi Fødsel)</a></b> | <b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/bibellesninger-1-januar-kristi.html">1. jan (Kristi Omskjæring)</a></b> |&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/bibellesninger-theofania-kristi-dap.html"><b>5. / 6. jan</b>&nbsp;<b>(Theofania - Kristi Dåp)</b></a>&nbsp;</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/det-er-ingen-bibel-i-bibelen.html">Det er ingen "Bibel" i Bibelen</a></b> - <i>f. Stephen Freeman</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/forklaring-av-davids-frste-salme.html">Forklaring av Davids første Salme</a></b> - <i>Munk Euthymios Zigavenos</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/og-gutten-vokste-og-ble-sterk.html">Forklaring av det hellige evangeliet etter Hl. Lukas, 5. Preken</a><span style="font-weight: normal;">&nbsp;-&nbsp;</span><i style="font-weight: normal;">Hl. Kyrillos av Alexandria</i></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/tredje-lukassndag-tjuefrste-sndag-etter.html">Forklaring av det hellige evangeliet etter Hl. Lukas 7:11-16</a> - </b><i>Patriark Filotheos av Konstantinopel (1354-1376)</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/03/hl-johannes-krysostomos-om-paulus-brev.html">Forklaring av Paulus' Brev til Filipperne 2:6-8</a></b> - <i>Sitat fra Hl. Johannes Krysostomos</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/hvordan-leser-vi-bibelen.html"><b>Hvordan leser vi Bibelen?</b></a>&nbsp;-&nbsp;<i>Met. Kallistos av Diokleia.</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/hvordan-leser-vi-bibelen.html">Hvordan leser vi Bibelen?</a> - </b><i>Patriark Kirill av Moskva</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/hvorfor-synger-vi-bibellesningene-under.html">Hvorfor synger vi Bibellesningene under Liturgien?</a></b> - <i>Met. Johannes Zizioulas</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/les-bibelen-med-oppmerksomhet.html">Les Bibelen med oppmerksomhet</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Peter Damaskinos</i>. Fra&nbsp;<i>Filokalia</i>.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/om-hre-og-lytte.html">Om å høre og lytte</a></b> - <i>Met. Anthony Bloom</i></li></ul><span style="font-size: large;">Den ortodokse kirke</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/den-levende-guds-levende-tradisjon.html">Den Levende Guds levende Tradisjon</a></b> - Utdrag fra forordet til boken, "Elder Paisios av Athosfjellet"</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/den-ortodokse-kirke-er.html">Den ortodokse kirke er...</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/hva-er-ortodoks-kristendom.html">Hva betyr 'ortodoksi'?</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Church of the Nativity, Erie, PA</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/hva-er-den-ortodokse-kirke.html">Hva er Den ortodokse kirke?</a></b></li><li><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/06/hva-er-kristendom.html"><b>Hva er kristendom?</b></a>&nbsp;-&nbsp;<i>Met. Hierotheos Vlachos</i>. Utdrag fra boken, "Ortodoks Psykoterapi."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/07/hva-i-verden-er-den-ortodokse-kirke.html">Hva i verden er Den ortodokse kirke?</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Conciliar Press</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/hvem-kom-til-dere-med-evangeliet.html">Hvem kom til dere med Evangeliet?</a></b> - en kort anekdote.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/01/hvor-gammel-er-den-ortodokse-kirke.html">Hvor gammel er Den ortodokse Kirke</a></b></li><li><b><u><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/10/kva-er-kristendom.html">Kva er kristendom?</a></u></b> - <i>Roy-Olav Øien</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/06/sprsmal-og-svar.html">Spørsmål&nbsp;og Svar</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Fader Serafim Rose</i>. Utdrag fra boken, "Guds Åpenbaring til Menneskehjertet."</li></ul><span style="font-size: large;">Den ortodokse lære</span><br /><ul><li><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/den-ortodokse-lre.html"><b>Den ortodokse lære</b></a>&nbsp;-&nbsp;<i>Arkimandritt Johannes Johansen</i>&nbsp;(hentet fra&nbsp;<a href="http://www.ortodoks.com/">www.ortodoks.com</a>).</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/en-liturgisk-katekismus.html">En liturgisk katekismus</a></b> - Et utdrag fra Hl. Basilios den Stores Liturgi</li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/hvem-er-gud.html">Hvem er Gud?</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Arkimandritt Vassilios Papavassiliou</i>. Utdrag fra boken, "Reisen til Riket"</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/informasjon-om-gud.html">Informasjon om Gud</a></b> - <i>Christos Yannaras</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/05/guds-vesen.html">Guds vesen</a> - </b><i>av Abbed Tryfon&nbsp;</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/kortfattet-troslre.html">Kortfattet Ortodoks Troslære</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Tito Colliander&nbsp;</i>(hentet fra&nbsp;<a href="http://www.ortodoksstavanger.no/">www.ortodoksstavanger.no</a>).</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/onskap-djevelen-og-demonene.html">Om ondskap, djevelen og demonene&nbsp;</a></b>-&nbsp;<i>Hl. Johannes Damaskinos</i>.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/predanie.html">Tradisjonen</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Nil Sorski</i>.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/trosbekjennelsen.html">Trosbekjennelsen</a></b></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/12/var-tro-er-en-tro-i-glede.html"><b>Vår tro er en tro i glede</b></a> - <i>Eldste Nikon</i><b> </b></li></ul><span style="font-size: large;">Det åndelige liv</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/alt-utgar-fra-guds-miskunn.html">Alt utgår fra Guds miskunn</a></b> - <i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/02/be-med-oppmerksomhet.html">Be med oppmerksomhet</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Johannes Kronstadtski</i>. Utdrag fra boken, "Mitt Liv i Kristus"</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/11/bien-og-fluen.html">Bien og Fluen</a></b>&nbsp;- <i>Hl. Paisios av Athos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/bnn.html">Bønn</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Johannes Krysostomos</i>. Utdrag fra hans 7. dåpskatekese.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/05/bnneregler.html">Bønneregler</a></b> - <i>Metropolitt Hilarion Alfejev</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/02/bnn-er-evig-skapelse.html">Bønn er evig skapelse</a></b>&nbsp;- <i>Elder Sofroni (Sakharov) av Essex </i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/06/bnn-og-det-andelige-liv.html">Bønn og det Åndelige Liv</a><span style="font-weight: normal;">&nbsp;-&nbsp;</span><i style="font-weight: normal;">Patriark Bartholomeos av Konstantinopel</i><span style="font-weight: normal;">. Utdrag fra boken, "Møte med Mysteriet"</span></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/05/bnn-som-et-mte.html">Bønnen som et møte</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Metropolitt Hilarion Alfejev</i></li><li><b>Daglige tips fra Trooditissa-klosteret på Kypros</b>: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/daglige-tips-fra-trooditissa-1-3.html">1-3</a> | <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/daglige-tips-fra-trooditissa-22.html">20-22</a> |<b> </b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/det-strste-hinder-for-frelsen.html">Det største hinder for frelsen</a></b> - Hl. Nikolas Kabasilas</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/det-andelige-hjerte.html">Det åndelige hjerte</a></b> - <i>Arkimandritt Zacharias (Zacharou) av Essex</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/det-andelige-livets-tre-faser.html">Det åndelige livets tre faser</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Arkimandritt Zacharias (Zachariou) av Essex</i>. 2. kapittel av boken "Husk din første kjærlighet: Det åndelige livets tre faser i Elder Sofronis teologi."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/10/en-kristendom-uten-korset-er-illegitim.html">En kristendom uten Korset, er illegitim og foruten Oppstandelse</a></b> - Elder Athanasios av Stavrovouni</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/07/en-oppnar-guds-rike-ved-hjertet-ikke.html">En oppnår Guds rike ved hjertet, ikke tungen</a></b> - <i>Hl. Nikolai Velimirovitsj</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/03/et-sant-andelig-liv-innebrer-alltid.html">Et sant åndelig liv innebærer alltid vansker og sorg</a></b> - <i>f. Serafim Rose</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/fortvil-ikke.html">'Fortvil ikke'</a>&nbsp;<span style="font-weight: normal;">- Utdrag fra&nbsp;<i>Evergetinos</i></span></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/fremmedgjrelse.html">Fremmedgjørelse</a></b> - <i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/hva-er-kristen-fullkommenhet.html">Hva er kristen fullkommenhet</a></b> - <i>Hl. Nikodemos Hagioritten</i>. Utdrag fra Den usynlige krig.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/hva-kan-jeg-gjre-med-min-syndige.html">Hva kan jeg gjøre med min syndige tilstand? </a></b>- <i>Metropolitt Anthony Bloom</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/hvordan-en-kristi-kriger-burde.html">Hvordan en Kristi kriger burde forberede seg til strid om morgen</a></b> - <i>Hl. Nikodemos Hagioritten</i>. Utdrag fra Den usynlige krig.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/hvordan-frelser-jeg-min-sjel.html">'Hvordan frelser jeg min sjel?'</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Theofan Eneboeren</i>.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/hvordan-unnga-onde-tanker-fra-en.html">Hvordan unngå onde tanker?</a></b> - <i>Arkimandritt Efraim, Abbed av Vatopaidi</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/hvorfor-behver-vi-ga-i-kirken.html">Hvorfor behøver vi å gå i kirken?</a></b> - <i>Metropolitt Hilarion Alfejev</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/ikke-det-du-sker.html">Ikke det du søker</a></b> - <i>Sergei Khudiev</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/livets-liturgi.html">Livets liturgi</a> - </b><i>f. Thaddaeus Hardenbrook</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/lydighet-som-motkultur-av-fader-peter.html">Lydighet som motkultur</a></b>&nbsp;- <i>f. Peter Heers</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/02/motivasjon-til-skriftemalet.html">Motivasjon til skriftemålet</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Arkimandritt Serafim Aleksiev</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/noen-ord-fra-moder-gavrilia.html">Noen ord fra Moder Gavrilia</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Moder Gavrilia Papayanni</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/om-lykke-og-prvelser.html">Om Lykke og Prøvelser</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Nektarios av Aegina</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/10/rett-pa-deg-selv.html"><b>Rett på deg selv</b></a> - <i>Hl. Paisios of Athos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/pass-pa-din-egen-sjel.html">Se til din egen sjel</a>&nbsp;- </b><i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/sken-etter-lykke.html">Søken etter lykke</a></b> - <i>f. Thaddaeus Hardenbrook</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/sk-ikke-menneskers-re-i-bnn.html"><b>Søk ikke menneskers ære i bønn</b></a> - <i>Abba Ammonas </i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/tankene.html">Tankene</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Nil Sorski</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/ta-opp-ditt-kors.html">Ta opp ditt kors</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Maria av Paris</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/tre-typer-kristne.html">Tre typer kristne</a></b>&nbsp;- <i>Hl. Nikodemos Hagioritten</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/06/eldste-josef-hesychasten-om-talmodighet_1.html">Tålmodighet</a></b> - <i>Eldste Josef Hesykasten</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/vane-i-bnnelivet-er-den-strste-fare.html">Vane i bønnelivet er den største fare</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Elder Eusebius Giannakakis</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/vi-ma-lre-bre-korset.html">Vi må lære å bære korset</a></b> - <i>Patriark Kirill av Moskva</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/vr-ikke-hevngjerrig.html">Vær ikke hevngjerrig</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Nikolai Velimirovitsj</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/ver-ikkje-sint-reager-ikkje-bevar-indre.html">Ver ikkje sint, reager ikkje, bevar indre stille</a></b><i> - Metropolitt Jonah Paffhausen</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/andelig-terapi.html">Åndelig terapi </a>- </b><i>Roy-Olav T. Øyen</i></li></ul><span style="font-size: large;">Diverse</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/06/encyklika-fra-den-ortodokse-kirkes.html">Encyklika fra Den ortodokse kirkes Hellige og Store Konsil 2016</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/hl-paisios-og-alkoholikker-munken-en.html">Hl. Paisios og alkoholikker-munken</a></b> - en anekdote om fordommer</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/07/hvor-er-gud.html">Hvor er Gud?</a></b> - <i>f. Georges Massouh</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/11/hvorfor-tillater-gud-ondskap.html"><b>Hvorfor tillater Gud onskap?</b></a> -<i> Andrei Solodkov</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/internett-og-det-andelige-livet-eldste.html">Internett og det åndelige livet</a></b>&nbsp;- <i>Eldste&nbsp;Efraim av Vatopaidi-klosteret på Athos</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/internett-kan-fort-bli-et-djevelens-nett.html"><b>Internett kan fort bli et djevelens nett</b></a> - <i>Eldste Athanasios av Stavrovouni</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/kva-frer-den-humanistiske-kulturen-til.html">Kva fører den humanistiske kulturen til?</a></b> - <i>Hl. Justin Popovic</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/hl-gregorios-palamas-om-islam.html">Om Islam</a></b> - <i>Hl. Gregorios Palamas</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/08/rasisme.html">Rasisme</a></b>&nbsp;- <i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/a-bli-og-forbli-en-ortodoks-kristen.html">Å bli og forbli en ortodoks kristen</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>f. Andrew Philips</i></li></ul><span style="font-size: large;">Døden og det evige liv</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/ddens-mysterium-i-hl-johannes.html">Dødens mysterium&nbsp;i Hl. Johannes Damaskinos' Hymner</a> - </b><i>f. Joseph Frawley</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/fader-gi-meg-din-velsignelse-til-henge.html">"Fader, gi meg din velsignelse til å henge meg"</a></b> - <i>Viktor Kasjanenko</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/hva-er-ddsriket.html">Hva er dødsriket? </a></b>- <i>f. Daniel Sysoev</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/ingen-omvendelse-etter-dden.html">Ingen omvendelse etter døden</a></b>&nbsp;- Utdrag fra&nbsp;<i>Evergetinos</i>.</li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/06/paradis-og-helvete.html">Kirkefedrene om Paradis og Helvete</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Met. Hierotheos Vlachos</i>. Utdrag fra boken, "Livet Etter Døden."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/01/likbrenning-er-en-synd.html">Likbrenning</a></b> - <i>Met. Serafim av Piraeus</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/03/menneskets-tilstand-etter-dden-fr.html">Menneskets tilstand etter døden før Dommedagen</a></b> - <i>f. Michael Pomazansky</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/om-bnn-for-de-hensovnede.html">Om bønn for de hensovnede</a></b> - <i>Met. Hilarion Alfejev</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/07/sjelens-ivaretakelse.html"><b>Sjelens ivaretakelse:</b> Korte tanker for hver dag i måneden</a> - <i>Hl. Nikodemos Hagioritten</i></li></ul><span style="font-size: large;">Ekklesiologi (læren om Kirken)</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/02/det-finnes-kun-en-kirke.html">Det finnes kun én Kirke</a> </b>- <i>f. Michael Wood</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/det-nye-israel-det-nye-jerusalem.html">Det nye Israel, det nye Jerusalem</a></b> - <i>f. John Whiteford</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/11/dapen-og-kirken.html">Dåpen og Kirken</a></b>&nbsp;- <i>f. Peter Heers</i>. Utdrag fra boken, "Ecclesiological Renovation of Vatican II."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/03/ekklesia-om-kirken.html">Ekklesia - Om Kirken</a></b> - <i>Met. Panteleimon av Tyroloe og Serention</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/12/en-kan-be-hvor-som-helst-men-ikke-som-i.html"><b>En kan be hvor som helst, men ikke som i kirken</b></a> - <i>Met. Onufry av Kiev </i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/er-den-kumeniske-patriark-en-ortodoks.html">Er Den økumeniske patriark en ortodoks pave?</a></b> - <i>Arkimandritt Job Getcha</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/forholdet-mellom-stat-og-kirke.html">Forholdet mellom stat og Kirke</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Patriark Kirill av Moskva.</i>&nbsp;Kort sitat fra et intervju med avisen&nbsp;Smolenskiye Novosti.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/hva-er-kristen-enhet-om-kristi-kirke-og.html">Hva er kristen enhet?</a></b> - <i>Hl. Justin Popovic</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/10/kirken.html">Kirken</a></b> - <i>Hl. Porfyrios</i></li><li>Kirken er Én -&nbsp;<i>Alexei Khomiakov</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/03/kirken-er-en-enhet-i-kristi-legeme.html">Kirken er en enhet i Kristi Legeme</a></b> - <i>f. Peter Heers</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/kirken-kan-ikke-splittes.html">Kirken kan ikke splittes</a></b> - <i>Hl. Cyprianus av Kartago</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/kirkens-enhet-og-dens-forhold-til-andre.html">Kirkens enhet og dens forhold til andre kirkesamfunn</a></b> - Jubileumsbispemøtet i Den russiske-ortodokse kirke i 2000.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/kirkens-sosiale-ansvar.html">Kirkens sosiale ansvar</a></b>&nbsp;-<i>&nbsp;Met. Serafim av Piraeus</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/06/konstantinopel-patriarkatets-offisielle.html">Konstantinopel-patriarkatets offisielle uttalelse om heterodoks dåp i år 1756</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/lukket-kommunion.html">Lukket kommunion</a></b> - <i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/om-de-heterodokse.html">Om de heterodokse</a> </b><i>- f. Serafim Rose.</i> Et&nbsp;svar til en søkende<i>.</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/02/om-kirken.html">Om Kirken</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Patriark Kirill av Moskva.</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/om-vranglre-og-skismer.html">Om vranglære og skismer</a></b> - <i>Hl. Cyprianus av Kartago</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/oversikt-over-selvstyrte-og-autonome.html">Oversikt over selvstyrte og autonome lokalkirker og deres ledere</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/05/unia-kan-man-vre-bade-ortodoks-og-i.html">Unia: Kan man være både ortodoks og i kommunion med paven?</a></b> - <i>f. Gregorio Tognetti</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/kumenisk-dapsteologi.html">Økumenisk Dåpsteologi</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Met. Hierotheos Vlachos</i></li></ul><span style="font-size: large;">Frelseslære</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/ildelven.html">Ildelven: 1) Er Gud virkelig god? 2) Skapte Gud helvete?</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Alexandre Kalomiros</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/08/jesus-er-den-eneste-veien-til-frelsen.html">Jesus er den eneste veien til frelsen (vil muslimer frelses?)</a></b> - <i>Hl. Ignatius Briantsjaninov</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/vil-alle-bli-frelst.html">Kommer alle til å bli frelst?</a>&nbsp; </b>- <i>Hl. Nikolai Velimirovich</i><b> </b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/05/guddommeliggjringen-som-livets-mal.html">Livets mål: theosis</a> - </b><i>Arkimandritt Gregor</i>. Første kapittel av boken, "Theosis: Menneskelivets Sanne Mål."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/theosis.html">Theosis:&nbsp;Å bli ved nåde det Gud er&nbsp;i sin natur</a>&nbsp;</b>- Abbed Tryfon</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/02/vil-gud-at-vi-skal-vre-lykkelige.html">Vil Gud at vi skal være lykkelige?</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Protopresbyter Thomas Hopko.&nbsp;</i>Utdrag fra et intervju med Helen og Peter Evans.</li></ul><span style="font-size: large;">Guds Moder og de Hellige</span><br /><ul><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/12/det-var-vanskelig-for-meg-be-til.html"><b>Det var vanskelig for meg å be til Gudfødersken</b></a> - <i>Erkeprest Michael Gillis</i><b> </b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/hvem-er-det-gjort-i-stand-til.html">Hvem er det "gjort i stand til"?</a>&nbsp;- </b><i>Arkimandritt Amvrosii Pogodin</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/jesus-er-den-eneste-mellommannen-mellom.html">Jesus er den eneste mellommann mellom Gud og mennesker</a></b> - <i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/bnn-til-guds-moder.html">Om bønn til Guds Moder</a></b> - <i>Met. Hilarion Alfejev</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/om-rbdighet-for-de-hellige.html">Om ærbødighet for de hellige</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Fader Georges Florovsky</i>. Utdrag fra boken 'Skapelse og Frelse'.</li></ul><span style="font-size: large;">Helgenberetninger</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/apostelen-andreas-den-frstekalte.html">Apostelen Andreas den Førstkalte</a></b>&nbsp;(30. november) - <i>Biskop Krysostomos av Kyanea</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/25-april-den-hellige-apostelen-og.html">Apostelen og Evangelisten Markus</a></b>&nbsp;(25. april)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/de-hellige-martyrene-trofymos-sabbatios.html">De hellige martyrene Trofymos, Sabbatios og Dormedontos</a></b> (19. september)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/05/7-mai-det-mirakulse-synet-av-korsets.html">Det mirakuløse synet av Korsets tegn over Jerusalem</a></b> (7. mai)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/05/24-mai-det-tredje-funnet-av-herrens.html">Det tredje funnet av Hl. Johannes Døperens hodeskalle</a></b> (25. mai)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/hl-eufemia-16-september-og-2-juli.html">Hellige Eufemia</a></b> (16. september, 11. juli)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/hl-eumenios-undergjreren-biskop-av.html">Hellige Eumenios Undergjøreren</a></b> (18. september)</li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/06/hl-hallvard-fra-lier.html">Hellige Hallvard</a></b>&nbsp;(15. mai) -&nbsp;<i>Thomas Arentzen</i>&nbsp;(hentet fra&nbsp;<a href="http://www.ortodoks.com/">www.ortodoks.com</a>)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/05/den-hellige-stormartyren-irene-av.html">Hellige Irene, Stormartyren av Thessaloniki</a></b> (5. mai)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/02/18-februar-hl-leo-den-store-pave-av-roma.html">Hellige Leo den Store</a></b> (18. februar)</li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/enhet-i-sannhet-ikke-kompromiss-hl.html"><b>Hellige Markus av Efesos</b></a> (19. januar) </li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/hl-myropi.html">Hellige Myropi</a>&nbsp;</b>(2. desember)</li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/hl-nikitas-15-september.html" style="font-weight: bold;">Hellige Nikitas</a><b>&nbsp;</b>(15. september)</li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/hellige-olav.html">Hellige Olav</a>&nbsp;</b>(29. juli)<b>&nbsp;</b>-&nbsp;<i>Thomas Arentzen&nbsp;</i>(hentet fra&nbsp;<a href="http://www.ortodoks.com/">www.ortodoks.com</a>)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/hl-paisios-av-athos-1924-1994-12-juli.html">Hellige Paisios av Athos (12. juli)</a></b> - <i>En munk fra Athos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/hl-sofia-og-hennes-dtre-pisti-elpida-og.html">Hellige Sofia og hennes døtre, Pisti, Elpida og Agape</a></b> (17. september)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/hellige-sunniva.html">Hellige Sunniva</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Thomas Arentzen</i>&nbsp;(hentet fra&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/NO/sider/TEMA13/Tema13K.htm">www.ortodoks.com</a>)</li><li><a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/NO/sider/TEMA13/Tema13C.htm"><b>Hellige Trifon av Petsjenga</b>&nbsp;- Ekstern lenke</a></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/hellige-tsar-martyr-nikolai-ii-myte-og.html">Hellige Tsar-martyr Nikolai II: Myte og Virkelighet</a></b> - <i>f. Andrew Phillips</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/oppstandelsens-frste-vitne-maria.html">Oppstandelsens første vitne: Maria Magdalena</a></b> - <i>Dn. George P. Bithos</i></li></ul><span style="font-size: large;">Hellige Nikolai Menighetsblad&nbsp;</span>- eksterne lenker<br /><ul><li>2015: 4, <a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB3%202015.pdf">3</a>, <a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB2_2015.pdf">2</a>, <a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB1_2015.pdf">1</a>&nbsp;|&nbsp;2014: <a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB4_2014.pdf">4</a>, <a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB2_2014.pdf">3</a>, <a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB2_2014.pdf">2</a>, <a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB1_2014.pdf">1</a> |&nbsp;2013:&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB4_%202013.pdf">4</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB3_2013.pdf">3</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB2_%202013.pdf">2</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB1_2013.pdf">1</a>&nbsp;| 2012:&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB4_2012.pdf">4</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB3_2012.pdf">3</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB2_2012.pdf">2</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB1_2012.pdf">1</a>&nbsp;| 2011: 4, 3, 2,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB1_2011.pdf">1</a>&nbsp;| 2010:&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB4_2010.pdf">4</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB2_2010.pdf">3</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB2_2010.pdf">2</a>,&nbsp;<a href="http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/MB1_2010.pdf">1</a>&nbsp;</li></ul><span style="font-size: large;">Ikonografi</span><br /><ul><li><b>Forklaring av høytidsikoner</b>: Jomfru Maria Fødsel | Korsets Opphøyelse | Jomfru Maria Innføring i Tempelet | Kristi Fødsel | Kristi Dåp | Møtet i Tempelet | Jomfru Maria Bebudelse | Palmesøndag | Påske | Kristi Himmelfart | Pinse | Kristi Forklarelse | Jomfru Maria Hensovnelse</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/ikonenes-funksjon.html">Ikonenes funksjon</a>&nbsp;</b>-&nbsp;<i>Dr. Konstantinos Kavarnos</i>. Utdrag fra boken "Ortodoks Ikonografi."</li></ul><span style="font-size: large;">Kirkekanoner -&nbsp;</span><i>Kirkens administrative regler.&nbsp;</i><br /><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"><i>For å unngå fundamentalistisk feiltolkning, er det viktig å huske at mange kanoner ikke er absolutte lover, men retningslinjer som hver enkelt følger etter egen styrke og modenhet, ved råd fra sin biskop og åndelige veileder. En burde også være oppmerksom på kanonenes historiske sammenheng og alltid huske at "</i><i>bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende</i><i>" (2 Kor. 3:6).</i></blockquote><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/apostlenes-kanoner.html">Apostlenes Kanoner</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/er-kirkekanonene-pabud.html">Er kirkekanonene påbud?</a></b> - <i>Hl. Barsanoufrios</i>. Utdrag fra 'Evergetinos'.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/hvis-kristne-ikke-lenger-er-under-loven.html">Kirkekanonene og livets grenser</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Christos Yannaras</i>. Utdrag fra boken "Moralitetens Frihet."</li></ul><span style="font-size: large;">Kirken i Norge</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/f-theodor-tor-vegard-svane-ordineres.html">Fader Theodor Svane fra Bergen ordineres til prest</a></b></li><li><a href="https://www.facebook.com/groups/ikonmaleren/"><b>Ikonmaleren Lalita Shulga</b></a> - Facebook side</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/intervju-med-en-ortodoks-prest.html">Intervju med en ortodoks prest</a></b> - Fædrelandsvennen (Video)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/kirkehistorie-skrevet-pa-stiklestad.html">Kirkehistorie skrevet på Stiklestad</a></b> - NRK</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/ortodokse-menigheter-i-norge.html">Ortodokse Menigheter i Norge</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/07/ortodoks-kirke-bygges-pa-stiklestad.html">Ortodoks kirke bygges på Stiklestad</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/ortodoks-theofania-2015-i-oslo.html">Ortodoks Theofania 2015 i Oslo</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/ta-kontakt-med-en-ortodoks-prest.html">Ta kontakt med en ortodoks prest</a></b> - Norsktalende ortodokse prester</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/to-norske-kirkebygg-far-ikonostas.html">To kirkebygg i Norge får ikonostas</a></b> (bilder)</li><li><b><a href="http://svotssynaxis.wordpress.com/2014/10/27/what-i-did-this-summer/">"What I did this summer"</a></b> - den norske diakonen, f. Theodor Svane skriver om sin erfaring i USA (ekstern lenke).</li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/02/konomisk-sttte-til-fteodor.html"><b>Økonomisk støtte til f. Theodor Svane</b></a></li></ul><span style="font-size: large;">Kjønn, Seksualitet og Familie</span><br /><ul><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/avhold-fra-kjdelige-begjr.html"><b>Avhold fra kjødelige begjær</b></a> - <i>Eldste Gerasimos av Stavrovouni</i><b> </b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/10/barnehage-ortodokse.html">Barnehage ortodokse</a></b> - utdrag fra <i>The Shepherd, oktober 2016</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/barn-i-kirken.html">Barn i Kirken</a></b> - <i>Fader Richard Rene</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/02/barn-og-kirken.html">Barn og Kirken</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Fader&nbsp;Alexander Schmemann</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/fire-egenskaper-til-den-kristne-familie.html">Én, hellig, katolsk og apostolisk familie</a></b><i> - Met. Stefanos av Kallioupolis og Madytos</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/en-samtale-med-hl-paisios-om-barn.html"><b>En samtale med Hl. Paisios om barn</b></a> - Utdrag fra boken, "Samtaler 4, Familieliv."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/forlat-ondskapens-side.html">Forlat ondskapens side (om abort)</a></b> - Sergei Khudiev</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/03/fa-ord-men-mykje-bn-om-barneoppdraging.html">Få ord, men mykje bøn (Om barneoppdraging)</a></b> - <i>Hl. Porfyrios</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/05/homofilt-samleie-og-surdeigen.html">Homofilt samleie og surdeigen</a></b> - <i>f. Lawrence Farley</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/hvem-er-jeg-til-dmme.html">'Hvem er jeg til å dømme?' - Om homofili</a></b> - <i>f.&nbsp;Emmanuel Hatzidakis</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/den-ortodokse-kirke-og-synet.html">Kirkens syn på prevensjonsmidler</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/deltagelse-i-den-hellige-nattverd-om.html">Kjødelige synder og deltakelse i Nattverden</a></b> - <i>f. Daniel G. Aerakis</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/07/kjnn-som-profeti-og-apenbaring.html">Kjønn som profeti og åpenbaring</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Erkebiskop Lazar Puhalo</i>. Utdrag fra boken "Mysterium og Betydning bak Kjønn og Menneskelig Seksualitet."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/09/lr-dine-barn-elske-gud.html">Lære dine barn å elske Gud</a> - </b>Abbed Tryfon</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/om-abort.html">Om abort</a></b> - <i>Erkebiskop Stylianos av Australia</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/om-homofilt-samliv.html">Om homofilt samliv</a></b> - <i>Patriark Bartholomeos av Konstantinopel</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/om-samleie-fr-ekteskapet.html">Om samleie før ekteskapet</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Elder Epifanios Theodoropoulos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/ortodokse-ma-forenes-i-striden-mot-abort.html">Ortodokse kristne må forenes i kampen mot abort</a></b>&nbsp;-<i>&nbsp;Abbed Efraim av Vatopaidi</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/07/samleie-utenfor-ekteskapet-frer-til.html">Samleie utenfor ekteskapet fører til fortapelse</a></b> - <i>Eldste Josef Hesykasten</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/sannhet-og-kjrlighet-homofile-i-kirken.html">Sannhet og Kjærlighet - homofile i Kirken</a></b> - <i>Erkebiskop Pitirim av Tadsjikistan</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/10/ved-abort-krenker-vi-gud-som-velsignet.html">"Ved abort krenker vi Gud som har velsignet barnet til å leve"</a></b>&nbsp;- <i>Arkim. Gregorios</i></li></ul><span style="font-size: large;">Klosterliv</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/athosfjellet.html">Athosfjellet</a></b> - <i>Basert på OrthodoxWiki artikkelen</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/11/klosterlivet-og-ekteskapet.html">Klosterlivet og ekteskapet</a></b>&nbsp;- <i>Patriark Bartholomeos av Konstantinopel</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/02/teknologi-og-det-andelige-liv.html">Teknologi og det åndelige liv</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hieromunk Lukas av Gregoriou</i></li></ul><span style="font-size: large;">Leselister</span><br /><ul><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/07/introduksjoner-til-den-ortodokse-kirke.html"><b>Generell presentasjon</b></a></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/liturgiske-bker-pa-norsk.html">Liturgiske bøker på norsk</a>.</b></li></ul><span style="font-size: large;">Liturgi og bønn</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/bysantinsk-sang.html">Bysantinsk Sang</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Antonios Kloster, Arizona, USA</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/fader-var.html">Forklaring av 'Fader Vår'</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Kyrillos av Jerusalem.&nbsp;</i>Utdrag fra&nbsp;<i>Dåpskatekeser</i>.</li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/hva-betyr-det-nar-vi-ber-om-daglig-brd.html"><b>Hva betyr det når vi ber om daglig brød?</b></a> - <i>Johannes H. Solberg</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/kyrie-eleison.html">"Kyrie, eleison"</a></b>&nbsp;- <i>Kristian Akselberg</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/12/lesing-i-kirken-burde-ikke-vre.html"><b>Lesing i kirken burde ikke være emosjonell</b></a> -<i> f. Andrei Tsjizhenko</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/noen-ord-om-den-guddommelige-liturgi.html">Noen ord om Den guddommelige liturgi</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Elder Sofroni (Saharov) av Essex</i>.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/rkelse.html">Røkelse</a> - </b><i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/sju-ganger-om-dagen-lovsynger-jeg-deg.html">"Sju ganger om dagen priser jeg Deg" - Den ortodokse kirkes liturgiske syklus</a></b>&nbsp;- <i>f. Kristian Akselberg</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/02/vi-feirer-liturgien-sammen.html">"Vi feirer Liturgien sammen"</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Elder Sofroni (Saharov) av Essex</i>.</li></ul><span style="font-size: large;">Liturgiske tekster</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/aftenbnner.html">Aftenbønner</a></b></li><li><b>Akathister: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/akathist-til-dperen-johannes.html">Johannes Døperen</a>&nbsp;<span style="font-weight: normal;">|</span>&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/akathist-til-hl-nektarios.html">Hl. Nektarios av Aegina</a>&nbsp;</b>|</li><li><b>Apolytikia og Kontakia til hver dag</b>:&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/apolytikia-and-kontakia-sndag.html"><b>Søndager</b></a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/apolytikia-og-kontakia-hverdager.html"><b>Hverdager</b></a>&nbsp;|&nbsp;September&nbsp;| Oktober&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/apolytikia-og-kontakia-november.html"><b>November</b></a>&nbsp;|&nbsp;<b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/apolytikia-og-kontakia-desember.html">Desember</a></b>&nbsp;| Januar&nbsp;| Februar&nbsp;| Mars&nbsp;| April&nbsp;| Mai&nbsp;| Juni&nbsp;| Juli&nbsp;| August&nbsp;| Triodion&nbsp;| Pentekostarion</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/bordbnn.html">Bordbønn</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/bnn-av-metropolitt-filaret-av-moskva.html">Bønn av Metropolitt Filaret av Moskva</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/bnneregel-for-nybegynnere.html">Bønneregel for nybegynnere</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/bnn-ved-daggry.html">Bønn ved daggry</a></b> - <i>Elder Sofroni (Saharov) av Essex</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/byningene.html">Bøyningene</a></b></li><li><b>Den guddommelige liturgi</b>: Hl. Johannes Krysostomos' Liturgi&nbsp;| Hl. Basilios den Stores Liturgi&nbsp;| De forutviede gavers Liturgi&nbsp;| <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/offerbnn-fra-hl-jakobs-guddommelige.html"><b>Hl. Jakobs Liturgi</b></a>&nbsp;| Hl. Markus' Liturgi</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/det-hellige-lysets-bnn.html">Det hellige lysets bønn</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/forberedelsesbnner-til-deltakelse-i-den.html">Forberedelsesbønner til deltakelse i den hellige Nattverden</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/nattverdskanon.html">Forberedelseskanon til deltakelse i den hellige Nattverden</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/gresk-uttaleguide.html">Gresk Uttaleguide</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Miklagard</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/hl-efraim-syrerens-bnn.html">Hl. Efraim Syrerens Bønn</a></b></li><li><b>Katavasies</b>:&nbsp;<b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/julens-katavasier.html">Jul</a></b>&nbsp;</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/morgenbnner.html">Morgenbønner</a></b></li><li><b>Proskomide</b>:&nbsp;<b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/kairos.html">Kairos</a></b>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/velsignelse-av-liturgiske-klr.html"><b>Velsignelse av liturgiske klær</b></a>&nbsp;| Forberedelse av De hellige gaver&nbsp;|&nbsp;<b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/innledning-til-den-guddommelige-liturgi.html">Innledning til Den guddommelige liturgi</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/paskens-tidebnner.html">Påskens Tidebønner</a></b></li><li><b>Salmenes Bok (Septuaginta): <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/salmenes-bok-frste-kathisma-1-8.html">1. kathisma</a></b>&nbsp;| 2. kathisma&nbsp;| 3. kathisma&nbsp;| 4. kathisma&nbsp;| 5. kathisma&nbsp;| 6. kathisma&nbsp;| 7. kathisma&nbsp;| 8. kathisma&nbsp;| 9. kathisma&nbsp;| 10. kathisma&nbsp;| 11. kathisma&nbsp;| 12. kathisma&nbsp;| 13. kathisma&nbsp;| 14. kathisma&nbsp;| 15. kathisma&nbsp;| 16. kathisma&nbsp;| <b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/salmenes-bok-17-kathisma-salme-118.html">17. kathisma</a></b>&nbsp;| 18. kathisma&nbsp;| 19. kathisma&nbsp;| 20. kathisma</li><li><b>Tidebønner&nbsp;</b>-&nbsp;<i><span style="font-size: x-small;">Syv ganger om dagen har jeg prist Deg for Din rettferdighets lover - Salme 118:164</span></i></li></ul><blockquote class="tr_bq"><ol><li>Den ellevte time:&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/vesper.html"><b>Vesper</b></a></li><li>Den tolvte time:&nbsp;<b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/det-lille-kompletoriet.html">Det lille kompletoriet</a></b>&nbsp;|&nbsp;<b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/det-store-kompletoriet.html">Det store kompletoriet</a></b></li><li>Midnattstimen:&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/midnattstimen-hverdager.html"><b>Hverdager</b></a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/midnattstimen-lrdag.html">Lørdag</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/midnattstimen-sndag.html"><b>Søndag</b></a></li><li>Orthros/Matutin (Hverdager | Søndag)&nbsp;og Den første time:&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/prim.html"><b>Prim</b></a></li><li>Den tredje time:&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/ters.html"><b>Ters</b></a></li><li>Den sjette time:&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/sekst.html"><b>Sekst</b></a></li><li>Den niende time:&nbsp;<b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/non.html">Non</a></b>&nbsp;</li></ol></blockquote><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/takkebnner-etter-nattverden.html">Takkebønner etter Nattverden</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/typika.html">Typika</a></b>&nbsp;-&nbsp;<span style="font-size: x-small;"><i>Leses i stedet for Den guddommelige liturgi når en prest ikke er til stede</i>.</span></li><li><b>Åttetoneboken</b>&nbsp;(Oktoehos / Paraklitiki)</li></ul><div><ol><li>Den første tone: <b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/attetoneboken-1-tone-sndag.html">Søn</a></b>&nbsp;| Man&nbsp;| Tirs&nbsp;| Ons&nbsp;| Tors&nbsp;| Fre&nbsp;| Lør</li><li>Den andre tone: <b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/attetoneboken-2-tone-sndag.html">Søn</a></b>&nbsp;| Man&nbsp;| Tirs&nbsp;| Ons&nbsp;| Tors&nbsp;| Fre&nbsp;| Lør</li><li>Den tredje tone: Søn&nbsp;| Man&nbsp;| Tirs&nbsp;| Ons&nbsp;| Tors&nbsp;| Fre&nbsp;| Lør</li><li>Den fjerde tone: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/attetoneboken-4-tone-sndag.html"><b>Søn</b></a>&nbsp;| Man&nbsp;| Tirs&nbsp;| Ons&nbsp;| Tors&nbsp;| Fre&nbsp;| Lør</li><li>Plagal av første tone: Søn&nbsp;| Man&nbsp;| Tirs&nbsp;| Ons&nbsp;| Tors&nbsp;| Fre&nbsp;| Lør</li><li>Plagal av andre tone: Søn&nbsp;| Man&nbsp;| Tirs&nbsp;| Ons&nbsp;| Tors&nbsp;| Fre&nbsp;| Lør</li><li>Varys: Søn&nbsp;| Man&nbsp;| Tirs&nbsp;| Ons&nbsp;| Tors&nbsp;| Fre&nbsp;| Lør</li><li>Plagal av fjerde tone: Søn&nbsp;| Man&nbsp;| Tirs&nbsp;| Ons&nbsp;| Tors&nbsp;| Fre&nbsp;| Lør</li></ol></div><span style="font-size: large;">Misjon</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/07/neurotisk-ortodoksi-i-amerika.html">"Neurotisk" ortodoksi i Amerika</a></b> - <i>f. Alexander Schmemann</i></li></ul><span style="font-size: large;">Musikk</span><br /><ul><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/paskens-troparion.html">Påskens Troparion</a></b>&nbsp;- YouTube lenke</li></ul><span style="font-size: large;">Ortopraksis (ortodoks levemåte)</span><br /><ul><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/10/12-ting-vanlige-ortodokse-kristne-gjr.html"><b>12 ting vanlige ortodokse kristne gjør</b></a> - <i>f. Andrew Damick</i><b> </b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/11/55-maksimer-av-thomas-hopko.html">55 maksimer av f. Thomas Hopko</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/07/bryt-aldri-fasten-pa-ondsag-og-fredag.html">Bryt aldri fasten på ondsag og fredag</a></b> - <i>Hl. Nikolai Velimirovic</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/02/det-er-ikke-viktig-ha-rett-men-ha.html">Det er ikke riktig å ha rett, men å ha kristen kjærlighet</a></b> - <i>f. Serafim Rose</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/en-kristen-ma-ikke-vre-fanatisk.html">En kristen må ikke være fanatisk</a></b> - <i>Hl. Paisios av Athos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/forberedelse-til-den-hellige-nattverd.html">Forberedelse til Den hellige nattverd</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Miklagard</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/forskjellen-pa-tradisjonalisme-og.html">Forskjellen på tradisjonalisme og fundamentalisme</a></b> - <i>Erkebiskop Krysostomos av Etna</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/hl-silouan-av-athos-om-de-heterodokse.html">Hl. Silouan av Athos om hvordan vi burde forkynne ortodoksien for andre</a> - </b><i>Elder Sofroni (Sakharov) av Essex - </i>Utdrag fra boken, "St. Silouan the Athonite."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/07/hvorfor-tenner-vi-vigiljelamper-foran.html">Hvorfor tenner vi vigiljelamper foran ikonene?</a> - </b><i>Hl. Nikolai Velimirovitsj</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/02/jeg-matte-be-noen-om-unnskyldning.html">"Jeg måtte be noen om unnskyldning" - En beskrivelse av tilgivelsessøndagen</a></b> - <i>Frederica Matthews Green</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/kirkekledning.html">Kirkekledning</a> - </b><i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/06/kirkelig-etikette.html">Kirkelig Etikette</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Fader David Cownie og Presbytera Juliana Cownie</i>&nbsp;- Utdrag fra boken, "En Guide til det Ortodokse Liv."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/12/kirkens-fasteregler-adventsfasten.html">Kirkens fasteregler: Adventsfasten</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Miklagard</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/12/kirkens-fasteregler-apostlenes-faste.html">Kirkens fasteregler: Apostlenes faste</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Miklagard</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/08/kirkens-fasteregler.html">Kirkens fasteregler: Den store fasten</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Met. Kallistos av Diokleia</i>&nbsp;- Utdrag fra boken, "The Lenten Triodion."</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/12/kirkens-fasteregler-jomfru-marias-faste.html">Kirkens fasteregler: Jomfru Marias faste</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Miklagard</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/kirken-som-sykehus-eller-hospice.html">Kirken som sykehus eller hospice?</a></b><i> - Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/02/korsets-tegn.html">Korsets Tegn</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Kyrillos av Jerusalem</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/kristne-fariseer.html">Kristne fariseer</a></b> - <i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/06/om-faste-pa-onsdag-og-fredag.html">Om faste på onsdag og fredag</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Nikodemos Hagioritten</i>&nbsp;- Utdrag fra&nbsp;<i>Exomologitarion.</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/om-regelmessig-deltakelse-i-nattverden.html">Om regelmessig deltakelse i Nattverden</a></b> - <i>Hl. Pachomios av Khios</i></li><li><b><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/06/ortopraksis.html">Ortopraksis</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Erkebiskop Krysostomos av Etna</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/02/stillhet-i-kirken.html">Stillhet i kirken</a></b> - <i>Met. Anthony Bloom</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/02/ta-opp-ditt-kors.html">Ta opp ditt kors</a></b> - <i>f. Gregory Wellington</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/tror-vi-at-vi-er-visere-enn-kirken.html">Tror vi at vi er visere enn Kirken?</a></b> - <i>Abbed Tryfon</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/utdrag-fra-didake.html">Utdrag fra Didaké</a></b> - Dåp, faste og Nattverden i det 1. århundre.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/vi-star-i-bnn.html">Vi står i bønn</a></b><i> - Abbed Tryfon</i></li></ul><span style="font-size: large;">Prekener</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/antisemitisme.html">Antisemitisme - En preken mot pogromene</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Anton Khrapovitski</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/den-fremste-blant-syndere.html">Den fremste blant syndere</a></b> - <i>Met. Anthony (Bloom) av Sourozh</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/03/patriarkal-encyklikal-ortodoksiens.html">Den ortodokse kirkes store og hellige konsil: Ortodoksiens søndag 2016</a></b> - <i>Patriark Bartholomeos av Konstantinopel</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/02/den-store-fasten.html">Den store faste </a></b>- <i>Hl. Johannes av Shanghai og San Francisco</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/05/den-syke-ved-betesda-og-menneskets.html">Den syke ved Betesda og menneskets ensomhet</a></b> - <i>f. Gheorghe Calciu</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/ekstremisme-preken-til-begynnelsen-av.html">Ekstremisme: preken til begynnelsen av det nye kirkeåret, 2014-15 (7523)</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Patriark Theodoros av Alexandria</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/fariseernes-sykdom.html">Fariseernes sykdom</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Met. Athanasios av Lemesos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/gudfdersken-og-kirken.html">Gudfødersken og Kirken</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Met. Hierotheos Vlachos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/09/hellige-johannes-dperen.html">Hellige Johannes Døperen</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Met. Hierotheos Vlachos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/preken-over-hl-seraphim-sarovski.html">Hellige Serafim Sarov</a></b> - <i>Met. Hilarion Kapral</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/09/preken-over-herrens-forklarelse-pa.html">Herrens Forklarelse på Tabor</a></b> - <i>Hieromonk Serafim (Rose) av Platina</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/hvile-som-rbdighet-for-skaperen.html">Hvile som ærbødighet for Skaperen</a> - </b><i>Erkebiskop Demetrios av Amerika</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/jakka-du-ikkje-brukar-tilhyrer-den-som.html"><b>Jakka du ikkje brukar, tilhøyrer den som frys</b></a>&nbsp;- <i>Hl. Basilios den Store</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/korset.html">Korset</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Patriark Kirill av Moskva</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/kristne-vet-at-de-vil-forflges-i-denne.html">Kristenforfølgelse i Midtøsten</a></b> - <i>Arkimandritt Kristoforos Atallah</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/vi-ma-ikke-faste-som-hyklere.html">La oss ikke faste som hyklere: preken til begynnelsen av Adventsfasten</a></b> - <i>Met. Anthony Bloom</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/07/la-oss-vre-lys.html">La oss være lys</a></b> - <i>Arkim. Vassilios Papavassiliou</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/omvendelsens-evangelium.html">Omvendelsens Evangelium</a></b> - Preken til søndagen etter Kristi Dåp - <i>f. Goran Spasojevic</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/03/encyklika-til-ortodoksiens-sndag-2017.html">Ortodoksiens søndag 2017</a></b> - <i>Met. Kosmas av Aitolia</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/04/preken-pa-palmesndag-av-hl-nikolai.html">Palmesøndag</a></b>&nbsp;- Hl. Nikolai Velimirovic</li><li><b>Patriarkale prekener til Julen 2016: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/12/nr.html">Konstantinopel</a>&nbsp;</b><b>| <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/01/den-serbisk-ortodokse-kirke-til-sine.html">Serbia</a></b></li><li><b>Patriarkale prekener til Julen 2015: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/12/julehilsen-fra-den-kumeniske-patriark.html">Konstantinopel</a>&nbsp;</b><b>|</b></li><li><b>Patriarkale prekener til Julen 2014: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/den-kumeniske-patriark-julen-2014.html">Konstantinopel</a> | <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/julen-2014.html">Alexandria</a> | <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/moskvas-patriark-julen-2014.html">Moskva</a> |&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/romanias-patriark-julen-2014.html">Romania</a></b></li><li><b>Patriarkale prekener til Julen 2013: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/jerusalems-patriark-julen-2013.html">Jerusalem</a></b></li><li><b>Patriarkale prekener til Påsken 2016: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/04/preken-til-pasken-2016.html">Konstantinopel</a></b>&nbsp;<b>| <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/pasken-2016-paven-av-alexandria.html">Alexandria</a>&nbsp;<b>|</b>&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/pasken-2016-patriark-kirill-av-moskva.html">Moskva</a>&nbsp;<b>|</b>&nbsp;<a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/05/u-tdragav-den-serbisk-ortodokse-kirkes.html">Serbia</a>&nbsp;</b></li><li><b>Patriarkale prekener til Påsken 2017: <a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/04/den-serbisk-ortodokse-kirke-til-sine.html">Serbia</a>&nbsp;</b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/preken-over-lukas-191-10-om-sakkeus.html">Preken over Lukas 19:1-10 (Om Sakkeus)</a></b> - <i>Arkim, Krysostomos Mikaelides</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/10/preken-pa-festen-for.html">Preken til 1. oktober - Gudmoders beskyttelse</a></b> - <i>Hl. Nikolai Velimirovic</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/12/preken-til-24-november-st-klemens-av.html">Preken til 24. november, Hl. Klemens av Roma, 2012</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Subdiakon Kristian Akselberg</i>.</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/preken-til-begynnelsen-av-den-store.html">Preken til begynnelsen av Den store fasten, 2013</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Patriark Bartholomeos av Konstantinopel</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/02/den-kumeniske-patriark-encyklika-til.html">Preken til begynnelsen av Den store fasten, 2017</a></b>&nbsp;- <i>Patriark Bartholomeos av Konstantinopel</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/02/fastens-tre-feller-met-serafim-av.html">Preken til begynnelsen av Den store fasten, 2017</a></b> - <i>Met. Serafim av Piraeus</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/hensovnelsesfasten.html">Preken til begynnelsen av Hensovnelsesfasten, 2014</a> - </b><i>Erkebiskop Gregorios av Thyateira</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/12/preken-til-jomfru-marias-bebudelsesdag.html">Preken til Jomfru Marias Bebudelsesdag, 2012</a></b>&nbsp;-<i> Met. Efraim av Tripoli</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/12/julehilsen-2015.html">Preken til Jul, 2015</a></b>&nbsp;- <i>Erkebiskop Gregorios av Thyateira</i></li><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/12/encyklika-julen-2016-met-cleopas-av.html"><b>Preken til Jul, 2016</b></a> - Metropolitt Cleopas av Sverige<i> </i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/12/preken-til-kristi-himmelfartsdag.html">Preken til Kristi Himmelfartsdag, 2011</a></b>&nbsp;- <i>Met. Efraim av Tripoli</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/likningen-om-den-rike-mannen-og-lasarus.html">Preken over likningen om den rike mannen og Lasarus</a></b> - <i>Met. Efraim av Tripoli</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2017/05/preken-til-samaritanerkvinnens-sndag.html">Samaritanerkvinnens søndag</a></b> - <i>Met. Anthony av Sourozh</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/10/utakknemlighet.html">Utakknemlighet</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Arkim. Vassilios Papavassiliou</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/vi-er-ikke-alene-i-var-kamp-mot-den.html">"Vi er ikke alene i vår kamp mot den hedenske verden"</a></b> - <i>Patriark Kirill av Moskva</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/vare-fienders-gud.html">Våre fienders Gud</a>&nbsp;</b>- Om Profeten Jona&nbsp;- <i>Sergei Khudiev</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/vart-jordiske-liv-burde-vre-streben.html">Vårt jordiske liv burde være streben etter Gud</a></b><i>&nbsp;- Met. Hilarion Alfejev</i></li></ul><span style="font-size: large;">Presteskapet</span><br /><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/den-uforberedte-presten.html">Den uforberedte presten</a></b> - Hl. Paisios av Athos. Utdrag fra boken, <i>Athonitiske Fedre og Athonitiske Saker</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/hl-paisios-om-prestenes-kledning.html">Spørsmål og svar om prestens kledning</a></b> - <i>Hl. Paisios av Athos</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/02/hva-en-ma-ha-fr-en-kan-bli-en-andelig.html">Hva en må ha før en kan bli en åndelig far</a></b> - Hl. Nikodemos Hagioritten - Utdrag fra <i>Exomologitarion</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/08/hvem-kan-binde-og-lse.html">Hvem kan binde og løse?</a></b>&nbsp;-&nbsp;<i>Hl. Symeon den Nye Teologen -&nbsp;</i>Utdrag fra&nbsp;<i>Diskurs XXVIII</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/hvordan-burde-prester-vre.html">Hvordan burde en prest være?</a></b> - <i>Hl. Symeon den Nye Teologen</i>&nbsp;</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/prestelig-utdannelse.html">Prestelig Utdannelse</a></b> - <i>Patriark Johannes X av Antiokia</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/presten.html">Presten</a></b><i>&nbsp;- Metropolitt Efraim av Tripoli</i></li></ul><span style="font-size: large;">Sakramentene</span><br /><ul><li><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/11/den-guddommelige-liturgi.html"><b>Den gudommelige liturgi</b></a> - <i>Elder Efraim av Arizona</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/10/geronta-jeronymos-og-dommeren.html">Er dåpen nødvendig?</a></b> - <i>Fra livet til Elder Jeronyomos av Aegina</i></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/10/om-barnedap.html">Om barnedåp</a></b>&nbsp;- <i>Hl. Cyprianus av Kartago</i></li><li><a href="http://miklagardnorsk.blogspot.co.uk/2013/05/du-er-det-du-spiser.html"><b>"Verdens Liv"</b></a>&nbsp;-&nbsp;<i>Alexander Schmemann</i>. Første kapittel av boken, "For Verdens Liv.</li></ul><div><span style="font-size: large;">Spørsmål og Svar&nbsp;</span>-&nbsp;<i>Spørsmål fra lesere&nbsp;</i><span style="font-size: x-small;">(spørsmål sendes til&nbsp;<i><a href="mailto:vaeringjar33@gmail.com">vaeringjar33@gmail.com</a></i>)</span>.</div><div><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/03/er-den-ortodokse-bnnelenken-det-samme.html">Er den ortodokse bønnelenken det samme som den katolske rosenkransen?</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/hva-er-antidoron.html">Hva er antidoron?</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/hva-er-apostolisk-suksesjon.html">Hva er apostolisk suksesjon?</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/hva-er-forskjellen-pa-gresk-ortodoks-og.html">Hva er forskjellen på gresk-ortodoks og russisk-ortodoks?</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/06/hva-har-den-ortodokse-kirke-tilby.html">Hva har Den ortodokse kirke å tilby nordmenn?</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2014/08/hvordan-kan-jeg-bli-ortodoks.html">Hvordan kan jeg bli ortodoks?</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2016/06/hvorfor-har-ikke-kvinner-adgang-til.html">Hvorfor har ikke kvinner adgang til alteret?</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/01/hvorfor-har-ikke-kvinner-adgang-til.html">Hvorfor har ikke kvinner adgang til Athos?</a></b></li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2013/11/jul-25-desember-eller-7-januar.html">Jul: 25. desember eller 7. januar?</a></b></li></ul><div><span style="font-size: large;">Video</span></div></div><div><ul><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/en-preken-om-bnn.html">Bønn</a></b> - <i>Geronta Nikon fra Den nye skita på Athos</i> (57m37s).</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=D5cRVoPQxeo">Bønn som evig skapelse og handling</a></b> - <i>Arkimandritt Zakarias av Essex</i> (3m28s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=3_Ni_Nydfao">Den eldstes rolle i klosterlivet</a></b> - <i>Eldste Aimilianos av Simonopetra</i>&nbsp;(5m16s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Nc-1-xQr1o">Den guddommelige liturgi - Anafora</a></b> - <i>Patriark Kirill av Moskva er celebrant</i>&nbsp;(7m43s)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/finnes-det-hellige-lekfolk-i-verden.html">Finnes det hellige lekfolk i verden?</a></b> - <i>Metropolitt Athanasios av Lemesos</i> (5m30s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=L5Vb6I6WBCo">Hl. Searfim av Sarov - Undergjøreren</a></b> <i>(Tegnefilm for barn)</i></li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=9Q68H4HBJ8o">Hva er det åndelige hjerte?</a></b> - <i>Arkimandritt Zakarias av Essex</i> (6m43s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=SPEt2_ujyRo">Hva om jeg ikke forstår hva som blir sagt under Gudstjenesten?</a> </b>- <i>Metropolitt Athanasios av Lemesos </i>(4m55s)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/f-nikon-hvordan-finner-vi-gud-i-dag.html">Hvordan finner vi Gud i dag? </a></b>- <i>Geronta Nikon fra Den nye skita på Athos </i>(10m2s)&nbsp;</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/f-zakarias-hvordan-kan-noen-leve-et.html">Hvordan kan noen leve et kristent liv i dag?</a></b> - <i>Arkimandritt Zakarias av Essex</i> (3m52s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AYllusfimnY">Hvorfor kommer det flere fristelser i fasten?</a> - </b><i>Geronta Nikon fra Den nye skita på Athos</i>&nbsp;(2m25s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gcixi-2LWVY">Kirken og moderne problemer</a></b>&nbsp;- <i>Metropolitt Athanasios av Lemesos</i>&nbsp;(10m48s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=q7OyO8bTbos">Mitt første møte med Hl. Paisios</a></b>&nbsp;- <i>Metropolitt Athanasios av Lemesos</i>&nbsp;(11m30s)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/f-zakarias-mitt-kjennskap-til-elder.html">Mitt kjennskap til Elder Sofroni</a></b> - <i>Arkimandritt Zakarias av Essex</i> (4m16s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=gpfpVKQaiu4">Munken er den som dør hver dag</a></b>&nbsp;- <i>Arkimandritt Dionysios Kalampokas</i>&nbsp;(1m15s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=NA2RJnASbLo">Omvendelsens nådegave</a></b>&nbsp;- <i>Arkimandritt Zakarias av Essex</i>&nbsp;(3m51s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=B2PReJkBGjs">Sakramentene (1. del)</a></b> - <i>Geronta Nikon fra Den nye skita på Athos</i>&nbsp;(28m40s)</li><li><b><a href="http://www.norsk-ortodoks.com/2015/04/f-peter-heers-sekularisme.html">Sekularisme</a></b> - <i>f. Peter Heers</i> (19m52s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=MjFDHwAu49s">Treenighetslæren</a></b>&nbsp;- <i>f. John Behr</i><b style="font-style: italic;">&nbsp;</b>(9m3s)</li><li><b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=17X3suP1zlc">Våre problemer er ikke så alvorlige</a></b>&nbsp;- f. Andreas Konanos (4m38s)</li></ul></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-45134570744632938612017-08-04T11:36:00.001+02:002017-08-04T14:56:14.982+02:00"Gled dere" er et bud!<div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">av Eldste Aimilianos Mitilianos</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-9WfY_4R8yzo/WYRAB7yMFvI/AAAAAAAAGrU/bcmSKIS3enIPkb1-rHhPGMek4uilYm9uwCLcBGAs/s1600/athanasios-mitilinaios.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="372" data-original-width="250" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/-9WfY_4R8yzo/WYRAB7yMFvI/AAAAAAAAGrU/bcmSKIS3enIPkb1-rHhPGMek4uilYm9uwCLcBGAs/s320/athanasios-mitilinaios.jpg" width="215" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Åpner du Det nye testament vil du finne bud fra den første siden til den siste. Når Paulus sier <i>Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere</i> og <i>La alle mennesker få merke at dere er vennlige</i> (Fil. 4, 4), tror du at dette er valgfritt? Tenker du: Jeg kan ha glede når jeg selv vil, men når jeg ikke føler for det, da kan jeg være bedrøvet? Nei, «Gled dere» er et bud! Du må være en gledelig kristen, en blid kristen. Dersom du ikke er en blid kristen, vet du ikke hva det vil si å være kristen. Du forstår ikke hva det betyr å være et frikjøpt menneske. Du forstår ikke at Gud har gitt deg og meg et privilegium. Jeg er privilegert fordi Gud har adoptert meg. Jeg er Hans barn ved nåde og Han gir meg velsignelse. Hvis jeg nå har alt dette samt den store forhåpning om Guds Rike, si meg, hvordan kan jeg da være bedrøvet og trist? Hva sier Paulus? Sier han ikke at vi burde glede oss i håpet? Selv om vi bare har håpet om Guds Rike burde vi hoppe av glede, sier han, med glede over troen og håpet (Rom. 5, 2; 8, 28; 2, 12).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; line-height: 107%;"><i><a href="https://lifeondoverbeach.wordpress.com/2017/08/04/athanasios-mitilinaios-no-rejoice-is-a-commandment/"><span style="font-size: x-small;">Kilde</span></a></i></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-66895130010007824562017-07-31T00:07:00.004+02:002017-08-04T11:40:07.877+02:00Olsokfeiring i London<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-2W0nhF8dcs0/WX5X7A0jC8I/AAAAAAAAGmk/UQy5F1UMPashzHsWNC07aQvajQ1xk0NHACK4BGAYYCw/s1600/IMG_7165.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://4.bp.blogspot.com/-2W0nhF8dcs0/WX5X7A0jC8I/AAAAAAAAGmk/UQy5F1UMPashzHsWNC07aQvajQ1xk0NHACK4BGAYYCw/s400/IMG_7165.JPG" width="300" /></a><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Den 29. juli 2017 ble det holdt orthros (matutin), guddom-melig liturgi og artoklasia (brødbryting) til ære for Hl. Olav i London. Troende fra flere nasjoner samlet seg i Maria Hensovnelse-kapellet i Hl. Andreas gresk-ortodokse katedral i Kentish Town, med den norske presten f. Kristian Akselberg som celebrant.&nbsp;</span><br /><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dette var første gang den nye Olavsgudstjenesten kompo-nert av hymnograf Panagiotis Somalis ble tatt i bruk. Gudstjenesten er skrevet på kirkelig gresk og hymnene er tilpasset de tradisjonelle bysantinske melodienes takt-arter. Selve innholdet er basert på de tidlige, pålitelige kildene som beskriver helligkongens liv og undergjerninger. Den omtaler også nyere hendelser som byggingen av det russisk-ortodokse olavskapellet på Stiklestad i 2014 og funnet av Klemenskirken i Trondheim i 2016. Menighetens lokale biskop, Chrysostomos av Kyanea har velsignet bruk av gudstjenesteteksten, mens Erkebiskop Gregorios av Thyateira og Storbritannia har levert den til Den hellige synode i Konstantinopel for offisiell patriarkal anerkjennelse.&nbsp;</span><span style="font-size: 17.3333px;">Deler av den engelske gudstjenesteteksten komponert av den norsk-amerikanske hymnografen Isaac Lambertsen ble lest under kompletoriet kvelden før.</span><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: 13pt;"><br /></span><span style="font-size: 13pt;">Et nytt ikon av «Hl. Olav Undergjøreren, Norges Evige Konge og Opplyser», malt på Kypros av den rumenske ikonografen f. Laurentius Musat i anledning av den nye gudstjenesten, ble båret i prosesjon og venerert av de troende. Under artoklasiaen ble alle ortodokse prester som gjør tjeneste i Norge bedt for ved navn. Bildene ble tatt av Alexios Gennaris.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Uk0gayuh5xI/WX5YcDqnZ6I/AAAAAAAAGm0/Wr1plGvxO04xmvt2mguNa4lWUDJgJBm7wCK4BGAYYCw/s1600/wsIMG_7139.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="225" src="https://4.bp.blogspot.com/-Uk0gayuh5xI/WX5YcDqnZ6I/AAAAAAAAGm0/Wr1plGvxO04xmvt2mguNa4lWUDJgJBm7wCK4BGAYYCw/s400/wsIMG_7139.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Protopsaltis Angelos Achtinoudis var korleder.</td></tr></tbody></table></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-EhMSXALxUcM/WX5YSf7oh0I/AAAAAAAAGms/JJUcSHJxUZo6g8rzK00OksjbODfbVD0cACK4BGAYYCw/s1600/IMG_7179.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-EhMSXALxUcM/WX5YSf7oh0I/AAAAAAAAGms/JJUcSHJxUZo6g8rzK00OksjbODfbVD0cACK4BGAYYCw/s400/IMG_7179.JPG" width="300" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nattverdsgavene blir båret frem til alteret: "Må Herren vår Gud komme dere <br />og alle fromme og rettroende kristne ihu i sitt Rike, nå og alltid, og til all evighet".</td></tr></tbody></table></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-jWMbmFeDPkk/WX5XiFzbEmI/AAAAAAAAGmM/MKB65K6HNfk2cNcHORObpDfNXHJNWS20ACK4BGAYYCw/s1600/wsIMG_7162small.jpg" imageanchor="1"><img border="0" height="165" src="https://4.bp.blogspot.com/-jWMbmFeDPkk/WX5XiFzbEmI/AAAAAAAAGmM/MKB65K6HNfk2cNcHORObpDfNXHJNWS20ACK4BGAYYCw/s400/wsIMG_7162small.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"></span></div></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-u0IVBFVEvS4/WX5XwRlmIhI/AAAAAAAAGmU/Cb0TMlNT508RNP9vJA8NZ2ZZViWe_vEagCK4BGAYYCw/s1600/IMG_7183.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-u0IVBFVEvS4/WX5XwRlmIhI/AAAAAAAAGmU/Cb0TMlNT508RNP9vJA8NZ2ZZViWe_vEagCK4BGAYYCw/s400/IMG_7183.JPG" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fem brød, vin, olivenolje og hvete velsignes under&nbsp;<i style="font-size: 12.8px;">Artoklasia </i><span style="font-size: 12.8px;">etter <br />presten har bedt ved navn for alle de troende som feirer høytiden.</span></td></tr></tbody></table></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-q2IWNV9y8dI/WX5XdtfKWcI/AAAAAAAAGmE/D5ABc4yNN30sN2CVDEPHbeeNyVW9u9E0ACK4BGAYYCw/s1600/wsIMG_7196.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="225" src="https://1.bp.blogspot.com/-q2IWNV9y8dI/WX5XdtfKWcI/AAAAAAAAGmE/D5ABc4yNN30sN2CVDEPHbeeNyVW9u9E0ACK4BGAYYCw/s400/wsIMG_7196.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Olavsikonet malt av f. Laurentius Musat bæres av en av menighetens <i>epitropoi</i></td></tr></tbody></table></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-Ah99tdX9Pic/WX5X0GD5k_I/AAAAAAAAGmc/zc5sTOAWfa4DLi2pV7mJhkcD0eE2T8ArQCK4BGAYYCw/s1600/wsIMG_7191small.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="290" src="https://2.bp.blogspot.com/-Ah99tdX9Pic/WX5X0GD5k_I/AAAAAAAAGmc/zc5sTOAWfa4DLi2pV7mJhkcD0eE2T8ArQCK4BGAYYCw/s400/wsIMG_7191small.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Presten tilrøker festikonene, kirkerommet og folket mens han synger Engelens Hilsen</td></tr></tbody></table></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-13907652070014606712017-07-17T23:18:00.000+02:002017-07-17T23:27:43.383+02:00Åtte råd til kristne foreldre<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-pCuzFoorvBk/WQiht4rkjkI/AAAAAAAAElw/z4v7V52d9kg0arscLjk9ghlM7GNAWIrkwCLcB/s1600/2015-0106-can-bc-langley1__large.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="450" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-pCuzFoorvBk/WQiht4rkjkI/AAAAAAAAElw/z4v7V52d9kg0arscLjk9ghlM7GNAWIrkwCLcB/s320/2015-0106-can-bc-langley1__large.jpg" width="240" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Av: Lawrence Farley, prest i Den ortodokse kyrkja</td></tr></tbody></table><b>1. Pass på at du sjølv kjenner Jesus.</b><br /><br />&nbsp;Du kan ikkje gje vidare det du sjølv ikkje har. Dersom du ikkje kjenner Jesus som Herre, Gud og frelsar, kan du heller ikkje gje borna dine denne kunnskapen. Å vita om Jesus er ikkje nok. Å kunna teologi eller å kunna sitera Filokalia og kyrkjefedrane er ikkje nok. Heller ikkje å gå i kyrkja på søndag er nok dersom du ikkje har Jesus på førsteplass i livet også resten av veka. Kyrkjelyden i Korint gjorde alt dette, og Hl. Paulus refsa dei likevel: ”Somme av dykk kjenner ikkje Gud. Til skam for dykk må eg seia det.” Å kjenna Gud er å setja han først. Dersom Gud ikkje er på førsteplass, er ortodoksien ikkje din religion, men din hobby, og som nokre av korintarane, kjenner du ikkje Gud. Då treng du å endra på dette, og det raskt. Du kan kanskje lura mange menneske, men du kan aldri lura Gud, og du greier heller ikkje å lura borna dine. Dei vil skjøna om du verkeleg kjenner Jesus eller om du juksar. <br /><b><br /></b><b>2. Gjer bøn til hovudaktiviteten i livet ditt</b><br />&nbsp;Dette handlar om meir enn å berre be for maten. Det betyr jamvel meir enn å ha jamlege familiebøner, sjølv om dette også er ein del av det. Det er viktig å be så ofte at borna dine kan sjå at dette er noko du gjer også når dei ikkje ser på. Dette vil overtyda dei meir enn noko anna om at du meiner alvor. Når du då fortel dei om trua, vil dei forstå at det ikkje berre er slikt foreldre seier til borna sine, men noko som er verkeleg, sant og viktig.<br /><br /><b>3. Gjer ikon-hjørnet ditt til sentrum i heimen.</b><br />&nbsp;Be der som familie kvar dag, og involver borna så mykje som mogleg. Når det gjeld dei minste, er det kanskje ikkje så meir enn å kyssa ikonane dei kan vera med på, men alle bør vera involverte i den grad dei kan. Dei kan vera med og seia sine bøner, og tenna lys. Når borna er små, må bønetida vera så kort at dei ikkje mistar interessa. I ei barneTV-verd der det er lagt opp til at borna mistar interessa etter 1,5 minutt – kan dette vera vanskeleg. Men me bør streva etter å finna ein balanse: be nok til at hjartet blir oppvarma – utan at borna blir ufokuserte.<br /><br /><b>4. Sjå etter høve til å praktisera forbøn.</b><br />&nbsp;Dersom borna fortel t.d. at ein ven er sjuk eller har gjort noko gale, bør me sjå det som eit Guds kall. Ikkje eit kall til å koma med masse formaningar, men til å be for venen, og å samla familien ved ikonhjørnet for ei kort bøn for den som har eit behov. Dei vil leggja merke til at me valde å be i staden for å koma med formaningar, og vil setja pris på det i løyndom. Ei formaning kan bli sett som hyklersk, men det kan aldri ei audmjuk bøn.<br /><b><br /></b><b>5. Ver ærleg når du svarer på spørsmål.</b><br />&nbsp;Eg hugsar ein gong, når min eldste dotter var svært ung. Eg skulle seia godnatt til henne når ho spurde meg kvifor me som ortodokse trudde på Kristi oppstode. Eg svarte ved å visa til prova: at apostlane sa at dei hadde sett Han, og at dei åt i lag med han etter at han hadde døydd, og at dei ikkje hadde nokon grunn til å lyga, og at sjølv fiendane innrømte at grava var tom. Hl. Paulus plutselege omvending kunne heller ikkje ha noko anna forklaring. Svaret hennar var interessant: Ho sa ho var letta fordi eg svarte slik. Ho var redd at eg skulle seia at me trudde på det berre fordi det stod i Bibelen. Eg trur mange born er som det. Dei vil tru så lenge dei får truverdige grunnar til å gjera det. Å berre sei: ”Du må tru fordi det står i Bibelen”, eller fordi kyrkja seier det, er ikkje nok. Tida då trua var noko sjølvsagt og grunnleggjande i kulturen vår, er for lengst forbi. No er ingenting heva over kritiske spørsmål, og me må finna fram til nokre gode svar.<br /><br /><b>6. Ver involvert i borna dine</b><br />&nbsp;Still spørsmål om venene deira, kva dei les eller kva dei ser på TV, kva dei ser på online, kven dei besøkjer etter skulen. Følg med på aktivitetane dei har på internett. Ikkje som stor-inkvisitoren, som om du forhøyrer dei, men som nokon som er nysgjerrig fordi du bryr deg. Du spør jo ektefellen din om korleis dagen hans eller hennar var, ikkje som eit forhøyr, men fordi du er interessert. Ha denne kjærlege interessa også til borna dine.<br /><br /><b>7. Gle deg i Herren og ver takksam</b><br />&nbsp;Kristus lova disiplane at dei skulle ha liv, og det i overflod (Joh 10,10 og 16,22), og det er noko som bør vera synleg i liva våre. Det betyr ikkje at me skal vera euforiske og aldri oppleva noko trist, irritasjon eller sorg. Ein tilstand av glede kan ikkje vara ved utan ekstraordinære opplevingar av Guds uskapte lys – eller som følgje av tung medisinering. Men dersom trua vår ikkje gjev oss i alle fall eit minstemål av glede i liva våre, vil me ikkje kunna visa andre at dette er noko å trå etter. Dersom kristentrua vår gjer oss deprimerte, vil me vera elendige til å vidareformidla henne. Det er nok av ting i verda som deprimerer oss om ikkje også religionen skal gjera det same. Denne gleda vil veksa i oss når me tek til å vera takksame. Takk Gud for alt du har fått, og du vil setja meir og meir pris på alt Han har gitt deg. ”Takk Gud, kva som enn møter dykk! For dette er Guds vilje med dykk i Kristus Jesus.” (1. Tess 5, 18)<br /><br /><b>8. Be for borna med iver, kvar dag</b><br />&nbsp;Me bør ikkje bli desperate når det kjem tilbakesteg, og me må aldri gje opp. Me elskar borna våre, men Gud elskar dei endå meir. Han held seg ikkje på avstand når det gjeld kampen for deira sjeler. Lat oss gje borna våre over i Guds trygge hender utan opphøyr, be Gud om å vaka over dei, arbeida med hjarta deira, og ta dei inn i hans famn. Øysteinnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-58476765848085923842017-05-25T17:06:00.000+02:002017-05-25T17:06:35.132+02:00Unia: Kan man være både ortodoks og i kommunion med Paven?<div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Et brev skrevet av f. Gregorio Tognetti, en ortodoks prest i Italia, der han forklarer hvorfor han forlot romerkirken for å bli ortodoks</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 107%;">.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kjære Bill,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Selv om du aldri har spurt direkte, føler jeg fra det du sier at du ikke enda har forstått hvorfor jeg forlot romerkirken for å bli en ortodoks kristen.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">«<i>Du var til og med medlem i den minst latiniserte bysantinske menigheten</i>,» sier du, «<i>hvorfor dra da?»</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><i><br /></i></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Jeg skylder deg kanskje en forklaring, siden vi begge hadde like følelser da vi for lenge siden var medlemmer i den latinske kirken. Disse følelsene førte oss begge til en menighet med bysantinsk ritus, og førte deretter meg til ortodoksien. Du kan ikke ha glemt kritikken vi førte mot romerne: den stadige innføringen av nye «tradisjoner» for å erstatte gamle, skolastisismen, det loviske forholdet til det åndelige liv, Pavens ufeilbarlighet. Samtidig anerkjente vi begge Den ortodokse kirkes legitimitet og riktighet. En unia-menighet virket som en perfekt løsning. Jeg husker det jeg sa i den perioden: «Jeg tenker som en ortodoks, jeg tror som en ortodoks, derfor er jeg ortodoks.»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Å bli formelt tatt opp i Den ortodokse kirke virket for meg som en meningsløs formalitet. Jeg trodde til og med at det var positivt å forbli i kommunion med romerkirken, med tanke på målet om kirkenes gjenforening.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vel, Bill, jeg tok feil.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Jeg trodde jeg kjente den ortodokse troen, men det var bare en overfladisk kunnskap. Ellers hadde jeg kunnet se den vesentlige motsigelsen ved å føle at jeg var ortodoks samtidig som den Kirken jeg følte jeg delte min tro med ikke anerkjente meg som ortodoks. Kun en ikke-ortodoks kan komme på noe så absurd som å være ortodoks utenfor ortodoksien. Individuell frelse angår ikke en enkelt person, slike mange i Vesten tror, men må betraktes innenfor den større sammenhengen til hele Kirkens samfunn.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hver ortodoks kristen er som et blad: hvordan skal han kunne motta den livgivende kvaen dersom han ikke er tilknyttet grenen? (Joh. 15, 5).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ortodoksien er en levemåte, ikke en rite. Dens skjønnhet kommer fra den indre virkeligheten til den ortodokse tro, ikke fra utvendige former. Den guddommelige liturgi er ikke en pittoresk måte å be messen på: den kommer fra, og styrker, en teologisk virkelighet som blir tom og inkonsekvent dersom den skilles fra ortodoksien.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Når ånden til den ortodokse tro er til stedet, er selv den mest uraffinerte gudstjenesten - fremført i en hytte med to papirikoner satt opp på et par stoler som ikonostas, og et tonedøvt kor – langt høyere enn gudstjenestene i min tidligere unia-menighet, der de hadde praktfulle bysantinske mosaikker fra 12. århundre, og et dyktig kor. Deres nesten paranoide fokus på rituelle former er et nytteløst forsøk på å gjøre opp for mangelen på et sant ortodoks etos. Jeg lurte meg selv da jeg trodde jeg kunne være ortodoks i kommunion med Roma.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Det var en vrangforestilling fordi det er umulig.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Romas stadige innblanding i det kirkelige liv minner deg gradvis på hvem som er sjefen. Å late som du kan overse dette er selvbedrag. Jeg prøvde å unngå problemet ved å spille døvstum, og gjentok for meg selv at jeg tilhørte den ideelle «udelte Kirke». Min holdning var ganske syndig. Først og fremst, finnes den udelte Kirken fortsatt: dette er Kirken som aldri brøt med sin fortid, og som alltid er identisk med seg selv: med andre ord, Den ortodokse kirke.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Så den følelsen av å være en medlem av den «Udelte Kirke», som jeg mente var så kristen og fredsæl, var faktisk en syndig form for hovmod. Jeg satte meg selv høyere enn både patriarker og paver. Jeg trodde jeg var en av de få som virkelig forstod «Sannheten» over «gammel og steril polemikk.»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Jeg følte jeg hadde rett til å be om Nattverden både fra romerne og fra de ortodokse, og følte jeg ble mishandlet når de ortodokse nektet meg den. Jeg er nå dypt takknemlig til prestene som da nektet meg å delta. I stedet for å snakke mykt om «kanoniske hindringer», som om det bare var et byråkratisk problem, spurte han meg direkte: «Hvis du virkelig mener du er ortodoks, hvorfor forblir du hos en heresi?»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Disse ordene var sjokkerende for meg, og det tok lang tid før jeg vendte tilbake til den kirken. Men han hadde rett. Jeg hadde «fattet» det helgener, fedre, biskoper og prester ikke hadde fattet i flere århundre.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ifølge meg, var skismaet mellom Øst og Vest en tragisk «misforståelse» basert på politiske problemer og teologers grubling. Og jeg indirekte beskylte derfor mange hellige mennesker for bedrag, overfladiskhet og fordom. Og dette misforsto jeg som kristen kjærlighet…<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Nei, Bill, det er ikke mulig å være både romersk-katolsk og ortodoks samtidig.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ritus er ikke så viktig. Latinerne var trossalt ortodokse med vestlig ritus i mange århundre. Jeg er enig med deg i at romere og ortodokse fortsatt har mye tilfelles etter skismaet, men ikke nok til at begge kan anses som del av samme Kirke. Bortsett fra de kjente dogmatiske uenighetene, gjør også holdningen til det overnaturlige og Kirkens levemåte det umulig å leve to religiøse virkeligheter samtidig.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vi sier i Trosbekjennelsen: «og (jeg tror) på én, hellige, katolsk og apostolisk Kirke.»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Med mindre de oppnår enhet i tro, vil de forbli to kirker.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Idéen (også anerkjent av Johannes Paulus II) om at romerne og de ortodokse fortsatt utgjør den samme éne Kirke (på en usynlig måte, til tross for skismaet) høres fint ut, men kan ikke forsvares. Den er basert kun på fine ord. Trosforskjellene er derimot virkelige, og er ikke bare ordspill.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ja, jeg er oppmerksom på at «teologisk dialog» er underveis, og at det er mulig (alt er mulig for Herren) at vi til slutt vil oppnå enhet. Men vær varsom! Mange gode romere tror at forskjellene vil kunne løses ved en smart trosbekjennelse som er så vag at den vil kunne godkjennes av begge parter. Ved å oppnå enighet ved en slik bekjennelse, vil begge kunne tolke den etter eget ønske, og faktisk beholde sine tidligere holdninger. Andre ønsker noe verre, en enhet i mangfold som ikke innebærer noen forpliktelse til tro, men under den romerske pavens universale ledelse.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vel, alt dette er umulig. Fedrene lærte oss at enhet i troen må være bestemt og tydelig.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ortodoksien følger lovens ånd, ikke bokstaven. Og siden det er umulig for Den ortodokse kirke å innføre nye dogmer, er det romerne som må forsake et årtusen med innovasjoner, og fullstendig vende tilbake til troen til Den katolske og apostoliske kirke. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dette er den eneste muligheten for enhet.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Historien har vist oss feilene ved dårlige enhetsforsøk. La meg nå spørre deg et trivielt spørsmål, Bill: er Paven ufeilbar («i seg selv og ikke ved kirkelig konsensus,» som det heter i 1870 dogmen) eller ikke? Han kan ikke være feilbar og ufeilbar samtidig, som hadde vært tilfellet dersom de to kirkene fortsatt var del av samme Kirke. Én av de to må være feil.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">«<i>Men 2. Vatikankonsil tillater større meningsfrihet…»</i> svarer du kanskje. Men dette er sofisme. Den sanne Kirken kan ikke falle inn i vranglære. Hvis du mener din Kirke har gått vill, eller er nå i vranglære, da fornekter du at den er den sanne Kirke.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Jeg omfavner deg med uendret vennskap og kjærlighet i Kristus,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Gregorio.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><br /><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">(<i>F. Gregorio Cognetti har bekreftet at brevets mottaker selv konverterte til ortodoksien i kort ettertid – han er nå en leser i OCA i Florida</i>)<i><o:p></o:p></i></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; line-height: 107%;"><i><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.singac.com/articles/can-one-be-roman-catholic-and-orthodox">Kilde</a></span></i></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-2558632346491298442017-05-23T12:41:00.002+02:002017-05-23T12:42:25.210+02:00Guds nåde forlater dem som ikke elsker syndere<blockquote class="tr_bq" style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-hs5nGnIQ2Ow/WSQRpjQzVnI/AAAAAAAAFJ4/CVzdCKP_dDE7-oKT9pawIWjtrbhUDBZvwCLcB/s1600/silouan-the-athonite.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-hs5nGnIQ2Ow/WSQRpjQzVnI/AAAAAAAAFJ4/CVzdCKP_dDE7-oKT9pawIWjtrbhUDBZvwCLcB/s320/silouan-the-athonite.jpg" width="273" /></a><br /><blockquote><br /><blockquote><i><span style="font-size: large;">Dersom du ser noen som har syndet og ikke har medfølelse for ham, vil Guds nåde forlate deg. Den som forbanner onde mennesker, og ikke ber for dem, vil aldri lære Guds nåde å kjenne.</span>&nbsp;&nbsp;</i></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote class="tr_bq" style="text-align: center;"><blockquote><blockquote><span style="font-size: large;">Hl. Silouan av Athos</span></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote class="tr_bq" style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br /></span></blockquote>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-8703314620228732342017-05-21T22:52:00.002+02:002017-05-21T23:18:21.083+02:00Guds vesen<div style="text-align: center;"><b>av Abbed Tryfon</b></div><div style="text-align: center;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-9zmNpBzVO9I/WSH9_7aldiI/AAAAAAAAFHM/zZ-wfAbMVA8Ai2KWuld-qNds-XmxIV_KACLcB/s1600/maxresdefault.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-9zmNpBzVO9I/WSH9_7aldiI/AAAAAAAAFHM/zZ-wfAbMVA8Ai2KWuld-qNds-XmxIV_KACLcB/s320/maxresdefault.jpg" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hl. Gregorios Palamas</td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Guds vesen blir openberra i Hans energiar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Heilage Gregorios Palamas seier oss at: “Dei som er rekna som verdige til det, har samfunn med Gud, alle tings årsak … Han forblir i seg sjølv fullt og heilt, og samtidig bur Han fullt og heilt i oss, slik at vi får ta del, ikkje i Hans vesen, men i Hans ære og stråleglans.”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">På grunn av dette er Gud både openberra og gøymt – openberra i sine energiar, men gøymt i sin essens. Gud manifesterer seg i sin heilskap, og samtidig manifesterer han seg ikkje. Og sjølv om vi fattar Han ved intellektet vårt, fattar vi Han ikkje. Og sjølv om vi tar del i Han, forblir Han hinsides all deltaking. Vår Gud er og er ikkje, Han er overalt og ingen stader. Herren har mange namn, men kan ikkje nemnast. Gud er alltid i rørsle, og samtidig er Han urørleg. Han er alt – og ingenting. &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">I Guds essens er Han uendeleg overskridande, ukjenneleg og bakom all forstand og all deltaking. Men i energiane Hans er Gud uutsliteleg nærverande, alle tings kjerne og nærare hjarta til kvar og ein av oss enn vårt eige hjarta. Guds himmelske energiar er ikkje ein mellom-ting mellom Gud og oss sjølve, og Hans energiar er ikkje ei skapt gåve som han gjev oss, dei er Gud sjølv i handling. Kvar uskapte energi er Gud i Sin udelelege heilskap, dei er ikkje ein del av Han, men heilskapen.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><i><span style="font-size: x-small;">Oversatt av Hallvard Lid</span></i></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-70525634311365753222017-05-09T00:55:00.000+02:002017-05-09T00:55:12.101+02:00Preken til Samaritanerkvinnens søndag<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><b>av Metropolitt Anthony av Sourozh</b><br />8. Mai 1988<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-agp8G3h8-nE/WRD3MZ2Z4-I/AAAAAAAAExk/n9W_wT2lHWM5OEAAR63TYojIlG6ZKHv9ACLcB/s1600/samaritan%2Bwoman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="260" src="https://2.bp.blogspot.com/-agp8G3h8-nE/WRD3MZ2Z4-I/AAAAAAAAExk/n9W_wT2lHWM5OEAAR63TYojIlG6ZKHv9ACLcB/s400/samaritan%2Bwoman.jpg" width="400" /></a></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">I Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn. Amen.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Det hellige evangelium har ikke gitt oss samaritanerkvinnens navn. Men Kirkens Tradisjon kommer det i hu, og kaller henne Foteini på gresk, Svetlana på russisk, Fiona på keltiske språk, og Claire på andre vestlige språk. Alle disse navnene beskriver én ting: lys.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Etter å ha møtt Herren Jesus Kristus, har hun blitt et lys som skinner i verden, et lys som opplyser alle som møter henne. Hver helgen blir gitt oss som et eksempel; men vi kan ikke alltid etterligne deres liv på en konkret måte, vi kan ikke alltid repetere deres vei fra jorden til himmelen. Men vi kan alle lære to ting fra dem. Den ene er at vi, ved Guds nåde, kan oppnå det som virker umulig for et menneske; dvs. å bli en person i Guds bilde og likhet, å være – i en verden full av mørkhet og tragedie, der løgn har makten – et sant ord, et tegn om håp, en sikkerhet om at Gud kan seire dersom vi bare gir Ham tilgang til våre sjeler. For dersom Guds rike ikke opprettes i oss, dersom Gud ikke troner i vårt sinn og vårt hjerte, som en ild som fortærer alt uverdig oss og Ham, kan vi ikke spre Guds lys til andre.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Den andre tingen vi kan lære fra de hellige er å forstå budskapet deres navn forvalter til oss. Og i dag taler samaritanerkvinnens navn om lys. Kristus har sagt at Han er verdens lys, et lys som opplyser ethvert menneske; og vi kalles til å ta imot dette lyset i våre sjeler, vårt sinn og hjerte – ja, hele vårt vesen – slik at ordene Kristus taler, «La deres lys så skinne foran mennesker, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen,» må oppfylles og virkeliggjøres i og gjennom oss.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Det er kun ved å vitne våre gjerninger, ved å se hvordan vi lever, at folk vil tro at lyset er Guds lys; det er ikke i våre ord, med mindre de er ord av sannhet og kraft lik de Apostlene og Kristus selv talte. Og la oss, la envher, tenke over hva våre navn betyr og hvordan vi kan bli det vi heter.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Samaritanerkvinnen kom til brønnen uten noen åndelig hensikt; hun kom for å hente vann, slik hun gjorde hver dag – og så møtte hun Kristus. Vi kan alle møte Kristus til enhver tid i vårt liv, selv når vi gjør de mest hverdagslige ting, dersom våre hjerter peker i riktig retning, dersom vi er forberedt på å motta et budskap, å lytte; ja, også å spørre! For samaritanerkvinnen stilte Kristus et spørsmål, og det hun lærte overskred hennes spørsmål på en slik måte at hun kjente at Han var en profet, og deretter, at Han var Kristus, verdens Frelser.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Men lyset må ikke settes under et kar. Etter å ha oppdaget at Lyset hadde kommet til verden, at den guddommelige sannhets ord lød blant menneskene, at Gud var med oss, forlot hun alle sine oppgaver og sprang for å dele gleden og beundringen over det hun hadde oppdaget med andre. Hun førte sine medborgere til Kristus. Hun fortalte dem først hvorfor hun trodde; og når nysgjerrighet, eller hennes overbevisende ord, og endringene i hennes liv hadde brakt dem til Kristus, så de det for seg selv og sa til henne, «Det er ikke lenger på grunn av det du sier at vi tror – men vi har sett, vi har hørt.»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Og dette lærer samaritanerkvinnen oss alle: vær åpen i hver stund i livet, mens vi er opptatt med de enkleste ting, til å motta det guddommelige ord, til å opplyses av det guddommelige lys, til å renses av Hans renhet, til å motta det i sjelens dyp, motta det med hele vårt liv, slik at folk kan se hva vi har blitt og derved tro at lyset har kommet til verden.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">La oss be samaritanerkvinnen om å lære oss, veilede oss, og føre oss til Kristus på samme måte som hun kom til Ham, og tjene Ham på samme måte som hun tjente Ham, ved å føre alle rundt seg til frelse. Og må Guds velsignelse være med dere, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i all evighet.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><br /><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Amen.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="line-height: 107%;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.johnsanidopoulos.com/2010/05/sermon-for-sunday-of-samaritan-woman.html">Kilde</a></span></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-11856513391308054472017-05-08T20:16:00.001+02:002017-05-08T20:16:18.013+02:00Den syke ved Betesda og menneskets ensomhet<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger; &nbsp;i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne. For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned etterat vannet var blitt opprørt, han ble helbredet, hva sykdom han så led av.<o:p></o:p></span></i></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Johannes 5, 2-4<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">av f. Gheorghe Calciu<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-mqfzdT4EO_c/WRC1FStfI3I/AAAAAAAAExA/_P81x2D63kQzNWPjXILiqK2hkMp5T-x6wCLcB/s1600/paralytic%2B1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-mqfzdT4EO_c/WRC1FStfI3I/AAAAAAAAExA/_P81x2D63kQzNWPjXILiqK2hkMp5T-x6wCLcB/s400/paralytic%2B1.JPG" width="291" /></a></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Det mest dramatiske ved hele denne lesningen fra Evangeliet er den syke mannens ensomhet. Hørte dere den ikke? <i>Den syke svarte Ham: Herre! jeg har ingen til å kaste meg ned i dammen når vannet blir oprørt; og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg </i>(Joh. 5, 7). Den mest tragiske tilstanden en person kan befinne seg i, er ensomheten, fullstendig isolasjon.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hl. Cyprian av Karthago sier at, «Hvert menneske faller i isolasjon, men vi frelses i Kirkens samfunn.» Å være alene betyr å falle, å dø. Å være alene betyr å ikke tenke på noen annen enn deg selv, fordi du er overveldet av lidelsenes bølger, som drukner deg. Du nedtrykkes av livets meningsløshet. Dette er fordi et liv levd i ensomhet, dersom du ikke har Gud med deg, er et meningsløst, bortkastet liv. Livet mistet sin verd i det øyeblikk du ble alene.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Den syke mannen hadde ikke en gang en familiemedlem eller venn som kunne løfte ham opp når vannet ble opprørt og kaste ham nedi, så han kunne helbredes. Hvor ofte befinner vi oss i en slik situasjon! Hvor ofte er vi ensomme og syke, og uten noen til å hjelpe oss så vi kan helbredes, ingen som kan befri oss fra vår lidelse! Eller så finner vi kanskje ikke noen vi kan kommunisere med i vår ensomhet og lidelse, eller, som de sier på tysk, smerte som deles er halvparten så ille, men udelt smerte er dobbelt så vanskelig.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Slik var det med denne mannen. Men Kristus spør ham i sin store miskunn, <i>Vil du bli frisk?</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vi vil se dette senere, når Frelseren møter ham i tempelet og sier, <i>Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig!</i> (Joh. 5, 14).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-3fy-lanQ6wM/WRC1x8uYWZI/AAAAAAAAExE/JB_wA1yftQ071LSjB7CPXwNoO-6OS9XhgCLcB/s1600/calciu-nc-2-1024x1016.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="198" src="https://2.bp.blogspot.com/-3fy-lanQ6wM/WRC1x8uYWZI/AAAAAAAAExE/JB_wA1yftQ071LSjB7CPXwNoO-6OS9XhgCLcB/s200/calciu-nc-2-1024x1016.jpg" width="200" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Det som også rører oss og andre er at, i samme minutt som Jesus helbreder mannen som var lam i hele 38 år, gleder ikke de skriftlærde og fariseerne seg over at mannen hadde blitt frisk, men de blir sinte og sier, «Hvorfor går du, hvorfor bærer du sengen på sabbaten?»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">De sa ikke, «Så flott at du er blitt frisk! Ja, gå og takk Gud!» Nei, de interesserte seg kun for lovens formaliteter, der det sto at arbeid på sabbaten var forbudt. De ofret et menneske for å kunne følge denne loven.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Og så spurte de ham, «Hvem helbredet deg?»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Den helbredede mannen visste ikke med en gang hvordan han skulle svare dem. Men når Jesus møtte ham i tempelet, gikk han til jødene og sa, «Der, det var Jesus som hebredet meg!»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dette var ikke en anklage for å sette jødene imot Jesus. Dette var et ønske om å forkynne så alle kunne få høre det, «Denne Mannen hjalp meg! Han helbredet meg! Han sto meg bi i mine vansker!» Vi må si dette når noen har hjulpet oss. Vi må vitne om et under. Ikke for å skryte, men fordi vi har blitt reddet fra ensomhet, sykdom og lidelse! Jeg må fortelle hvem det var som hjalp meg, som førte meg til troen, som reddet meg fra mine synder og mitt hjertes fordømmelse – en prest, en troende, en venn… Jeg må si det, «Han reddet meg!» Det var slik det var med den syke mannen.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kjære troende! Vår moderne samfunn isolerer oss stadig mer og mer. Regjeringene – ikke bare kommunistene, men alle regjeringer – prøver å isolere oss mer og mer, for å gjøre oss mer ensomme, så vi har stadig mindre tilknytning til hverandre, så vi ikke omgås med hverandre, fordi alle regjeringer prøver å bli totalitære så de kan kontrollere oss. Det er mye vanskeligere å kontrollere sammensatte samfunn enn isolerte individer, og derfor prøver regjeringer å isolere oss.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kommunistene gjorde dette ved makt. I Vesten bruker de ikke makt, men kaller deg unik, forteller at du har rettigheter, at du er selvstendig. Og dette gjør de så du blir isolert, så du ikke holder deg til dine foreldre, så du ikke lyder dem i din barndom, så du ikke underordner deg noen – du er trossalt et fritt vesen.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tILOMrMuXRQ/WRC14LfWh5I/AAAAAAAAExM/0qB5crtay20GTEF7UQjSejMidk1d8uXfACLcB/s1600/calciu3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-tILOMrMuXRQ/WRC14LfWh5I/AAAAAAAAExM/0qB5crtay20GTEF7UQjSejMidk1d8uXfACLcB/s320/calciu3.jpg" width="235" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Misforstått frihet er opprør mot Gud; det er nihilisme. Det er slik vi har endt opp dit vi nå er, med alle forbrytelsene som herjer i verden. Det er så mange byer der fjorten år gamle barn har drept sine lærere, venner og foreldre. Det menneskelige båndet som knytter oss til vår neste, til dem som bor ved siden av oss, har blitt brutt. Hjertelige forhold mellom meg og min bror, meg og mine foreldre, mellom foreldre og barn, mellom venner, har blitt brutt. Vi blir stadig mer alene i denne overdrevne individualismen, som er grunnlaget til samfunnets demonisering.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">La oss prøve å forene oss. La oss prøve å holde oss samlet ved tro og nestekjærlighet, med Jesus Kristus. La oss ta bolig i Kirkens enhet, for Kirken utgjør den eneste positive sosiale enheten. Alle andre former for enhet fører oss til selvødeleggelse. De prøver å ødelegge mennesket, å gjøre det til et middel, til et vanlig tannhjul i menneskesamfunnets kompliserte mekanisme.<o:p></o:p></span></div><br /><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="line-height: 107%;"><a href="http://www.pravoslavie.ru/english/103292.htm"><span style="font-size: x-small;">Kilde</span></a><i style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></i></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-13181107902293011452017-05-02T17:12:00.002+02:002017-05-04T13:33:11.804+02:00Homofilt samleie og surdeigen<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">av f. Lawrence Farley<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-pCuzFoorvBk/WQiht4rkjkI/AAAAAAAAElw/z4v7V52d9kg0arscLjk9ghlM7GNAWIrkwCLcB/s1600/2015-0106-can-bc-langley1__large.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-pCuzFoorvBk/WQiht4rkjkI/AAAAAAAAElw/z4v7V52d9kg0arscLjk9ghlM7GNAWIrkwCLcB/s320/2015-0106-can-bc-langley1__large.jpg" width="240" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hva mener Den ortodokse kirke om homofil sex? Det offisielle svaret er ikke vanskelig å finne. Den ortodokse kirke har alltid fordømt homofil sex som synd og noe som derfor ikke er tillatt for kristne. Homofil sex er ikke særlig forskjellig fra hor (dvs. sex utenfor ekteskapet blant heterofile) – hor fordømms også som synd og er heller ikke tillatt for kristne. Dersom en kristen mann er en horkar (dvs. en som regelmessig og uten omvendelse har sex med folk han ikke er gift med), da kan vedkommende ikke delta i Nattverden før han har omvendt seg og skriftet. Så enkelt er det. Dette er Kirkens lære, uansett hvor upopulært det er i dag, og uansett hvor mye enkelte prester verken forkynner eller opprettholder den.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Bekreftelse på Ortodoksiens fordømmelse av sex blant homofile finner en flere steder. I Den ortodokse kirke i Amerikas 1992 <i>Synodal Affirmation on Marriage, Family, Sexuality, and the Sanctity of Life</i>, for eksempel, står det i avsnittet om homofili at “Homofili burde anses som en følge av menneskelighetens opprør mot Gud, og derfor noe som strider med dens egne natur og velvære. Det godtas ikke som en måte for menn og kvinner skapt i Guds bilde og likhet å leve eller handle på… De som opplæres og rådes etter Den ortodokse kirkes lære og asketiske liv, og som allikevel ønsker å rettferdiggjøre sin oppførsel, kan ikke delta i Kirkens sakramentale mysterier, siden dette ville være dem til skade, ikke til hjelp.» Det samme avsnittet fortsetter å si at personer med homofil legning burde behandles med forståelse, og at ortodokse kristne som sliter med slike følelser, og allikevel prøver å leve etter den ortodokse levemåte, kan delta i Nattverden – på samme måte som hvert menneske som sliter med å bekjempe en syndig lidenskap må være velkommen. Men det grunnleggende budskapet er tydelig nok: homofil praksis er syndig og derfor ikke kompatibel med liv som en ortodoks Nattverdsdeltaker.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">I dagens vestlige kultur der en aggressiv promotering og feiring av homofil seksualitet er overalt, og der å nekte å delta i feiringen blir ansett som foraktelig, krever en mot for å kunne forkynne Kirkens lære. Ja, visse ortodokse lar ikke bare være å gjøre dette på grunn av feighet, men fordi de selv ikke er enige med Kirkens lære. Det er ikke fordi Kirkens lære ikke har Skfiten og Kirkefedrene som grunnlag. Både Skriftene og Kirkefedrene fordømmer homofil praksis, og de som er uenige pleier ikke å si, «Hva så? La oss kvitte oss med Skriftene og Kirkefedrene.» Ortodoksien er Fedrenes Kirke <i>par excellence</i>, og en slik total forkastelse vil rett og slett ikke godtas. Det er andre, subtile måter å hive Skriftene og Fredrene i søpla på. En kan spørre uærlige spørsmål («Ikke bli irritert, jeg bare spør, jeg!») som foreslår at Skriftene og Fedrene ikke har noe imot homofil praksis <i>i seg selv</i>, men bare når den er promiskuøs. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Derfor, selv om Hl. Paulus fordømmer homofile handlinger i Romerbrevet 1. som «unaturlig» (gresk: <i>para fysin</i>), sier disse revisjonistene at dette kun gjaldt menn som brukte ungutter til promiskuøs sex, og at Paulus ikke ville hatt noe imot to homofile menn som levde sammen i trofast monogami. Det er en forbløffende ting å si om Paulus, som trossalt var en jøde i det 1. århundre, men det viser også hvor desperat tolkningen deres er. En kan si mye på sosiale medier om «en ny antropologi» og bruke mange store ord i et forsøk på å lure de ulærde, mens det vi faktisk har her ikke er en ny antropologi, men bare en ny tolkning av gamle tekster. Det er ikke antropologien som er ny, men antropologene: kristne som åpent motsier sin egen mottagne tradisjon. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ellers kan en la være å opprettholde Kirkens offisielle lære, uten å fordømme den åpent, siden dette er enklere. Det vil si, en kan tillate menn eller kvinner en vet er aktive i samkjønnede sexuelle forhold å stå i Nattverdskøen og la dem delta. Dersom noen protesterer, kan en svare med en strøm av fine ord om kjærlighet, godtakelse, at vi alle er syndere, farene for å bli som fariseerne, og Kristi universale kjærlighet. Eller så kan en like godt svare ved å ikke si noe som helst, og late som at forskjellen mellom det vi gjør og det vi sier ikke betyr noe.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Men dette er problematisk, ikke bare med hensyn til det spektakulære hykleriet til dem som lar uomvendte homofile delta i Nattveden til tross for Kirkens lære om at samkjønnet sex er syndig: Problemet er nemmelig surdeigen.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hl. Paulus (1 Kor. 5) advarer folket i Korint om at de ikke må overse de uomvendte synderne i sitt samfunn og la dem fortsette å delta i Nattverden som om synden ikke var der, fordi slik synd ville virke i deres samfunn på samme måte som surdeig virker i en deigklump. Det vil si, på samme måte som surdeigen til slutt syrer hele deigen, så vil slik synd vokse og berøre alt i kirken. Han bruker gjær som et eksempel; i vår moderne kultur, der hver familie ikke lenger baker sitt eget brød, er kanskje kreft et bedre eksempel. Dersom en kreftsvuls forblir i kroppen, vil den spre seg og til slutt berøre alt, med døden som siste følge. Hl. Paulus’ formaning og løsning: «Støt da den onde ut fra dere». Dette handler ikke bare om synderens individuelle skjebne, men om hele samfunnets skjebne. Den uomvendte synderen må støtes ut så ikke hele samfunnets helse og åndelige liv trues. «Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor?» sier Paulus, «dømmer ikke også dere bare dem som er innenfor?» (v.12-13). Og så klart, når Paulus sier «støt ut», mener han ikke å jage dem ut av byen, men bare at de skal nektes deltakelse i Nattverden. Slik ekskommunikasjon er et uttrykk for kjærlighet og følsom pastoralt ansvar. Det handler faktisk om dyp bekymring for menneskets skjel, og har vedkommendes omvendelse som mål.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dette er problemet med å tillate uomvendte aktive homofile deltakelse i Nattverden. Det truer hele Kirkens velferd, og gir inntrykk for at Kirken nå godtar verdens flytende holdninger som sine egne. For de fleste i Kirken er ikke beleste når det gjelder Skriftene eller Kirkefedrene, og det er lite sannsynlig at de har lest biskopenes encykliker. De vet at Nils og Gunnar eller Kjersti og Karen bor sammen i en homofilt forhold og at de allikevel mottar Nattverden. Da vil vi virkelig ha godtatt «en ny antropologi», men ikke som en følge av gjennomtenkt teologisk revurdering, men bare på grunn av verdslig praksis og fordi vi var for feige til å si noe. Hvis det er sant, som våre biskoper en gang sa, at Troen bevares av de troendes, og ikke kun biskopene, da er det de troendes plikt å protestere når de ser at Tradisjonen tråkkes på. Ellers vil vi ikke virkelig være ortodokse som følger Kirkefedrene, men verdslige mennesker i bysantinsk drakt.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><br /><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-size: x-small;"><i>Oversatt fra</i>: <a href="https://blogs.ancientfaith.com/nootherfoundation/part-one-gay-sex-leaven/">Gay sex and Leaven</a></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-30464077790794887542017-04-22T12:34:00.003+02:002017-04-25T14:50:29.983+02:00Salme 103 fra Septuaginta<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Bibelselskapets 1930 oversettelse revidert så den stemmer med den greske Septuaginta, som brukes i Den ortodokse kirkes liturgiske tekster.</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><b>Salme 103 (104)</b><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Av David. Om jordens skapelse<o:p></o:p></span></i></div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Lov Herren, min sjel. Herre min Gud, Du ble gjort såre stor</span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">.<br /><o:p></o:p></span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Bekjennelse og herlighet har Du ikledd Deg, og Du dekker Deg i lys som i et kledebon.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han spenner himmelen ut som et skinn,&nbsp; Han som tømrer i vannene sine høye saler.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han som gjør skyene til sine trinn, som farer frem på vindens vinger.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han som gjør ånder til sine engler, luende ild til sine tjenere.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han grunnfestet jorden på dens støtter, den skal ikke rokkes i all evighet</span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">.<br /> <o:p></o:p></span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Dypet, som en kappe, er Hans kledebon; vannene skal stå over fjellene.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; For Din trussel vil de flykte, for Din tordens røst vil de krype sammen.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Fjellene stiger opp, og dalene farer ned, til det sted Du hadde grunnfestet for dem.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; En grense satte Du, som de ikke skal overskride; de skal ikke vende tilbake for å dekke jorden.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han som lar kilder springe frem i dalene; mellom fjellene går de.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; De gir alle markens dyr å drikke; villeslene vil slukke sin tørst.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Over dem vil himmelens fugler ta bolig; mellom klippene vil de la høre sin røst.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han vanner fjellene fra sine høye saler; av Dine gjerningers frukt skal jorden mettes.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han lar gress gro for feet og urter til menneskets tjeneste, til å få brød frem av jorden.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Og vin gleder menneskets hjerte, så åsynet skinner med olje, og brød styrker menneskets hjerte.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Slettens trær skal mettes, Libanons sedrer som Han har plantet.&nbsp;</span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Der skal spurvene bygge sine reder, storkens hus råder over dem.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; De høye fjell er for hjortene, klippene er tilflukt for harene.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han gjorde månen til å fastsette tidene; solen kjenner sin nedgangstid.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Du gjør mørke, og det ble natt; i den vil alle dyrene i skogen rører seg.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; De unge løver brøler etter rov, for å kreve sin føde av Gud.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Solen gikk opp, og de samlet seg og legger seg i sine boliger.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Mennesket går ut til sin gjerning og til sitt arbeid inntil aftenen.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Hvor store Dine gjerninger er, Herre. Du gjorde dem alle i visdom; jorden er full av det Du har skapt.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Der er havet, stort og vidtstrakt; der er en vrimmel uten tall, der er dyr, både små og store.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Der går skipene, dragen, som Du skapte til å leke seg der.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Alle venter de på Deg, at Du skal gi dem deres føde i sin tid. Du gir dem, de sanker.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Når Du opplater Din hånd, skal hele verden fylles med godt.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Men skjuler Du Ditt åsyn, forferdes de; Du drar deres livsånde tilbake, de dør og vender tilbake til sitt støv.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Du vil sende ut Din Ånd, og de vil skapes, og Du vil gjøre jordens skikkelse ny igjen.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Herrens ære være til evig tid. Herren glede seg i sine gjerninger.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Han som ser til jorden, og den bever, som rører ved fjellene, og de ryker.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Jeg vil lovsynge Herren så lenge jeg lever; jeg vil synge for min Gud så lenge jeg er til.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Måtte min tale tekkes Ham. Jeg vil glede meg i Herren.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Måtte syndere utryddes av jorden, og lovløse ikke mere finnes. Lov Herren, min sjel.</span><br /><div style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Igjen:</span></i></span></div><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"></span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Solen kjenner sin nedgangstid. Du gjør mørke, og det ble natt.&nbsp;</span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hvor store Dine gjerninger er, Herre. Du gjorde dem alle i visdom</span></blockquote><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden.<br />Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Halleluja, halleluja, halleluja. Ære være Deg, Gud (<i>Tre ganger)</i><br />Herre, vårt håp, ære være Deg.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><b>Salme 140 (141)</b><br /><i>En salme av David.<o:p></o:p></i></span></div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><i>Herre, jeg ropte til Deg, hør Du meg.</i> <i>Hør Du meg, Herre.&nbsp;</i></span><span style="font-size: 18.6667px;">Herre, jeg ropte til Deg, hør Du meg.&nbsp;</span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">Vend øret til min bønns røst når jeg roper til Deg. <i>Hør Du meg, Herre.</i></span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">&nbsp;</span><span style="text-align: center;">&nbsp;</span></blockquote><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">La min bønn gjelde som røkelse for Deg, mine henders oppløftelse som et aftenoffer.</span><span style="text-align: center;">&nbsp;</span></blockquote><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Herre, sett vakt for min munn, og en omringende dør rundt mine lepper.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Bøy ikke mitt hjerte til onde ord, til å&nbsp;finne syndige påskudd.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Sammen med mennesker som gjør urett, og jeg skal ikke slå følge med deres utvalgte.</span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Den rettferdige skal slå meg med miskunn og irettesette meg, men la ikke synderens olje salve mitt hode.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; For min bønn står stadig imot deres behag, deres dommere ble oppslukt ved klippen.</span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; De skal høre mine ord, for de ble sødmet. Som når en jordklump knuses mot bakken, således ligger deres ben spredt ved dødsrikets port.<br /> </span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; For til Deg, Herre, Herre, så mine øyne, til Deg satte jeg mitt håp; riv ikke bort min sjel.<br /></span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Bevar meg for fellen som de har stilt opp for meg, og for snarene til dem som gjør urett.<br /></span><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp; Synderne skal falle i sine egne garn, jeg er alene til jeg har gått forbi.</span></blockquote><br /><br /><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"> </span></div><div><div><div class="msocomtxt" id="_com_2" language="JavaScript"><!--[if !supportAnnotations]--></div><!--[endif]--></div></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-18381535982845599832017-04-14T01:06:00.001+02:002017-04-14T01:06:58.067+02:00DEN SERBISK ORTODOKSE KIRKE TIL SINE ÅNDELIGE BARN, PÅSKEN 2017<div align="CENTER" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-je-trzaAnHQ/WPAD-_m682I/AAAAAAAANMI/Z-2XbnE2Ex0r3tESgOROMOvqJbNEO-L2wCLcB/s1600/resurrection1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://2.bp.blogspot.com/-je-trzaAnHQ/WPAD-_m682I/AAAAAAAANMI/Z-2XbnE2Ex0r3tESgOROMOvqJbNEO-L2wCLcB/s320/resurrection1.jpg" width="320" /></a></div><div align="CENTER" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;"><br /></span></span></div><div align="CENTER" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><strong><span style="color: white; font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;"><span style="font-weight: normal;">+IRINEJ</span></span></strong></div><div align="CENTER" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><strong><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;"><span style="font-weight: normal;">Ved Guds nåde; </span></span></strong></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;"><strong><span style="font-weight: normal;">Ortodoks erkebiskop av Pec, Metropolitt av Beograd Karlovci og Serbisk Patriark, sammen med alle Hierarker i den Serbisk-ortodokse kirke. Til hele presteskapet, munker og nonner, og alle sønner og døtre av vår hellige Kirke: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus og Den hellige ånd. Vi hilser dere med Påskens glade budskap: </span></strong></span></span></div><div align="CENTER" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><strong><span style="color: white; font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;"><span style="font-weight: normal;">Kristus er oppstanden!</span></span></strong></div><div align="CENTER" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><br /><br /></span></div><div align="RIGHT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><em>«Kristus er oppstått fra de døde<br />med døden nedtrampet han døden,<br />og de i gravene gav Han liv.»</em></span></div><div align="RIGHT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><em><span style="color: white; font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;"><span style="font-style: normal;">(Påskens troparion)</span></span></em></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white; font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Kjære brødre og søstre,</span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Herrens oppstandelse er den største av de kristne fester. Det er en fest for troen, livet og alle Guds velsignelser. Hele vår tro hviler i oppstandelsen og oppstandelsen er i vår tro. Den hellige apostel Paulus, nasjonenes lærer, kan vi uten reservasjon kalle den største forkynner av budskapet om oppstandelsen, sa tydelig: «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1. Kor. 15, 20). Troen på Kristi oppstandelse er selve essensen i den apostoliske forkynnelse og lære, Kirkens fundament og grunnlaget for hennes gudstjenester og teologi. </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">I Den hellige Skrift er oppstandelsen er sentralt tema, både i Det gamle testamentet såvel som i Det nye testamentet. Begrepet 'Oppstandelse' blir her brukt i to gjensidig relaterte meninger; som den felles oppstandelse av alle døde ved historiens ende (jf. Jes 26,19) og som Kristi oppstandelse slik den ble forutsett av de gammeltestamentlige profeter (jf. Sal. 15, 10, og bekreftet gjennom de hellige apostlenes budskap (jf. Apg. 2, 23- 24). </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Det gamle testamente, med dets språk og billedbruk, taler mange steder om oppstandelsen: Profeten David taler om oppstandelsen i Salmene (Sal. 15, 9; 16, 15). I sin tro på oppstandelsen roper den lidende Job til Gud: «For jeg vet at min forløser lever og at jeg i min kropp skal se Gud» (Job 19, 25-27). Profeten Jona blir selv et forbilde på Kristi tre dager i graven før oppstandelsen (jf. Matt. 12, 40). Men den aller klareste og kjente visjon av de dødes oppstandelse i Det gamle testamente finner vi i profeten Esekiels bok: Profeten, inspirert av Guds Ånd, får se hvordan de tørre ben kommer til liv og hvordan de antar menneskelig kropp (Es. 37, 1-10). Denne visjonen fylte alle troende jøders hjerter i den gamle pakt, og den var for dem uadskillelig fra troen på den kommende Messias og hans Oppstandelse (jf. Jes. 53, 10). </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Når det gjelder Det nye testamentet er alt sentrert omkring Korsets mysterium og Kristi oppstandelse. Dette bekreftes av evangelistenes følelsesladede beskrivelse av de siste hendelser i Kristi liv i Jerusalem: Som dømt fremfor Pilatus, hans korsfestelse, hans død på korset og også hans ærerike oppstandelse (jf. Matt. 27 – 28, Luk 23-24). De to første som verdiges å bære vitnesbyrd om Kristi oppstandelse var de myrrabærende kvinnene (jf. Mark. 16, 1-2) og deretter de hellige apostlene og hele den tidlige Kirke. I fellesskap med dem er også de første kristne martyrer og alle senere martyrer og nye martyrer, som bringer et sant vitnesbyrd om Kristi oppstandelse. Videre vitner også kirkefedrene om oppstandelsen; gjennom de hellige konsiler; gjennom den Nikeno-Konstantinopelianske bekjennelse og gjennom dogmatiske utlegninger. Gjennom dette har de overgitt oss troen på oppstandelsen. </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Kirken selv er et vitnesbyrd om at Kristus er med oss gjennom alle tider (jf. Matt. 28, 20). Kirken forkynner dette på det aller tydeligste vis i Den gudommelige liturgi, som feires som en ihukommelse av «Kristi død og oppstandelse». I Den gudommelige liturgi gies den oppstandne Kristus til oss i Den hellige nattverden. La oss da leve som oppstandelsens barn! La oss leve i Kristi Oppstandelse, slik den hellige apostelen Paulus sier, ved at vi ikke tillater noe å skille oss fra Hans kjærlighet (Rom. 8,35). </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white; font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Den store russiske Eldste, hellige Seraphim av Sarov, hilste alle pilegrimene som kom til klosteret, året rundt, på denne måten: «Kristus er oppstanden, min glede!». Den hellige biskop Nikolai forklarer at for å oppnå et slikt åndelig nivå, «må vi med hele vårt liv ære Kristi korsfestelse, ikke ut av vane, men vi må med ærbødige kyss hilse den som vår egen korsfestelse, og kysse hans sår som var de våre egne».</span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Med stor hjertesorg må vi erkjenne at dagens verden ikke følger oppstandelsens vei, men den veien som fører til død og håpløshet. Når vi sier dette bærer vi især med oss tanken på det faktum at det i Serbia hvert år forsvinner mennesker tilsvarende en hel by på grunn av at dødsraten er høyere enn fødselsraten. Dette er i sannhet en grunn for gråt og klage, men det er også en alarm som advarer. Noe må gjøres for å stoppe denne dødens vei. «I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage: Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste. For de er ikke mer (Matt. 2, 18). Abort er overalt og alltid, og til og med blant vårt eget folk. Det er en dødssynd som roper mot himmelen. Vi må stoppe denne drepingen av våre egne barn i mors mage! De har også rett til liv og oppstandelse. Vi spør oss hvor de er, disse som kjemper for «menneskeretter», når det gjelder å beskytte de aller svakeste blant oss – de ufødte barna i sin mors liv. La oss, brødre og søstre, forlate landet av synd og død: Israelerne gjorde det da de dro ut av Egypt. Da vil Gud velsigne oss med alle åndelige velsignelser, så vi kan bli Den levende Guds folk. Må de gledesfylte ropene til de nyfødte barn bli høyere og sterkere enn dødens hjelpeløse rop. Måtte Serbia og alle land i verden, igjen bli en stor krybbe! La oss komme tilbake til troen på livet, la oss komme tilbake til oppstandelsen! </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Kjære brødre og søstre. Den hellige ortodokse kirke er vår åndelige mor. Hun har omsorg for sine barn, hvor enn de lever. Kirken korsfestes sammen med med sine sønner og døtre slik at alle kan nå oppstandelsens morgen. La oss glede oss med de glade og la oss sørge med de som sørger, idet vi bærer hverandres byrder, for på denne måten oppfyller vi Kristi lov! (Gal. 6, 2). Den hellige Eldste Sofronios (Sakharov) har sagt at fullendelsen av Guds lov korsfester det gamle mennesket og reiser det nye menneske som er skapt i Guds bilde, vår Skaper og frelsers bilde. I samme ånd taler hellige Basilios den Store om fastens forvandlende kraft, når han sa at Guds engler husker på navnene til de som holder hele Den store faste. Ved å faste slik fornekter mennesket det jordiske og forbigående for å oppnå det evige og himmelske. I dette ligger vår oppstandelse. Ved å oppfylle Guds lov uttrykker og bekrefter vi både vår kjærlighet til Kristus (Joh. 14, 15), og til vår neste (Matt. 22, 40). </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Idag har verden i det store og hele tilegnet seg en helt annen tenkemåte. Verden har slått inn på den brede veiens filosofi, og den leder til ødeleggelse (Matt. 7, 13). Det gjøres forsøk på å erstatte de kristne dyder med såkalt humanisme og den falske åndelighet som kommer fra det fjerne østen. Alle falske religioner og kvasi-religioner, filosofier og falske filosofier, ideologier og moderne mytologier er slavebundet av døden selv og dømmer mennesket til døden idet de tror at mennesket er en «dødelig væren» som ikke er ment for evig liv. Især gjelder dette hvis de oppfordrer mennesker til å drepe og myrde hverandre, enten der er på en rask måte (i kriger og blodige «fredelige» konflikter) eller om det er over tid (umoralsk levned i all form for ondskap, spesielt det å leve som slave av narkotika). Vi lever i en tid hvor noen forsøker å få det onde til å se ut som det gode, og det gode ondt; slik Den hellige Paisios av Det hellige fjell sier at synden i våre dager gjort til noe moderne og akseptabelt. </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Avgudsbilder, anti-helter, ulydighet til foreldre og avvisning autoriteter er noe som blir gitt våre ungdommer, isteden for forbilder i dyder og ærlighet. Kirkens ansvar i dette er stort. Men viktig er også utdanningsinstitusjonene i landet vårt, for det er nødvendig og hjelpe ungdommen til å finne en autentisk måte å leve i oppstandelsen. La oss lære våre barn og være som den unge mannen i Evangeliet som spurte Herren: «Hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv?» Og denne unge mannen mottok svaret fra Kristus selv: «Hold budene!» Her er veien til frelse, her er oppstandelsen! </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"> <span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">I all faderlighet kaller vi de som har kommet bort fra Den ene, hellige, katolske og apostoliske Kirke til å vende tilbake til hennes fold. Synden å leve adskilt fra kirken i skisma og heresi er i sannhet en forferdelig synd. Ifølge de hellige fedre kan selv ikke martyrenes blod vaske bort slik synd. La oss dermed tilgi hverandre i Oppstandelsen og la oss igjen bli brødre og søstre i vår Hellige Kirke, det ene Skip som bringer oss til frelsen! </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Vi hilser alle våre åndelige barn i vårt fedreland og de i utlandet med vår påskehilsen, og vi ber at den oppstandne Herren vil gi oppstandelsens glede til alle. Spesielt hilser vi våre troende i korsfestede Kosovo og Metohija, Serbias uadskillelige landområder hvis hellige steder er voktere ikke bare for Ortodoksien i Serbia, men også for Kristenheten i hele Europa. Kosovo var og skal være vårt, fordi Gud ikke er å finne i maktutøvelse men i rettferdighet, og Han er i stand til å gi oss det som har blitt fratatt oss med tvang. </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;">Måtte denne oppstandelsesfesten føre hele Serbia og hele det serbiske folk til oppstandelse, som vår poet pleide å si. Må Gud gi at de som leder og vokter vårt land inspireres med oppstandelsens ånd og troens ånd, slik at de frembringer det godes seier over det onde! Måtte den oppstandne Herre, Hans som nedkjempet døden og gir liv, utøse alle goder over sitt folk, det vil si over alle kristne og alle ortodokse og alle mennesker av god vilje, slik at vi allerede nå må kunne få en forsmak av den kommende tidsalders gleder, oppstandelsen glede og evig liv! </span></span></div><div align="LEFT" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><span style="color: white;"><br /><br /></span></div><br /><div align="CENTER" style="line-height: 0.48cm; margin-bottom: 0.48cm;"><strong><span style="color: white; font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;"><span style="font-weight: normal;">Kristus er oppstanden!</span></span></strong></div>Johannes Hvaal Solberghttps://plus.google.com/107369255872802779991noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-31417660413904334312017-04-08T16:28:00.000+02:002017-04-08T16:28:46.740+02:00Preken på palmesøndag av hl. Nikolai Velimirovic<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-K8FrqAUNgLA/WOjzUqUpAJI/AAAAAAAANL0/CU9j3iaCEbMP0RMpXLeBRD2RIwCEEVRxQCLcB/s1600/7891fea1e4071d5890d7433b8538448b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="248" src="https://3.bp.blogspot.com/-K8FrqAUNgLA/WOjzUqUpAJI/AAAAAAAANL0/CU9j3iaCEbMP0RMpXLeBRD2RIwCEEVRxQCLcB/s320/7891fea1e4071d5890d7433b8538448b.jpg" width="320" /></a></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><br /></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">En av de mest mirakuløse hendelser i vår Frelsers liv, ble forutsett av profeten Sakarja. Dagens hendelser ble sett gjennom historiens mørke glass, og ble beskrevet slik: </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"> Bryt ut i jubel, datter Sion!</span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Rop av glede, datter Jerusalem!</span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Se, din konge kommer til deg,</span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">rettferdig og rik på seier,</span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">fattig er han og rir på et esel,</span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">på en eselfole (Sak. 9,9).</span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Apostelen Lukas, et øyenvitne, beskriver hendelsen slik: </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>Da han hadde sagt dette, gikk han videre på sin vei opp mot Jerusalem. 29 Og da han kom nær Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted 30 og sa: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det aldri har sittet noe menneske på. Løs den og lei den hit! 31 Og om noen spør dere: ‘Hvorfor løser dere den?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den.’»</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>32 De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. 33 Da de løste folen, spurte de som eide den: «Hvorfor løser dere folen?» 34 «Herren har bruk for den», svarte de. 35 Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot Jesus sette seg opp. 36 Og der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien.</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>37 Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte:</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> </span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>38 « Velsignet er han, kongen,</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>som kommer i Herrens navn!</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>Fred i himmelen</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>og ære i det høyeste!»</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>39 Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» 40 Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.» </i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>Jesus gråter over Jerusalem </i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>41 Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den 42 og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. 43 Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. 44 De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» </i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>Tempelet skal være et bønnens hus </i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>45 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. 46 Han sa til dem: «Det står skrevet:</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>Mitt hus skal være et bønnens hus.</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"> <span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>Men dere har gjort det til en røverhule.»</i></span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;"><i>47 Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt livet av ham. 48 Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.</i>(Luk. 19,28–48).</span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Dette er en beskrivelse av en historisk hendelse som fant sted for omlag tyve århundrer siden, slik den ble forstått av et øyenvitne. Men denne hendelsen bærer mer i seg enn kun en historisk betydning; den har også en åndelig mening og derfor også en moralsk mening for kristne idag. Ifølge den åndelige mening, viser Herrens inntog i Jerusalem til Guds inntog i vår sjel. </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Menneskemengden som var samlet, som dytter og presser hverandre fremover mens de i stor forventning hilser Kristus, symboliserer de edle følelser og opphøyede tanker i en person som med glede hilser Gud velkommen som sin Frelser og Forløser. </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Datidens religiøse ledere hatet Kristus og ønsket og drepe Han. Disse personifiserer en våre lave begjær og jordiske tanker og bekymringer. Slike tanker ønsker å trykke ned et menneskes edle ønsker og presse mennesket ned. </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Denne dårlige siden i oss ønsker å gjøre opprør når Gud kommer inn i sjelen, for om Gud får sitte på sjelens trone, da vil den dårlige siden i oss bli kastet bort og ødelagt. </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Tempelet i Jerusalem symboliserer det helligste av det hellige i den menneskelige sjel, det sted der Den hellige ånd har fått et lite ankerfeste selv hos de store syndere. Men de jordiske lidenskaper søker å trenge seg frem der også, slik at lidenskapene kan bruke dette hellige sted for å skape begjær. Kristus helbreder de hvis sjelen er syk som faller ned fremfor Ham i tro. Det betyr at sjelen, selv når den er syk, bevarer lengselen etter enhet med Gud, slik at den søker Ham som er verdens sanne lege. </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Kristi profeti om Jerusalems ødeleggelse symboliserer ødeleggelsen av enhver sjel som Gud kaster fra seg, de lave som Han ikke kan ha fellesskap med. </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="font-size: 13pt;">Ingen i denne verden er lykkelig uten at han har åpnet portene for det åndelige Jerusalem – sin sjel – og fått motta Gud selv i sitt liv. En gudløs mann føler seg bare ensom og desperat. Fellesskap med andre mennesker vil ikke få denne ensomheten til å gå bort, men den vil tvert imot øke den. Men den som har tatt imot Gud i sin sjel vil aldri igjen føle seg ensom, selv ikke i ødemarken. Ingen kommer til å dø en evig død uten det menneske som selv har latt Gud dø i seg. </span></span></span></div><div align="JUSTIFY" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><br /></div><br /><div style="line-height: 100%;"><br /><br /><br /></div>Johannes Hvaal Solberghttps://plus.google.com/107369255872802779991noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-33701967215423942522017-04-07T02:38:00.000+02:002017-04-07T03:30:57.183+02:00Triodion - 6. Fredag i Fasten<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">SJETTE FREDAGEN I FASTEN<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="color: yellow; font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">VESPER</span></b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Til</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"> Herre, jeg ropte, <i>synger vi seks stikera. De tre første er fra Triodion-boken</i>:<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">FJERDE TONE<br /><i>av Josef</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">To av de hellige apostlene, som visste at Du, o Kristus, er én av Treenigheten, sender Du nå for å hente en asenfole i oppfyllelse av profetien. Du skal ydmyke Deg, o Barmhjertige Herre, og sette Deg på den, Du som etter Din vilje har forberedt et sete i det høyeste for alle som elsker Deg. Og dem som i sin dårskap har underkastet seg uforstandige lidenskaper, har Du, Ordet, fått til å rope til Deg: Hosanna!<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ta imot din Konge, o Sion. For se, Han kommer nå til deg i ydmykhet, for å reise opp Lasarus og ødelegge dødens bitre rike. Ved Guds kall, la alle hellige munker og lekmenn samle seg, for å ta imot Kristus med palmer og rope: Lovet være Han som kommer for å frelse dødelige mennesker ved Korsets Lidelse, og i sin kjærlighet gi alle frihet fra lidenskapene.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">PLAGAL AV FJERDE TONE<br /><i>av Theodoros</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">O Kristus, Du som bæres av de forferdende serafene i det høyeste som Gud og alles Skaper, skynder Deg nå til å ri på jorden på en fole, som et menneske lik oss. Betania fryder seg over å motta Deg, o Frelser, og Jerusalem gleder seg anspent til å velkomme Deg. Døden er drept, og som en forsmak på den kommende Oppstandelsen, ser den Lasarus vende tilbake fra de døde. Med glede går vi Deg i møte med palmer og priser Din kjærlighets makt, o Herre.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Deretter tre stikera til dagens helgen fra Mēnaion</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">-<i>boken</i>. Ære være Faderen… Nå og alltid… <i>og så Stavrotheotokion fra Mēnaion-boken.</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Prokeimenon (Salme 119):<o:p></o:p></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">PALAGAL AV ANDRE TONE<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Til Herren ropte jeg i min nød, og Han svarte meg.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vers: </span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Herre, fri min sjel fra løgnaktige lepper, fra en falsk tunge.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Lesning</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">: Profetien er fra første Mosebok (46, 1-7).</span></div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Og Israel brøt opp med alt det han hadde, og da han kom til Be'erseba, ofret han slaktoffer til sin far Isaks Gud.&nbsp; Og Gud sa til Israel i et syn om natten: Jakob, Jakob! Han svarte: Ja, her er jeg.&nbsp; Da sa Han: Jeg er Gud, din fars Gud; frykt ikke for å dra ned til Egypt, for der vil Jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra ned med deg til Egypt, Jeg skal visselig også føre deg opp igjen; og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Be'erseba; og Israels sønner kjørte Jakob, sin far, og sine barn og sine hustruer i de vogner som Farao hadde sendt til å hente ham i. Og de tok med seg sin buskap og sitt gods som de hadde lagt seg til i Kana'ans land, og de kom til Egypt, Jakob og hele hans ætt med ham; sine sønner og sine sønnesønner, sine døtre og sine sønnedøtre, hele sin ætt førte han med sig til Egypten</span></blockquote><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Prokeimenon (Salme 120):</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">PLAGAL AV FJERDE TONE<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Herren skal bevare deg fra alt ondt, Han skal bevare din sjel.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vers:</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"> Jeg løftet mine øyne opp til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra?<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Lesning:</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"> Profetien er fra Salomos ordspråk (23, 15 – 24, 5).</span></div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Min sønn! Er ditt hjerte vist, så skal også mitt hjerte glede seg, og jeg skal juble i mitt indre når dine lepper taler det som rett er. La ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men alltid nidkjært for Herrens frykt! Sannelig, det er en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet. Hør, min sønn, og bli vis og la ditt hjerte gå bent frem på veien! Vær ikke blandt vindrikkere, blandt dem som fråtser i kjøtt! For drankeren og fråtseren blir fattig, og søvn klær mannen i filler. Hør på din far, som gav dig livet, og forakt ikke din mor når hun er blitt gammel! Kjøp sannhet og selg den ikke, kjøp visdom og tukt og forstand! Den rettferdiges far skal juble; den som får en vis sønn, skal glede seg over ham. La din far og din mor glede seg, og la henne som fødte deg, juble! Min sønn! Gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier! For skjøgen er en dyp grav, og den fremmede kvinne en trang brønn; ja, hun ligger på lur som en røver, og hun øker tallet på de troløse blandt menneskene. Hvem roper: Akk? Hvem roper: Ve? Hvem har trette? Hvem har klage? Hvem har sår for ingen ting? Hvem har røde øyne? De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å prøve den krydrede drikk. Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i begeret, hvor lett den går ned! Til sist biter den som en slange og hugger som en huggorm; dine øyne vil se etter fremmede kvinner, og ditt hjerte tale forvendte ting, og du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en mast. [Du vil si:] De banket meg, det gjorde ikke ondt; de støtte meg, jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se å få tak i enda mere. Vær ikke misunnelig på onde mennesker, og ha ikke lyst til å være med dem!&nbsp; For deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres lepper taler ulykke.&nbsp; Ved visdom bygges et hus, og ved forstand blir det trygget,&nbsp; og ved kunnskap fylles kammerne med all slags kostelig og herlig gods.&nbsp; En vis mann er sterk, og en kyndig mann øker sin kraft.</span></blockquote><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Aposticha</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">PLAGAL AV FJERDE TONE<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Fri meg fra den rike mannens mangel på kjærlighet og fra hans selviskhet, o Kristus min Gud, som ved Ditt Kors har renset oss fra våre synder. La meg følge den fattige Lasarus i sin takknemlige tålmodighet, og i Din store miskunn nekt meg ikke en plass hos Patriarken Abraham <i>(to ganger).</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><i><br /></i></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Til martyrene</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Herrens martyrer, dere helliggjør hvert sted og helbreder hver sykdom: og nå ber vi dere gå i forbønn for våre sjeler, så de reddes fra fiendens feller.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ære være Faderen… Nå og alltid…<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Stavrotheotokion</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">«O paradoksale under! O fremmede mysterium! O fryktfulle foretak!” sa Jomfruen da hun så Deg hengende på Korset mellom to røveren, Barnet hun hadde født uten smerte, dog skjelvende med frykt. Gråtende sa hun: «Ve meg, mitt kjære Barn: hvordan har dette onde og utakknemlige folket naglet Deg til Korset?»<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><span style="color: yellow;">MATUTIN (ORTHROS)</span><o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></b><br /><div align="center" class="MsoNormal"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Etter den første lesningen fra Salmenes bok, synger vi korsets kathisma-hymner i ukens tone.<br />Etter den andre lesningen fra Salmenes bok, synger vi de følgende kathisma-hymner:<o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">FJERDE TONER<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">To disipler sendes for å hente en asenfole, slik det står i profetien; Kristus setter seg på den og kommer i sin skjønnhet, og tar imot barnas guddommelige lovprisning. La oss da gå Ham i møte med iver, og bære våre gode gjerninger som palmegrener.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ære være Faderen…<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Igjen: </span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">To disipler sendes…<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Nå og alltid…<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Stavrotheotokion</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">O ubesudlede Jomfru, Moder til Kristus vår Gud, et sverd gjennomboret dit allhellige hjerte, når du så din Sønn og Gud korsfestet ved sin egen vilje. Velsignede blant kvinner, slutt aldri å be om at Han i denne fastetiden må gi oss syndenes forlatelse.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Etter den tredje lesningen fra Salmenes bok, synger vi de følgende kathisma-hymner:</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">PLAGAL AV FJERDE TONE<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">To av disiplene blir i dag sendt for å bringe en asenfole til alles Hersker. Han som bæres av serafene i det høyeste, kommer ridende på en fole, og den altslukende døden, denne verdens hersker, begynner å frykte; for han fratas menneskeligheten, først ved Lasarus.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ære være Faderen…<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Igjen</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">: To av disiplene…<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Nå og alltid…<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Stavrotheotokion</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><br /><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Mens hun sto bi ved hennes Sønns lidelse, sørget den rene Jomfruen bittert og ropte med klagesang: «Ve meg, mitt Barn! Du forherliges av englene med ustanselig lovsang; hvordan har hebreernes barn ført deg til Pilatus’ domstol? Guds Ord, jeg lovsynger Din store og usigelige barmhjertighet.»<o:p></o:p></span></div><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Aposticha:<o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">FJERDE TONE<br /><i>av Keiser Leo</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Min sjel, ved å forakte de guddommelige bud, har du blitt et lett bytte for fiendens feller; og ved ditt eget valg har du overgitt deg selv til fordervelse. Sunket i søvn ved mine mange overtredelser, har du skitnet til kledningen Gud vevde til deg, og du har blitt upasset til Kongens bryllup, og vil slepes vekk på grunn av dine synder. For dersom du sitter i bryllupsfesten kledd i lidenskapenes kledning, vil Han spørre deg hvordan du kom deg inn, og du vil kastes ut av brudekammeret. Men rop til Frelseren: Guds forferdende Øye, Du som har blitt det jeg er, uten å slutte å være det Du var. Før Din korsfestelse, ble du for min skyld kledd i spottelsens kappe: riv mine sekkeklær i filler og kle meg med glede; fri meg fra det ytre mørket og evig gråt, og miskunne deg over meg. <i>(To ganger)</i>.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Til martyrene</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kom, alle folkeslag, og la oss med hymner og åndelig sang prise Kristi seirende martyrer. De er verdens lys og troens forkynnere, og en evig kilde som renner over med helbredelse for de troende. Ved deres bønner gi fred til verden, o Kristus vår Gud, og stor miskunn til våre sjeler.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ære være Faderen…<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">PLAGAL AV FJERDE TONE<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vi har fullendet de førti dager til gagn for våre sjeler og ber Deg i Din menneskekjærlighet: Gi oss å skue Din Lidelses hellige uke, så vi deri kan forherlige Dine mektige gjerninger og Ditt usigelige forsyn for oss, mens vi synger med ett sinn: Ære være Deg, o Herre.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Nå og alltid…<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Igjen: </span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vi har fullendet de førti dager…<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><br /><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><span style="color: yellow;">SEKST</span><o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Troparion til profetien:<o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">TREDJE TONE<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">O Herre, Din vrede som truer syndere kan ikke utholdes; vi er ikke verdige til å løfte våre øyne og be om miskunn fra Deg. Tilintetgjør oss ikke i Din harme, for med Din egen hånd formet Du oss fra støvet.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ære være Faderen… Nå og alltid…<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Igjen: </span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">O Herre, Din vrede...<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Prokeimenon (Salme 121):<o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">FJERDE TONE<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Jeg gleder meg ved dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vers:</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"> For Herrens, vår Guds huses skyld vil jeg søke ditt beste.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Lesning:</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"> Profetien er fra Jesajas bok (66, 10-24).<o:p></o:p></span></div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Gled dere med Jerusalem og juble over henne, alle dere som elsker henne! Fryd dere storlig med henne, alle dere som sørger over henne! Så skal dere få die og mettes av hennes husvalende bryst, suge og glede dere ved hennes store herlighet. For så sier Herren: Se, Jeg lar fred komme over henne som en elv og hedningenes herlighet som en overstrømmende bekk, og dere skal få die; på armen skal dere bæres, og på knærne skal dere kjærtegnes. Som en mor trøster sitt barn, således vil Jeg trøste dere; i Jerusalem skal dere få trøst. Og dere skal se det, og deres hjerte skal fryde seg, og deres ben skal grønnes som gresset, og det skal kjennes at Herrens hånd er med Hans tjenere, men Han skal vredes på sine fiender. For se, Herren skal komme i ild, og Hans vogner skal være som stormvind, for å gjengjelde med sin vrede i glødende brand og med sin trusel i ildsluer; for med ild skal Herren holde dom og med sitt sverd slå alt kjød, og mange skal det bli som Herren slår ihjel. De som helliger og renser seg for havene etter en som er midt iblandt dem, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren. Og Jeg, Jeg gjør deres gjerninger og deres tanker til intet; den tid kommer da Jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme og se Min herlighet. Og Jeg vil gjøre et tegn på dem og sende nogen av de undkomne blandt dem til hedningefolkene, til Tarsis, Ful og Lud, bueskytterne, til Tubal og Javan, til de fjerne kyster som ikke har hørt tidenden om Meg og ikke sett min herlighet; og de skal kunngjøre min herlighet blandt hedningefolkene. Og fra alle hedningefolkene skal de komme med alle deres brødre til matoffer for Herren, på hester, på vogner, i bærestoler, på mulesler og på hurtigløpende kameler, og føre dem opp på mitt hellige berg i Jerusalem, sier Herren, likesom Israels barn bærer matofferet i rene kar til Herrens hus; også av dem vil Jeg ta Meg noen til prester, til levitter, sier Herren. For likesom den nye himmel og den nye jord som Jeg gjør, blir til evig tid for Mitt åsyn, sier Herren, således skal deres ætt og deres navn bli til evig tid. Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød komme for å tilbede for Mitt åsyn, sier Herren. Og de skal gå ut og se på de døde kropper av de menn som er falt fra Meg; for deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slukkes, og de skal være en gru for alt kjød.</span></blockquote><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Prokeimenon (Salme 122):</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">SJETTE TONE<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig!<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vers:</span></i><span lang="NO-BOK" style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"> Til Deg løftet jeg mine øyne, Du som troner i himmelen!<o:p></o:p></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-46090378584163086492017-03-04T00:26:00.000+01:002017-03-04T15:03:30.221+01:00Encyklika til Ortodoksiens Søndag 2017 - Met. Kosmas av Aitolia<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Pastoral Encyklika<br />(Encyklika nr. 91)<br /><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><b>Kosmas, ved Guds nåde Biskop og Metropolitt<br />av det hellige Metropolittdømmet av Aitolia og Akarnania</b><br /><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Til alle kristne i vårt Hellige Metropolittdømme<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-zc1SvLnvWe4/WLn7F1gc2SI/AAAAAAAADzI/0yp87i3bBHMrMrmcFG0hLXusfOOT3TFegCLcB/s1600/koi-giortesexodou2014-kosmas-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="381" src="https://3.bp.blogspot.com/-zc1SvLnvWe4/WLn7F1gc2SI/AAAAAAAADzI/0yp87i3bBHMrMrmcFG0hLXusfOOT3TFegCLcB/s400/koi-giortesexodou2014-kosmas-1.jpg" width="400" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Mine kjære fedre og søsken,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">I dag, den første søndagen i Den store og hellige faste, er Ortodoksiens Søndag. Høytiden til vår store Moder, vår Ortodokse Kirke. En dag fylt med herlighet, storslagenhet og åndelige glede. Dagen der vi minnes de som kjempet og seiret for vår ortodokse tro. En dag som bringer til våre tanker den heroiske og hellige motstanden til trofaste og ortodokse kristne gjennom alle århundre, imot mørkets og villfarelsens makter.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">På denne store dagen ville jeg, som deres åndelige far, understreke for dere noen grunnleggende og frelsende sannheter, som mange i dag kjemper for å undergrave, og derved føre oss til forvillelse, slik at vi står i fare for å miste vår frelse som en følge.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Først vil jeg understreke at Kirken utgjøres av sitt hode, vår Herre Jesus Kristus, og alle kristne som ble døpt på ortodoks måte i den hellige og vesenenige Treenighetens navn. De kristne som samler seg på hvert sted og frembærer for Gud, ved kanoniske biskoper og prester, den hellige Nattverdens mysterium, der de deltar i vår Herre Jesu Kristi allhellige Legeme og Blod.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vi er nødt til å bekjenne at vår Ortodokse Kirke ikke kan observeres, men må oppleves. Dersom vi ønsker å kjenne Ortodoksien, er vi nødt til å lytte til det som Apostelen Filip i dag sa til Apostelen Nathanael, «Kom og se» (Joh. 1, 47). Enhver som med ydmykhet og ren samvittighet ønsker å leve ortodoksien, vil bli gjort sikker på at Den ortodokse kirke er et hellig gudmenneskelig samfun, hvis hode er selveste Gudmennesket, vår Herre.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Mennesket finner i vår Kirke den muligheten, som hadde gått tapt ved Adams synd, til å gjenforenes med sin Gud og Frelser, men også med alle mennesker, i en enhet som ikke tilintetgjør personen, som ikke blander sammen, fordi denne foreningen er et bilde av den hellige Treenighet: én Gud, men tre forskjellige personer.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">«Utenfor Kirken,» understreker den evig-minnede og vise eldste, f. Georg Kapsanis, «forenes ikke mennesket med Gud eller med Guds barn ved uselvisk kjærlighet, og derfor forblir han under djevelens makt, han som er egoismens, splittelsens og avbrytelsens far.» Mennesket frelses altså ikke utenfor Kirken.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Innenfor den frelsende Ortodokse Kirke, taper ikke den kristne sin personlighet eller sin verd, men er dyrbar, om han så er fattig, analfabet og uviktig i verdens øyne, eller om han er rik og skriftlærd. Innenfor Kirken «er hvert menneske Guds dyrebare barn, selv om han er en trell eller uten velstand,» bekjenner Kirkens hellige (Johannes) Gullmunn.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Når vi her bruker ordet Kirke, er vi nødt til å forklare at vi kun mener vår Ortodokse Kirke. For kun Den ortodokse kirke er virkelig Kirken.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Frelseren Kristi Kirke, Den ortodokse kirke, som vi ved Guds nåde alle tilhører, er «sannhetens støtte og grunnvoll» (1 Tim. 3, 15). Denne bevarer sannheten uendret og uforvrengt, slik den ble kungjort for verden av den menneskevordne Gud, slik den ble bevart og beskyttet av de hellige Apostlene, de gudbærende Fedrene, slik alle våre helgner trodde på den, bekjente den og levde den.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Den ortodokse kirke, ved de kamper og ved de blodelver som dets trofaste og hellige medlemmer utgytet, bevarer og beskytter sannheten uforfalsket, uforandret, evig, uten endringer, slik at den eneste og uforfalskede sannheten til vår Treenige Gud skulle føre de troende til evig frelse.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Så vakkert som Hl. Kosmas av Aitolia lærer oss: «Jeg leste også om ugudelige, heretikere og ateister, jeg undersøkte visdommens dybde: alle trossynene er falske. Jeg forsto sannelig at kun troen til ortodokse kristne er god og hellig.»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Den som bringer en annen lære enn den som én gang er overgitt til de hellige (Judas 3) faller ut av troens felleskap og derved også fra Den ortodokse kirkes hellige Mysterier. Hvordan kan den som forvrenger Kirkens lære om Kristus delta i Kristi Mysterier? Å ta del i Mysteriene uten å dele den rette tro, «vil føre til en skamful åndelig schizofreni.»<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Derfor kan ingen som tilhører andre trossyn uten for ortodoksien delta i ortodokse sakramenter eller be med de ortodokse.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">På samme måte som den er mild med dem som i omvendelse søker å delta i dens liv og forsikre seg om sin frelse, er vår Ortodokse Kirke streng og kompromissløs i sin motstand mot kompromiss, forvrenging av sannheten, hyklerisk smigring og løgnene til sannhetens fiender.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Men hvem er sannhetens fiender?<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">De er alle de som blir gjort til Lucifers midler, som endrer den guddommelige sannheten og stryker ut vår frelse.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Djevelen rådet Adam at han, alene, uten Guds nåde, skulle ønske å bli som Gud. Adam trodde på denne løgnen og forsaket Skaperens sannhet, og ved denne hovmodigheten sluttet han å være Gud-sentrert, og ble i stedet menneskesentrert: han tapte paradiset.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">På samme måte, til tross for at vår Frelser, ved sin menneskevorden, sin Lidelse og sin Opptandelse, har gitt oss vår frelse, har gitt oss Det hellige evangelium, vår ufeilbare Kirke, har vist oss veien til frelsen, er det mange i dag som vil innblande oss i deres egosentrisistet for å bringe oss til frelsen uten ortodoksiens sannhet og ved et liv uten Guds nåde.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">For eksempel, avgudsdyrkelsen, som gir oss, med ordre fra den nye tidsalder, nyhedendommen og okkulten, filosofien som, uten Kristus, ønsker å erstatte Guds Ord med det menneskelige, men også heresiene som manisk kriger mot sannheten i ønsket om å forvrenge den, for å få oss til å tro på mennesket og ikke på Gud.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">[…]<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vi må heller ikke utelate å nevne synkretismens panheresi. Denne heresien, et middel til den nye verdensordningen, ønsker å blande den søte ortodoksien sammen med heresier og vranglære, med andre religioner og trossyn. Den ønsker å skape en gud som er en menneskelig skapning, uten ortodoksiens uendrede tro og lydhørhet til vår Kristi Evangelium.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kjære fedre og søsken, dere barn av vår allhellige og store Moder, Den ortodokse kirke.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">La oss i dag, på ortodoksiens høytid, se nøye på vår Moder. Vår Kirke er ikledd blod «som purpur og fin lin.» Vår Kirke er blodflekket. Blodflekket med blodet til de hellige Apostlene, de hellige Martyrene, Hieromartyrene, Bekjennerne og Nymartyrene.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Tre århundre med de store forfølgelsene, arianisme, vranglære, heresi, korstog og ikonoklaster; fire hundre år med tyrkisk okkupasjon, forfølgelse i Anatolia, forfølgelse i Russland, i Midtøsten , på Kypros og Nord-Epeiros har gitt oss mange, talløse bekjennere. Helgener som malte jorden med blodet fra sin martyrdød, fordi de bekjente den ortodokse tro og nektet å forsake den.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vår ortodoksi lyner, blodflekket men strålende. Mine kjære, la oss gå sammen med vår Kirkes bekjennere og martyrer på livets vei. La oss anerkjenne dem, la oss følge dem, la oss etterligne dem. La oss leve og la oss bekjenne vår ortodoksi «i ord og gjerning».<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">La oss ikke skremmes av verdslige stemmer, egosentriske stemmer uten ren tro, uten ydmykhet, uten ortodoks tro og liv. La oss ta avstand fra heretikerene rundt oss, selv om det gjør inntrykk på dem.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vær ikke redd. Uansett hvor mye fiender kjemper imot vår ortodoksi, vil de aldri klare å fjerne den fra våre hjerter så lenge vi selv ikke ønsker å forsake den.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ved å leve innenfor vår ene, hellige, katolske og apostoliske Kirkes omfavn, vil vi forherlige vår ortodoksi. Slik vil også vi bli verdige frelsen og Pardis.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dette ønsker jeg dere av hele min sjel.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><br /><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Med faderlig forbønn<br /><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><b>+ Metropolitt Kosmas<br />av Aitolia og Akarnanias</b><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="https://katanixis.blogspot.co.uk/2017/03/blog-post_93.html">Kilde</a></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-14846424421731140222017-02-24T13:41:00.001+01:002017-02-24T14:37:22.232+01:00Den Økumeniske patriark: Encyklika til Begynnelsen av Den Store Faste 2017<div class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;">No. 118<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">KATEKETISK ENCYKLIKA<br />TIL BEGYNNELSEN AV DEN STORE FASTE<br />+ B A R T H O L O M E O S<br />Ved Guds miskunn<br />Erkebiskop av Konstantinopel, det Nye Roma, og Økumenisk Patriark<br />Til Kirkens fylde<br />Må vår Herre Jesu Kristi nåde og fred<br />Samt vår bønn, velsignelse og tilgivelse være med dere<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-q3AxXbSUtks/WLApeaTuiRI/AAAAAAAADxU/NUYTfP2DdVQE3HjRU3J_An6aVl-0DsZkwCLcB/s1600/ORTHODOX_-_bartholomew.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://2.bp.blogspot.com/-q3AxXbSUtks/WLApeaTuiRI/AAAAAAAADxU/NUYTfP2DdVQE3HjRU3J_An6aVl-0DsZkwCLcB/s400/ORTHODOX_-_bartholomew.jpg" width="400" /></a></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Kjære søsken og barn i Herren,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Ved Guds nåde og kjærlige omsorg, stiger vi i morgen inn i Den store fastens arena, en passende tid for sjelen – vår egen sjel – å vende seg til Herren. Denne perioden består av stadig ydmykhet foran Guds mysterium som daglig åpenbares for oss, menneskets frelses mysterium. Det er derfor muligheten vi blir gitt ved Den hellige faste har en spesiell egenskap: sjelens <b>fornyelse </b>og <b>årvåkenhet</b>, som vi kalles til særlig i denne tiden som er fylt av guddommelig formaning og hellighet, så vi kan bli oppmerksomme på det flyktige og materielle, mens vi gradvis beveger oss mot det evige og åndelige.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Hl. Andreas av Kretas Store Botskanon taler til både til dens forfatter samt hver sjel som plages og engstes av dette livets fristelser og distraksjoner. Bevisst på byrden som bæres av en sjel såret av synd, roper Hl. Andreas med smerte: «Min sjel, min sjel, stå opp: hvorfor sover du?» Dette <b>ropet</b> fører til en <b>realisasjon</b> om tomheten og den usigelige dødsfrykten: «Enden nærmer seg og [min sjel] vil plages.» Før livets uforventede ende, som kommer «som en tyv om natten,» inviterer poeten fra Kreta seg selv og hver sjel som lider og fortæres av usikkerhetens frykt til å «våkne slik at Kristus vår Gud, som er alle steder og oppfyller alt, må ta vare på oss.» Kirkefedrenes ortodokse lære kaller enhver, under denne tiden med kamp, til å anerkjenne «hvem vi er, hvor vi er og hvor vi går hen.» Vi blir kalt til å innse dette midlertidige livets tomhet og omvende oss for alt vi har gjort hittil «bevisst eller ubevisst, i ord eller gjerning, handling eller tanke» som ikke er samstemmig med Kristi Evangelium og nådens lov. Kun da vil vi finne miskunn og nåde; og bare da vil Herren, som kjenner menneskers hjerter og sinn, samt deres innerste hemmeligheter og tanker, ta vare på oss og tilgi oss våre urettferdige tanker som fører til tomme og nytteløse handlinger. Kampen som står foran oss fører til <b>årvåkenhet</b>, <b>fornyelse</b> og <b>omvendelse.</b> Ved <b>omvendelse</b>, dvs. ved å lære vår tilstand å kjenne, og ved skriftemålet, vil våre liv krones med «syndenes forlatelse, samfunn med Helligånden og Himmelrikets fylde.» Denne <b>fornyelsen</b> tilhører samvittigheten til den omvendte sjelen (se 2 Kor. 1, 12 og Rom 2, 15) og er en Guds <b>gave</b>.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Søsken og barn i Herren,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Vi ortodokse kristne kalles til å utleve Den store og hellige fasten som en tid for inderlig fornyelse og årvåkenhet, som en evig stund av vår ortodokse identitet. Det vil si, vi kalles til å leve og oppleve selveste Kristus, å elske og erfare på en kirkelig og åndelig måte. For det er kun ved vårt liv i Kristus at vi har muligheten til å fornye vår samvittighet og stige opp til sann frihet og det ufeilbare kriterium for vår trøst og frelse. Ved begynnelsen til denne velsignede perioden, kommer Den økumeniske patriark og Kristi Store Kirke i åndelige kontakt med hver ortodokse kristne sjel som strever uten trøst og veies ned av denne verdens verdier og kjødelige nytelser. Vi reiser med og ber til «Kongenes Konge og herrenes Herre, som kommer for å slaktes og bli mat for de troende»: O Herre, verdige alle ortodokse troende som kommer med fred og et angrende hjerte, at de må reise gjennom denne hellige perioden og arenaen som åpnes for oss, og at Du «gir dem alle nåde og styrke, så de må kunne oppnå sitt mål og gå med mot langs veien til Din Oppstandelses gledelige dag, der de vil krones med glede og prise Deg uten stans» (Dikt av Theodor, Triodion). Vi velsigner dere alle som deres far, dere Moderkirkens kjære og trofaste barn. Og knyttet til dere i fellesbønn og forbønn, nedkaller vi det dyrebare og livgivende Korsets makt, ved forbønnene til vår Herskerinne Gudfødersken, de hellige englene og alle de hellige, så vi alle kan bli verdige vårt kall til å leve som ortodokse kristne, og derved glede oss i gleden og herligheten til Herrens Oppstandelse. For Hans er makten, takksigelsen, æren, kraften og herligheten i all evighet. Amen.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Den hellige og store faste 2017<br /><b>+ Bartholomeos av Konstantinopel<br /></b>Deres inderlige forbeder foran Gud<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><br /></span></div><br /><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , serif; mso-ansi-language: NO-BOK;">Skal leses i kirker på osteukens søndag, 26. februar, rett etter lesningen fra Det hellige evangelium.&nbsp;<o:p></o:p></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-14225524987817657152017-02-22T20:55:00.000+01:002017-02-26T01:57:26.265+01:00Fastens tre feller - Met Serafim av Piraeus<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">PASTORAL ENCYKLIKA<br />FRA HANS EMINENSE METROPOLITT SERAFIM AV PIRAEUS<br />TIL BEGYNNELSEN AV DEN STORE OG HELLIGE FASTE 2017<o:p></o:p></span><br /><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-b4TBZLkN0h8/WK3sbyPRQjI/AAAAAAAADwM/bSNzPJA1eoA4svjaqhS-9NiCv2eWU6Y5QCLcB/s1600/IMG_9202.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-b4TBZLkN0h8/WK3sbyPRQjI/AAAAAAAADwM/bSNzPJA1eoA4svjaqhS-9NiCv2eWU6Y5QCLcB/s400/IMG_9202.JPG" width="298" /></a></div></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kjære søsken og barn i Herren,<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Nå som vi har kommet til Den store fastens velsignede tid, retter vi våre tanker til ordene vår Herre Kristus talte: «<i>Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn</i>» (Matt. 6, 16).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Herrens formaning kommer for å svare et spørsmål vi alle stiller oss i løpet av disse dagene. Og spørsmålet er ikke annet enn, «Hvordan burde jeg faste?».<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Kirken, ved sin vanlige forsørgelse, fastslår en viss måte å faste på. Under Den store fastens seks uker, samt Helliguken, kaller den oss til å ta avhold fra kjøtt, egg, melkeprodukter og fisk. Fra mandag til fredag må bordet vårt også være tomt for vin og olje, mens disse to kommer tilbake på bordet lørdag og søndag for å styrke og trøste oss.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Men kirkelig faste gjelder ikke bare begrenselse av mat, slik en opplever med en diett, men også måten vi faster på, måten vi kalles til å leve på.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">På let etter metoden, kommer vi til et råd av den store asketikeren fra Sinai-ørkenen, Hl. Johannes Klimakos, som bemerker hvordan djevlene legger tre feller for oss i alle våre forsøk på å nå Gud. Først kjemper de for å hindre oss i å gjøre godt. Dersom de ikke lykkes i dette, kjemper de for å forvrenge det gode så fasten ikke utøves på guddommelig måte. Dersom de heller ikke lykkes her, prøver de til slutt å gjøre sjelen stolt over sine dyder (fra 26. trinn i Himmelstigen: «Om dømmekraft over tanker, lidenskaper og dyder»).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Disse tre fellene må vi passe oss for, mine kjære søsken, i den striden vi begynner nå i Fasten. La oss unngå den første fellen, som prøver å fange oss med tanken som sier at, «jeg klarer ikke faste.» Forpliktelser, helse, svakhet og dagliglivet støtter denne tanken i sitt angrep. Men ikke noe av dette utgjør et vesentlig hinder for den troende som ønsker å faste. Og dersom en ikke klarer å faste uten olje, ikke klarer å unngå en viss matvare, og dersom en behøver kalsium, eller mangler jern, eller har liten viljestyrke, da vet Kirken å bruke økonomi. Vi tar tilflukt hos våre åndelige fedre, som verken vil fornekte oss nødvendig føde eller fastens glede. Det finnes måter å faste på som også bruker økonomi der nødvendig. På denne måten vil vi unngå den første djevelske fristelsen som fornekter fasten, og vil ikke glede den onde ved å gi opp så lett.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">En trenger større innsats for å kunne unngå den andre fellen, og det er fordi en dobbel fristelse gjemmer seg i den.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hl. Johannes beskriver dette nye angrepet fra den onde som, «forvrengelse av det gode.» Denne forvrengelsen er født enten av vilkårlighet eller av hykleri. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Den vilkårlige måten å faste på er den der vi bestemmer med egen vilje. Jeg faster slik jeg selv liker å gjøre det på, når jeg vil, uten noe veileding eller velsignelse. Innsatsen vi bruker på denne egosentriske «fasten», bir føde for våre lidenskaper. Våre dyder kveles av vårt lidenskapelige ugress, som vokser seg stort mens mennesket blir frustrert og sint, uten å forstå hvofor.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18.6667px;">Den hyklerske måten er den der fasten bestemmes av et idealisert selvbilde. Jeg faster for å åpenbare for andre hvor viktig jeg er, min styrke, mine åndelige gaver. Utgangspunktet til min streben er ikke selvkontroll, eller sorg over min tilstand, eller omvendelse, men sikkerheten om at «<i>jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet</i>». Denne holdningen fører meg til åndelig autisme. Jeg er ikke i stand til å kommunisere med mine medmennesker, heller ikke elske dem, og derfor er jeg heller ikke i stand til virkelig å kommunisere med Gud. Uten å fatte det, har jeg fallt inn i en viss form for avgudsdyrkelse, der jeg har erstattet den Levende Gud med avguden til mitt eget idealiserte selvbilde.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hl. Johannes av Sinai råder enhver som ønsker å unngå også denne fellen om å ta tilflukt i underkastelse og selvforakt. Ved underkastelse vil vi seire over vilkårligheten, og med selvforakt vil vi frata vårt ego de kreftene som forankrer det. La oss gjennomføre denne Store Fasten med lydhørhetens ånd, først til Kirken og våre åndelige fedre, deretter la en kristen lyde en annen, ektepar skal lyde hverandre, barna sine foreldre, og foreldrene skal lyde barnas sannhet, og da vil vi lykkes i å unngå den andre fellen som står foran oss. Da vil vår faste og vår strid generelt ikke villedes av vår egoisme så den tjener fremmede mål.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dersom noen klarer å unngå disse to første fellene, advarer Hl. Johannes at en tredje felle også venter på ham, som djevelen har forberedt for å fange ham. Denne forferdelige fellen er hovmod.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Selv når noen klarer, med Guds hjelp, å følge fasten slik hans åndelige veileder har bestemt, uten at den blir forvrengt, og oppfyller den med vilje til å stride og en lydhør ånd, vil han allikevel møte faren for å narres av det store han har oppnådd. Det finnes en fare for at innsatsen og oppnåelsen skaper innbilskhet. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Denne fellen er verre enn de andre, fordi den ikke kommer plutselig, men kommer gradvis, som når en går ned en nedoverbakke. &nbsp;Og når en er nedi den, ser den ikke ut som en abysse, fordi den ser ut som en vid gate som går gjennom kjente strøk. Dette stedet er mørkt og uten himmel, men du lar deg lures, og tror at du som har gjort åndelig fremgang også må fare gjennom slike vanskelige stier. Og slik faster og ber du, i lydhørhet og tålmodighet, med veldedighet og gode gjerninger, men alt dette fører deg bare dypere inn i mørket, til et sted der du med luciferisk hovmod møter ham som er i stand til enda større nedgang.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hellige Johannes råder oss om at, dersom vi skal unngå denne villedelsen, må en øve seg i selvtukting. Selvtukting er middelet ved hvilke den kristne kan granske seg selv grundigere og strengere. &nbsp;Denne strengheten har ikke som mål å anstrenge mennesket ved å skape følelser av skyld og mindreverdighet. Tvert imot, styrker den den troendes sjelelige helse. Selvtukting ligner kjirurgen som ønsker å redde sin pasient, og derfor skjerer vekk litt av det sunne vevet rundt en kreftsvuls for forsikre seg om at det forsvinner fullstendig. På samme måten vil den som tukter seg selv heller såre seg selv litt enn å la noe av den lidenskapelige kreftsvulsen forbli i sjela.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Ved stadig å granske oss selv, fører dette til hellig ydmykhet, som gir verdighet til vår åndelige streben. Når et menneske oppnår ydmykhet, forstår han at alt det gode han har i seg er en guddommelig gave, som har blitt gitt ham for å kunne tjene sin neste. Når en har en slik ånd, anser en ikke at ens dyder er en personlig oppnåelse som gir verdighet til den troende, men at de er guddommelige energier, som har tatt bolig i sjelen for å styre og opplyse oss. Her er det ikke plass til vårt «Jeg» og dens villedelse, men kun til å takke og love Gud, som ser ned til sine ydmyke tjenere. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Mine kjære barn, la oss ikke gå inn denne Store Fasten med dyster mine, men med stor glede. Fastens glede, askesens glede, gleden i å overkomme lidenskapene, gleden i å høste dydenes frukt, gleden i å seire over døden. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Vi ber om at vår Herre Jesus Kristus, ved forbønnene til Hl. Johannes Klimakos, læreren fra Sinai, vil være vårt følge på denne åndelige reisen og at Han vil styrke og helliggjøre oss. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Jeg ønsker dere god strid i Den store og hellige faste!<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><br /></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Deres Metropolitt<br />+ Serafim av Piraeus<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-size: x-small; line-height: 107%;"><i>Oversatt fra</i>:&nbsp;<a href="http://www.impantokratoros.gr/C3543E10.el.aspx">Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ: Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εισόδω εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστή</a></span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-1110480173551548372017-01-24T00:35:00.000+01:002017-01-24T00:35:45.903+01:00Omvendelsens evangelium<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-iqpOqAmZVs0/WIaROYoOKaI/AAAAAAAANKs/6bhg-t3XYrE2Y9o9cyz1dJejYprxxHi0ACLcB/s1600/2016_10_024_DxO%252C%2Bmod.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="146" src="https://2.bp.blogspot.com/-iqpOqAmZVs0/WIaROYoOKaI/AAAAAAAANKs/6bhg-t3XYrE2Y9o9cyz1dJejYprxxHi0ACLcB/s320/2016_10_024_DxO%252C%2Bmod.jpg" width="320" /></a></div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;">Preken Søndag etter Theophani (Herrens dåp i elven Jordan).&nbsp;</div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2893"></a>+&nbsp;I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn!</div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2895"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2898"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2899"></a> Kjære brødre og søstre,</div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2901"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2902"></a><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2903"></a> Etter et langt opphold i ørkenen ble Den hellige døper Johannes av engelen kallet til å preke i Judea. Her ser vi kjernen i hans forkynnelse oppsummert i én setning: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær! (Matt. 3, 2).</div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2905"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2906"></a><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2907"></a> Alle de som angret når de hørte hans forkynnelse, kom til ham i elven Jordan, for å bekjenne for ham sine synder, og døpes i elven Jordan for å vaske bort syndene med omvendelsens vann. Da den hellige Johannes så (med Den Hellige And) at fariseerne og saddukeerne kom for å bli døpt uten ærlighet og med egoisme, ropte han i sin rettferdige harme: "Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsen verdig ... Jeg døper dere med vann til omvendelse; men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg: Jeg er ikke verdig til å bære skoene hans; Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild."(Matt. 3, 7-8; 11-12)</div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2909"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2910"></a> Og disse ordene av Guds profet, ble senere gjentatt av vår Herre Jesus Kristus, når Han begynte sin gjerning. Som hellige Johannes Døperen, sier Kristus høyt: "Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" (Matt 4, 17). Ved å gjenta ordene til Guds profeter, gjør Herren det tydelig for oss at omvendelse er viktig for alle, for uten omvendelsen er det ingen plass for Gud hos oss. Det vil si, uten omvendelse finner vi ikke vår plass i Himmelrike. En stolt og egoistisk sjel stenger Herren ute. </div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2913"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2914"></a><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2915"></a> Det eksisterer et vakkert moderne eventyr som på en flott måte beskriver oss hvordan mangel på omvendelse fører til en selviskhet, egoisme og stolthet som skaper kulde og død, vi kunne kalle det en evigvarende gudløs sykdom. </div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2917"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2918"></a> <br /> </div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2920"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2921"></a> «Det var en gang en selvisk kjempe. Han hadde sin egen hage. En gang da han gikk i hagen sin, fikk han øye på noen barn som lekte der. Han jagde den ut og sa til dem at de ikke får lov til å gå inn i hagen hans, fordi han ville ha hagen sin for seg selv. Barna ble lei seg, men de var nødt til å forlate hagen. Så kom vinteren, og det snødde over alt, også i hagen til kjempen. Snøen kom og ble liggende på bakken. Etter hvert kom våren og all snøen smeltet, bortsett fra i hagen til kjempen. Kjempen så det og kunne ikke forstå hvorfor dette skjer; snø og vinter forble kun i hagen hans, ingen andre steder. Han tenkte med seg selv at tid og stunder vil også føre våren til hans hage.</div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2923"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2924"></a> Tiden gikk, og sommeren kom og gikk, men i kjempens hagen ulte bestandig en kald, sur vind. Alle trærne frøs og en ny vinter kom til kjempens hage. På slutten av denne lange vinteren hørte han plutselig en nydelig melodi. Han løpte ut for å se hva det var, og da fikk han se en fugl som sang så vakkert. Det var en helt vanlig fugl, men siden han ikke har hørt fuglesang på lenge hørtes det ut for ham som den fineste melodi. Han lurte på hvordan denne fuglen havnet der, og idet han så seg omkring i hagen fikk han øye på noen barn idet de kom inn gjennom et lite hull i gjerde hans. Sammen med barna kom våren inn i hagen hans. Våren kom inn, barna hoppet rundt og rørte på Han sa til seg selv: "Er det en slike nydelige blomster jeg ikke gav lov til å komme inn i hagen min? Det er mitt eget hat og mitt kjølige vesen, som er grunnen til at kulde og is forble i hagen min". Kjempen så at hele plassen hagen hans ble grønn, alt bortsett fra et hjørne. Der står en liten gutt som nytteløst forsøkte å gripe gren av en treet. Treet selv bøyde seg mot den lille gutten for at han skal klare å gripe det. Gutten gråt fordi han var liten og ikke nådde opp til grenene på treet som står der frossent med snø på grenene. Kjempen iler til og løfter den lille gutten opp, så han skal få tak i treets grener. I det samme øyeblikket hele treet ble grønt og blomstret. Den lille gutten var veldig glad og han holdt Kjempen rundt halsen og klemte og kysset ham. Alle barna skjønte at Kjempen hadde omvendt seg fra sin ondskap, og de begynte å leke fritt i hage. Kjempen rev ned hele gjerde rundt hagen, så begynte å leke sammen med barna. Helt til kvelden lekte de i hagen. Neste dag kom barna igjen for å leke i hagen, men den lille gutten var der ikke: "Hvor er Lillegutt, deres lekekamerat?" De svarte: "Det vet vi ikke. Vi vet ikke engang hvem det er." Men Kjempen likte så godt den lille gutten, og han sier til barna: "Kan dere prøve å finne Ham?" Barna visste ikke hvor de skulle lete etter ham, så de bare lekte videre sammen med Kjempen. Men kjempen ville så gjerne se sin gode venn som var den første som klemte og kysset han. Men den lille gutten kom aldri igjen. </div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2926"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2927"></a> Tiden gikk, årene gikk, Kjempen ble gammel og kunne ikke leke med barna lenge. Han satt i lenestolen og så på barna som lekte i hagen hans. Når vinteren kom var ikke Kjempen redd som før, for nå visste han at med en gang barna kommer ut på våren så kommer våren også inn i hagen hans. Så tittet han ut av vinduet sitt, og han så et tre fult av blomster og med grener av gull. Han skyndet seg ut, forbauset over at et tre, midt på vinteren, kunne blomstre på denne måten. Da så han sin venn, den lille gutten stå under treet. Helt ute av seg av lykke, løper han for å gi ham en god klem. Plutselig ser han sårene på Hans hender og føtter, blodige sår, det så ut som noen har naglet spiker inn i sårene Hans. Da ble Kjempet sint og han spurte den lille gutten: "Hvem er det som har gjort dette mot deg. Jeg skal ta mitt sverd og drepe ham! " Gutten svarte: "Ikke gjør det, det er sårene av kjærlighet." Da erkjente kjempen undrene skrekk og ærbødighet, og gikk ned på sine knær og spurte gutten: "Hvem er Du?" Gutten svarte: "Jeg er Den som du tok imot i hagen din, og nå har jeg kommet får å ta deg med i Min Himmelske hage. "</div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2929"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2930"></a> Da barna kom denne ettermiddagen i hagen, fant de kjempen ligge der død &nbsp;med masse hvite blomster over seg». </div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2618"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </div></div><div dir="LTR" id="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2935"> <div style="margin-bottom: 0cm;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2936"></a><a href="https://www.blogger.com/null" name="m_4807298996565676940yui_3_16_0_ym19_1_1485047004949_2937"></a> Kjære brødre og søstre, dette er et vakkert eksempel på det som Herren sa fra den tiden da Han begynte å forkynne: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» Om vi vil være i Himlenes Rike må vi slutte å være selvisk, egoistisk, stolt. Da må vi bære frukt som er omvendelsen verdig, slik at den Lille gutten kan komme inn i våre sjeler og bli der i evighetens evigheter. Amen.</div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div style="margin-bottom: 0cm;"><span style="text-align: center;">Av fader Goran Spasojevic i Guds Moders hensovnelses kapell, Skjeberg,</span></div><div style="margin-bottom: 0cm;"><span style="text-align: center;">22.01.2017</span></div></div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /></div><br /><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /></div>Johannes Hvaal Solberghttps://plus.google.com/107369255872802779991noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-69328361184292451872017-01-21T23:15:00.001+01:002017-01-21T23:15:53.914+01:00Daglige tips fra Trooditissa - 1-3<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--><br /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-GB</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles></xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style><![endif]--> <br /><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">av en munk fra Trooditissa-klosteret på Kypros</span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-hNf3qfyN82E/WIPciZXI5CI/AAAAAAAADDI/NWfjrYjK-MkO8QKg9eTdkMTzQDNv4nsOgCLcB/s1600/27520.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-hNf3qfyN82E/WIPciZXI5CI/AAAAAAAADDI/NWfjrYjK-MkO8QKg9eTdkMTzQDNv4nsOgCLcB/s320/27520.jpg" width="240" /></a></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">&nbsp;<b>Tips 1</b><br /><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Jesusbønnen</i><br />“Herre, Jesus Kristus, Guds Sønn, miskunne Deg over meg, en synder.”</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Alltid gjenta disse ordene, til hver tid, hvert sted og hvor som helst.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Denne bønnen er ditt sterkeste våpen, og du vil ikke finne et bedre ett noe annet sted.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Det vil også være til stor gagn for den som ber med disse ordene.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><b>Tips 2</b><br /><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Søvn</i></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">&nbsp;</i><br />“Herre, Jesus Kristus, Guds Sønn, miskunne Deg over meg, en synder.”</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Når du går til sengs, gjenta Jesusbønnen helt til du har sovnet.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Så fort du våkner, stå opp fra sengen umiddelbart, uten å ha noe i tankene annet enn denne Jesusbønnen. På denne måten gir du Herren ditt sinns første tanke.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><b>Tips 3</b><br /><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Tro – Jesusbønnen – Gudstjenestene</i></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Herren sa: “Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det” (Markus 11, 24).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Gjenta derfor Jesusbønnen så ofte du kan, og vær ikke bekymret over noe. Bønnen vil ta seg av alt sammen (tror du dette?).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Når du er i kirken, hold tankene rettet mot ordene til den hellige gudstjenesten og, i samstemmighet med Herrens ord ovenfor, tro at du vil motta og ha alt det du ønsker når du ber.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">På denne måten vil du oppnå tre goder. 1) det vi ber om under gudstjenesten vil bli gitt oss; 2) resten av våre tilfeldige bekymringer vil løse seg; 3) på denne måten er det mye enklere for sinnet, hjertet, kroppen og hele mennesket generelt å delta i de hellige gudstjenestene.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Gudstjenestene er en detaljert forklaring av Jesusbønnen og det vi ber om når vi sier “miskunne Deg over meg.” Jesusbønnen er på andre hånd en oppsummering av alle de hellige gudstjenestene.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">Du finner daglige “tips” på gresk og engelsk på <a href="https://www.facebook.com/Faith.Grants.Hope?fref=ts">Facebook siden Faith Grants Hope</a></span></i> </span></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2427984005929872335.post-36613463441981856712017-01-21T15:03:00.001+01:002017-01-21T22:36:19.239+01:00Daglige tips fra Trooditissa - 20-22<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--><br /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-GB</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles></xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style><![endif]--> <br /><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">av en munk fra Trooditissa-klosteret på Kypros</span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-bM_k0yjwH2I/WINpv61wkHI/AAAAAAAADA0/fKqIKwcGezMM36XIHxAJLc-EhRhsCmupACLcB/s1600/15578730_148771798940102_1454868935586288368_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-bM_k0yjwH2I/WINpv61wkHI/AAAAAAAADA0/fKqIKwcGezMM36XIHxAJLc-EhRhsCmupACLcB/s400/15578730_148771798940102_1454868935586288368_n.jpg" width="225" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">Tips 2<span style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;;">0</span></span></b></div><div style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;;">&nbsp;<i>Tenk over dagen som har gått</i></span></span><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-GB</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles></xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style><![endif]--> </span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dersom du ikke ønsker stadig å falle inn i samme feil og samme synder, dersom du ønsker å gjøre fremgang i ditt åndelige liv, gjør det som jeg sier deg: Hver kveld, konsentrer deg og tenk over dagen som har gått, og gi deg selv råd: Hva burde du gjøre i dette tilfellet, hva burde du gjøre i et annet, og hva burde du gjøre dersom det samme skjer deg igjen. Prøv også å HOLDE det du har bestemt deg for å gjøre. Praksis vil vise hvor mye du gagner ved denne daglige regnskapsføringen og ved å følge nøye det din samvittighet vil råde deg.</span></span></span></div><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;;"> </span> </span><br /><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><b>Tips 21 </b></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-GB</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles></xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style><![endif]--> </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Når er et problem virkelig et problem?&nbsp;</span></span></i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hvis en hendelse eller et “problem” skaper depresjon, tristhet, skuffelse, likegyldighet og fortvilelse, og hvis du mister troens varme og din gode åndelige tilstand på grunn av et “problem”, ja, da er det virkelig et problem, tro du meg!</span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Dersom et “problem” derimot ikke skaper slikt og du bevarer din åndelige tilstand og tro, da har du absolutt ikke noe problem!</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Det virkelige problemet er når du føler de onde bivirkningene beskrevet ovenfor, og ikke selve “problemet.” Hvis du derfor ser på disse som ditt virkelige problem og bekjenner dette til Herren, og ber Ham om å kvitte deg med disse bivirkningene, da kan du være sikker på at alt vil forandre seg, inni deg og rundt deg, og du vil se at dette “problemet” vil endre seg og etter kort tid forsvinne.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Hvis du forstår det jeg sier til deg, vil du også kunne forstå hemmeligheten til de hellige Martyrene, som utholdt all slags pine med lidelsesløshet og glede.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">Da vil du også kunne forstå måten Hl. Gullmunn tenkte på, da han frydet seg da han led i eksil, og brukte denne lidelsen til felles gagn, intellektuelt arbeid og virksomhet.<span style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;;"> </span>Da vil du kunne forstå hans gyldne ord:</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: NO-BOK;">“<i>Det finnes ikke ondskap i denne verden, bortsett fra synd!</i>”</span></div></span><br /><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">Tips 22&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: center;"><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><i>Yd<span style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;;">mykhet</span></i></span></div><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">Den ydmyke anser seg selv som lavere enn en dår. På denne måten vil han aldri godta onde tanker om sin neste. En som er ydmyk vil heller aldri godta kjødelige tanker, siden han ikke tror han er verdig noen ting. Disse lidenskapene følger derimot den hovmodige.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">Arbeid</span></i></div><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">Bestem hva som er tilstrekkelig og nødvendig med mat, søvn, arbeid og hvile for ditt biologiske liv, og deretter rett deg fullstendig og ubrutt til det åndelige.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>“Min kropp, arbeid så du får føde. Min sjel, våk så du finner frelse!”&nbsp;</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><i><span lang="NO-BOK" style="font-family: &quot;times new roman&quot; , &quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">Du finner daglige “tips” på gresk og engelsk på <a href="https://www.facebook.com/Faith.Grants.Hope?fref=ts">Facebook siden Faith Grants Hope</a></span></i></div>Miklagardhttp://www.blogger.com/profile/03901360518316266140noreply@blogger.com0