lørdag 21. september 2013

Vær ikke hevngjerrig!

av Hl. Nikolai Velimirovitsj

Si ikke: ”Jeg vil gjengjelde det onde.” Vent på Herren, så hjelper Han deg (Salomos Ordspråk 20:22)

Vær ikke hevngjerrig; gjengjeld ikke ondt med ondt. Din nestes ondskap er nok. Hvis du gjengjelder hans ondskap med ondt, vil du fordoble ondskapen i verden. Hvis du ikke gjengjelder hans ondskap med ondt, kan han fortsatt fortære sin ondskap ved omvendelse. Derved vil du forminske verdens ondskap ved din tålmodighet og tilgivelse.

Vær ikke hevngjerrig; gjengjeld ikke ondt med ondt. ”Men vent på Gud,” Han ser og husker og, i din tid, vil selv du og den som gjør ondt mot deg vite at Gud ser og husker. Du spør deg selv: Hva har jeg oppnådd ved å ikke gjengjelde ondt med ondt? Du har gjort de viseste du kunne ha gjort i situasjonen, dvs. du har overlatt din strid til Den som er sterkere enn deg og Den som er sterkere vil seire for deg. Hvis du går i strid med ugjerningsmannen blir du kanskje beseiret. Men Gud kan ikke beseires. Overlat derfor din strid til den Seirende og Ubeseirede og vent tolmodig.

Lær fra et lite barn. Hvis noen angriper et barn når foreldrene er til stede, gjengjelder ikke barnet angrepet med et angrep, men ser heller til sine foreldre og roper. Barnet vet at foreldrene vil beskytte ham. Hvorfor vet ikke du det et lite barn vet? Din himmelske Forelder er alltid ved din side. Vær derfor ikke hevngjerrig; gjengjeld ikke ondt med ondt, men se heller til din Forelder og rop ut. Kun på denne måten kan du forsikre deg seier mot onde mennesker.

O Allmektige Herre som sa: ”Hevnen hører Meg til(Rom. 12:19), beskytt oss fra de urettferdige ved Din allmektige hånd og hold oss tilbake fra hevn. Lær oss ved Din Hellige Ånd at det er modigere å holde ut enn å hevne seg. Deg tilhører ære og takkesang, alltid. Amen. 


Oversatt fra: On Revenge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar