tirsdag 17. september 2013

Om samleie før ekteskapet

av Elder Epifanios Theodoropoulos

Det er mange fromme kristne som spør: Hvis vi har samleie fem minutter før bryllupet er det en synd, men hvis vi har samleie fem minutter etterpå så er det ok?

Dette er nettopp slik Mysteriene er, og dette viser deres kraft og verdi: til å forandre ting, å endre en situasjon, å forandre hendelser, å helliggjøre synderen, å velsigne det forbudte, å løfte det jordiske opp til himmelen.

”Fem minutter” før prestens velsignelse har vi ”brød” og ”vin” på det hellige alteret, men ”fem minutter etterpå” har vi vår Herres guddommelige Legeme og Blod!

”Fem minutter” før katekumenene døpes er det en alvorlig synd å gi dem den guddommelige Nattverden, men ”fem minutter etterpå” er dette en nødvendig å hellig gjerning.

”Fem minutter” før hans ordinasjon som biskop, forblir den ”utvalgte” en prest og kan ikke ordinere noen til presteskapet, men ”fem minutter etter” hans ordinasjon i Den guddommelige liturgi kan han ordinere prester og diakoner.

Men hvorfor skal vi fortsette med eksempler fra Kirkens guddommelige og overnaturlige Mysterier? Kanskje det er noe liknende ”i vårt” liv, dvs. vårt jordiske liv.

”Fem minutter” før en kontrakt underskrives av begge parter er det bare et papir, men ”fem minutter etterpå” er det et udiskutabelt offentlig dokument med juridiske følger (rettigheter og ansvar) ofte til en uforståelig grad.

”Fem minutter” før et testament underskrives er det ikke mer verd enn pakkepapir, men ”fem minutter etterpå” kan det bestemme hva som skjer med millioner av eiendommer.

”Fem minutter” før en president innsettes er han bare en vanlig borger uten noen spesiell makt, men ”fem minutter etterpå” har han makt til å oppløse regjeringen.

Ja, ”fem minutter” før ekteskapet er samleie en synd, og ”fem minutter etterpå” er det ikke en synd.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar