tirsdag 10. desember 2013

Kirkens fasteregler: Apostlenes faste

av Miklagard

Apostlenes faste begynner den andre mandagen etter Pinse (dagen etter Allehelgensdag) og varer t.o.m. den 28. juni. Dette betyr at fastens lengde kan variere: en tidlig Påske betyr en lengre faste.

Fastereglene her er lik Adventsfasten. Avhold fra kjøtt, egg og melkeprodukter, men olje og vin er tillatt gjennom hele fasten bortsett fra onsdag og fredag da det er streng faste. Etter hagioritisk tradisjon er fisk kun tillatt på lørdag og søndag, mens andre tradisjoner tillater fisk gjennom hele fasten (bortsett fra onsdag og fredag).  

Kirkens fasteregler: Jomfru Marias Faste

av Miklagard

Fasten før feiringen av Jomfru Marias Hensovnelse varer i to uker, fra 1. til 14. august. Dette er en streng faste – avhold fra kjøtt, egg, melkeprodukter, fisk, olje og vin – men olje og vin er tillatt på lørdag og søndag.

Fisk, olje og vin er også tillatt den 6. august, da vi feirer Herrens Forklarelse på Tabor.

Kirkens fasteregler: Adventsfasten

av Miklagard

Fra den 15. november forbereder Kirken oss til å feire Jesu Kristi fødsel ved 40 dagers faste. Adventsfasten er mindre streng enn Den store faste før Påske, og det finnes flere lokaltradisjoner når det gjelder fasteregler:

Hagioritisk (Athosfjellets) tradisjon
Fra 15. november til 12. desember er olje og vin tillatt på hverdager, og fisk kan spises på lørdager og søndager (men ikke kjøtt, egg eller melkeprodukter). Onsdag og Fredag er streng faste som vanlig.

Fra 12. desember (Hl. Spyridon) følger vi en streng faste t.o.m. Juleaften, men olje og vin kan spises på lørdager og søndager.

Kypriotisk tradisjon
Fra 15. til 20. november er olje og vin tillatt, men ikke kjøtt, fisk, egg eller melkeprodukter. Fra den 21. november (Jomfru Marias Innføring i Tempelet) til 12. desember kan fisk, olje og vin spises hver dag, men ikke kjøtt, egg eller melkeprodukter. Onsdag og fredag er streng faste som vanlig gjennom hele fasten.

Fra 12. desember (Hl. Spyridon) følger vi en streng faste t.o.m. Juleaften, men olje og vin kan spises på lørdager og søndager.

Gresk tradisjon
Fra 15. november til 12. desember er fisk, olje og vin tillatt hver dag bortsett fra onsdag og fredag (streng faste som vanlig), men ikke kjøtt, egg eller melkeprodukter.

Fra 12. desember (Hl. Spyridon) følger vi en streng faste t.o.m. Juleaften, men olje og vin kan spises på lørdager og søndager.


Russiske kirkekalendere følger den hagioritiske tradisjonen, men lekfolk i russisk-ortodokse kirker følger vanligvis det jeg her kaller ”gresk tradisjon”. 

onsdag 4. desember 2013

Preken til 24. november - St. Klemens av Roma

av Subdiakon Kristian Akselberg
Lørdag 24. november 2012
Greek Orthodox Cathedral of All Saints, London

Brødre, vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære! Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke: Kom til enighet i Herren! Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet side om side med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok. - Fil. 3:20-21; 4:1-3

Jesus sa til sine disipler: "Jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!" I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: "Jeg priser Deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi Du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var Din gode vilje." - Luk. 10:19-21

I dag feirer vi minnet av vår hellige fader St. Klemens av Roma, som vi hørte nevnt av St. Paulus i dagens epistellesning: han har ”kjempet side om side med meg for evangeliet, sammen med…mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok.” Denne innskrivingen i livets bok er også nevnt i dagens Evangelielesning, der Herren forteller sine disipler, “men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen.” Å ha ditt navn innskrevet i livets bok betyr å ha funnet frelsen i Kristus. At våre navn er skrevet inn er viktig fordi det viser til at vår frelse er personlig. Vi kalles ved navn. Som vi blir fortalt i Johannes’ Åpenbaring, “Den som seirer” vil Gud gi “en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.” Ordet ‘personlig’ innebærer et forhold. For en kristen betyr ‘frelse’ å gå inn i et personlig forhold med Kristus, og ved Ham, alle dem Han har skapt. ”Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner.” Vi kan ikke elske Kristus uten å også elske de Han elsker. Jeg er sikker på at dere har hørt dette mange ganger før. Men det er viktig å understreke dette for å forstå resten av Evangelielesningen vi nettopp hørte, en mange synes er vanskelig å forstå.

Først hører vi Kristus si til sine disipler at Han har gitt dem makt til å tråkke på slanger og skorpioner, og over alt fiendens velde, og at ingenting skal skade dem. I deler av Amerika er hele kirkesamfunn basert på dette verset, der deler av gudstjenesten innebærer å plukke opp ekte klapperslanger og skorpioner, som en måte å vise sin tro på. Det sier seg selv at det ganske sikkert ikke er akkurat dette Kristus mente. Det Han taler om her er djevelen og demonenes makt. Når vi er i Kristus, kan ingenting skade oss. Som St. Nikodemos Hagioritten sier, burde du ikke være redd for djevelen, men djevelen burde frykte deg! Og likevel sier Herren, ”Gled dere ikke over at åndene lyder dere; men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen.” Vi burde ikke stole på vår egen ferdighet og styrke, selv når disse er goder gitt oss av Gud, siden dette fører til stolthet. Hvis vi er stolte, ser vi innover, mot oss selv. For å være personer, for å bygge forhold til Gud og vårt medmenneske, må vi være ydmyke og se utover mot dem rundt oss. Som St. Paulus, St. Klemens og de med dem, må vi ”kjempe side om side” for Evangeliet. Det er dette Jesus mener når Han sier at Faderen ”har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.” Et lite barn vender seg til sine foreldre for alt – for mat, klær, ly, forståelse – mens mennesket som anser seg selv som vis ser kun til seg selv. Hvis vi vil at våre navn skal skrives inn i livets bok, og at Gud skal kalle oss ved navn, må vi lære å bli ydmyke, som umyndige små.

Som St. Klemens sier, ”La oss være ydmyke, søsken, og legge vekk all arroganse, innbilskhet, dårskap og harme, og la oss gjøre det som står skrevet. For Helligånden sier: ”Den vise skal ikke være stolt av sin visdom, den sterke skal ikke være stolt av sin styrke, den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe, skal være stolt av Herren, og søke Ham og gjøre rett og rettferd.” (1 Klem. 13)

Preken til Kristi Himmelfartsdag

av Metropolitt Ephraim Kyriakos av Tripoli
Hl. Jakob Perserens Kloster i Deddeh, 2. Juni 2011

I Faderens og Sønnens og Helligåndens Navn.

På denne dagen feirer vi vår Herre, Gud og Frelser Jesu Kristi Himmelfart i sitt forherligede legeme. Dere har hørt om Himmelfarten fra Evangelisten Lukas og Apostlenes Gjerninger, også skrevet av Lukas. I Lukas er denne hendelsen tilknyttet Oppstandelsen mens i Apostlenes Gjerninger kommer den førti dager etter Oppstandelsen.

I Lukas, viser Kristus seg for sine disipler, oppstanden fra de døde, etter en diskusjon om hvordan dette legemet er kjød og blod, mens dette legemet som er oppstanden fra det døde er skilt fra dem. Han forlater jorden etter å oppfylle sin frelsesplan. Han drar til himmelen, oppover, og apostlene vender tilbake til Jerusalem, som Evangeliet sier, med stor glede. Etter dette, begynte de å møtes i tempelet, der de lovsang og lovpriste Herren.

Hva er grunnen til denne høytiden og dens betydning? Hva er grunnen til hele denne frelsesplanen? Herren oppnådde i seg selv det Han vil at vi skal oppnå i oss selv. Kirkefedrene sier at Kristi himmelfart også er vår himmelfart. I sitt Brev til filipperne, sier Apostelen Paulus tydelig at vårt sanne hjemland er i himmelen med Jesus Kristus, som er forherliget i all evighet. Vårt liv på jorden er kun en innledning til det sanne, evige liv.

Dette er betydningen til Kristi Himmelfart. Vi er kalt til å vokse mot det sanne hjemlandet, som er himmelriket! Her lever vi ved Den hellige ånd, som Kirken anser som det evige livets løfte. Dette er klosterlivets betydning.

Hvorfor oppstod klosterlivet? Fordi munken alltid ser mot sitt sanne hjemland, dette engleriket som venter på ham mens han er på jorden. Han lider, men han fryder seg også i at Guds Ånd, Helligånden, er i ham. Som Kirkefedrene sier, vi lever nå i vårt himmelske hjemland. Vi får en forsmak av dette landet. Vi har en forsmak og venter tålmodig på å dra der Herren Jesus dro i herlighet og satte seg ved Faderens høyre hånd. Og vi vil leve med Ham i evighet. Amen.

Oversatt fra: عظة صاحب السيادة في عيد الصعود الإلهي

Preken til Jomfru Marias Bebudelsesdag

av Metropolitt Efraim Kyriakos av Tripoli

I Faderens og Sønnens og Helligåndens Navn.

På denne velsignede dagen, Jomfru Maria, Guds Moders, Bebudelse ved Engelen Gabriel, gjentar vi og synger, ”forkynn det gledelige bud om Guds frelse fra dag til dag.” Kjære, hvor kommer denne høytidens glede fra? Vi må forstå denne høytidens betydning gjennom våre hymner. I høytidens apolytikion sier vi, ”I dag legges grunnen til vår frelse, og den gamle hemmelighet blir åpenbart: Guds Sønn blir til Jomfruens Sønn idet Gabriel forkynner nåden.”

I dag legges grunnen til vår frelse. Det betyr, at det er begynnelsen av vår frelse. Vår frelse kommer fra Gud som kom ned til oss, fra himmel til jord, for å frelse oss fra våre synder, fra alt det vi frykter – og den største frykten er døden. Folk begår mange synder fordi de frykter døden. Så sier Apostelen Paulus i dagens epistellesning, ”Han kom for å befri oss som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet.” Glede kommer fordi Herren kommer til oss fra himmelen. Han søker oss ved denne engelen som bringer det gledelige bud til denne rene kvinnen, Maria. Vår Kirke legger vekt på å kalle Jomfru Maria ”Guds Moder” fordi hun fødte Kristus vår Gud. Derfor er ”Kristi Fødsel” feiringen av Herren Jesu komme som et barn, mens ”Jomfru Maria Bebudelsesdag” er feiringen av Den guddommelige inkarnasjon. Det er dette som skiller oss ut som kristne, at vår Gud ble kjød. Han kom i legemet og delte vår natur for å lære oss hvordan å leve.

Vi spør kanskje, ”Hvem er mønsteret på en hellig person?” Mønsteret er Jomfru Maria som skilte seg ut ved sin renhet, ydmykhet, lydhørhet til Kristus, til Guds Ord og ikke verdens ord. Den kristne lyder Kristi ord. Dette er vår tro og den var legemliggjort av Jomfru Maria. Det er derfor vi feirer denne høytiden og denne Jomfruen som lærer oss renhet, som lærer oss sannhet og ikke løgn, som lærer oss lydighet til Gud og ydmykhet. Det er hun som sa, ”Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.”

Hva skjer hvis vi etterlikner Jomfru Maria? Dette skjer: Engelen kom til henne og sa, ”Fryd deg! Fred være med deg, du som er full av nåde, Herren er med deg.” Så hvis vi – både menn og kvinner – blir lik Jomfru Maria, vil vi også motta dette budet fra himmelen som sier til oss: Fryd deg og bli fylt av nåde fra Gud som vil frelse deg, som vil gi deg fred, som vil gi deg sann glede, ikke som verden i dag gir det. Sann glede kommer fra Gud og derfor gleder vi oss i denne Store Høytiden som forbereder oss til å motta Kristi lidelse og oppstandelse med glede. Amen.

Oversatt fraعيد البشارة

tirsdag 26. november 2013

Kommer snart!


Innhold
Innledningsbønnene; Midnattstimen; Ytterlige Morgenbønner; Matutin/Orþros; Den Første Time (Prim); Den Tredje Time (Ters); Den Sjette Time (Sekst); Typika; Bønner til Morgenmåltidet; Den Niende Time (Non); Den Ellevte Time (Vesper); Bønner til Aftenmåltidet; Den Tolvte Time (Det Store og Lille Kompletoriet); Ytterlige Aftenbønner; Apolytikia og Kontakia til hver dag; Påskens Tidebønner; Påskens Kanon; Forberedelse til Nattverden; Takkebønner etter Nattverden; Bønner ved Forskjellige Behov; Hl. Johannes Krysostomos’ Guddommelige Liturgi; Trisagion for de Hensovnede

Kommer desember 2013 

Forholdet mellom stat og Kirke

av Patriark Kirill av Moskva
Fra et intervju med avisen Smolenskiye Novosti.

Kirken beskytter sin egen frihet fordi den er sikker på at dens selvstendighet gir henne en mulighet til å være en fullverdig åndelig talsmann. All slags blanding av stat og Kirke er en fare for Guds formål. En preken lyder høyt og overbevisende kun når den forkynnes av en fri kirke.

Oversatt fra: 'Separation of Church & state to remain intact – Russian Patriarch'Et patriarkat betyr kanonisk jurisdiksjon over alle ortodokse
folk innenfor et visst geografisk område, ikke kun én stat eller ett folkeslag.

I noen land – og dette er veldig synlig nå med situasjonen i Ukraina – blir patriarken av Moskva og hele Russland knyttet kun til Den russiske føderasjon og hans prinsipper til den russiske regjeringens politikk… Patriarkatet er ikke en enhet innenfor ett visst land, det er ikke en kirkelig enhet som dekker ett visst ethnos. Det betyr kanonisk jurisdiksjon over en del av verden….Alle [i dette området] er del av hans flokk, og dette setter visse grenser for patriarken, som må ta hensyn til alle de ortodokse folkeslagene under hans jurisdiksjon.

Oversatt fra: 'Patriarch Kirill denies being vehicle of Kremlin policy'

Kirken kjemper imot nasjonalisme


Til alle tider vil Kirken støtte kampen mot nasjonalisme og fascisme, mot opphøyelsen av en nasjon over en annen, mot å forvrenge nasjonal historie for politisk påvirkning, mot å utjevne moralske verdier gitt oss av Gud og mot ødeleggelsen av folkets åndelige og kulturelle tradisjoner.

mandag 25. november 2013

Takkebønner Etter Nattverden

Dette er et tillegg til den kortfattede samlingen i Arkimandritt Johannes R. Johansens Ortodoks Bønnebok (Oslo: Solum Forlag, 2002), og inneholder resten av bønnene man finner i vanlige greske og slaviske bønnebøker.

Og etter å ha mottatt den gode Kommunionen 
I de livgivende og mystiske Gavene, 
Oppsend med det samme lovsang og takkebønn, 
Og rop inderlig til Gud fra din sjel:

Ære være Deg, Gud, ære være Deg. (Tre ganger)

Jeg takker Deg, Herre... (Ortodoks Bønnebok, s.32)

Bønn av Hl. Basilios den Store
O Kristus, Hersker og Gud... (Ortodoks Bønnebok, s.33)
Bønn av Hl. Simon Metafrastes
Du som gledelig gir meg Ditt Legeme til føde,
Du som er ild, og ikke brenner opp de uverdige,
Svi Du meg ikke, min Hersker,
Men far igjennom meg for mine lemmers rettledning,
Inn i alle mine deler, mine tøyler, og mitt hjerte.
Brenn opp alle mine overtredelsers torner.
Rens min sjel; helliggjør mitt sinn;
Gjør fast mine knær og ben;
Opplys mine fem sansers enkle enhet.
Nagle hele meg med Din frykt.
Stadig beskytt, våk over, og bevar meg
Fra hver sjelforstyrrende gjerning og ord.
Rens, tvett, og gjør meg oppriktig;
Gjør meg vakker, gi meg forståelse, og opplys meg.
Framvis meg som Åndens bolig alene,
Og ikke lenger som syndens hvilested,
Slik at, som Din bolig ved deltakelse i Din Nattverd,
Hver ugjerningsmann og lidenskap må flykte fra meg som ild.
Som forbedere bringer jeg Deg alle de hellige:
De ulegemlige makters skare,
Din forløper, de vise apostler,
Og også, Din rene og uplettede Moder.
Ta imot disses forbønner, min barmhjertige Kristus,
Og gjør meg som tilber Deg et lysets barn.
For kun Du er vår helligelse, o Gode,
Og våre sjelers opplysning;
Og hver dag, til Deg, som til vår Gud og Hersker,
Oppsender vi passende lovsang.
Herre, Jesus Kristus vår Gud... (Ortodoks Bønnebok, s.33)

Allhellige Herskerinne og Gudføderske... (Ortodoks Bønnebok, s.33)

Simeons Sang
Nå lar Du Din tjener fare herfra i fred, o Hersker, etter Ditt ord; for mine øyne har sett Din frelse, som Du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for Ditt folk Israel.
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger med bøyninger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.
Apolytikion til Hl. Johannes Krysostomos*
Nåde strålte frem fra din munn som et fyr og har opplyst hele verden, og har åpenbart begjæringsløshetens rikdommer for alle, og vist oss ydmykhetens høyde. Men mens du lærer oss med dine ord, fader Johannes Krysostomos, be til Ordet, Kristus vår Gud, om frelse for våre sjeler.

 Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Kontakion til Hl. Johannes Krysostomos
Fra himlene har du mottatt guddommelig nåde, og med dine lepper lærer du alle å tilbe den Ene Gud i Treenighet, Johannes Krysostomos, du høyt velsignede og rettferdige. Det er rett at vi hyller deg, for du er en lærer som åpenbarer det guddommelige.

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Ved bønnene, o Herre, fra alle Dine hellige og Gudfødersken, skjenk oss Din fred, ja forbarm Deg over oss, for Du alene er miskunnelig.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tolv ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen. 

Over deg, høyt benådede, fryder seg alt det skapte, englenes skare og menneskenes ætt; hellige tempel og åndelig paradis, jomfruelighetens lovpris. For fra deg tok Gud kjød og ble et lite barn. Han som fra evighet er vår Gud. Derved ble ditt skjød Hans tronstol og din buk ble videre enn himmelen. Over deg, høyt benådede, fryder seg alt det skapte: Ære være deg. (Bøyning

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen.


*Dersom Hl. Basilios den Stores eller Hl. Gregorios Dialogos' liturgier feires, leser vi deres apolytikion og kontakion i stedet.

Forberedelsesbønner til deltakelse i den hellige Nattverden

Dette er et tillegg til den kortfattede samlingen i Arkimandritt Johannes R. Johansens Ortodoks Bønnebok (Oslo: Solum Forlag, 2002), og inneholder resten av bønnene man finner i vanlige greske og slaviske bønnebøker. 

Etter de vanlige morgenbønnene, fortsetter vi slik:

Kom, la oss tilbe og falle ned for Gud, vår Konge.
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge. 
Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.
(Med tre bøyninger) 

Salme 22 (23) 
Herren hyrder meg, jeg skal ikke mangle noe. Han har latt meg ligge i grønne enger, Han ledet meg til hvilens vann. Han omvendte min sjel. Han førte meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, skal jeg ikke frykte noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøstet meg. Du dekket bord for meg like foran mine fiender. Du salvet mitt hode med olje. Ditt beger beruser meg sterkt. Din miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus i lange tider. 

Salme 23 (24) 
Jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, verden og de som bor der. For Han har grunnlagt den på havet, grunnfestet den på strømmende vann. Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på Hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har lengtet etter forfengelighet i sin sjel og ikke har sverget falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser. Dette er en slekt som vender seg til Ham, som søker ansiktet til Jakobs Gud. Løft portene, dere prinser, og løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid. Løft portene, dere prinser, og løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem denne ærens konge? Herren Sebaot, Han er ærens konge. 

Salme 115 (116:10-19) 
Jeg trodde, derfor talte jeg; jeg var hardt plaget. Jeg sa i min angst: Alle mennesker lyver. Hva kan jeg gi Herren igjen for alt det gode Han har gjort mot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Jeg vil oppfylle mine løfter til Herren foran hele Hans folk. Det er kostbart i Herrens øyne at Hans trofaste dør. Å, Herre, jeg er Din tjener, en tjener og sønn av Din tjenestekvinne. Du har løst mine lenker. Jeg skal slakte takkoffer til Deg og påkalle Herrens navn. Jeg vil oppfylle mine løfter til Herren foran hele Hans folk, i forgårdene til Herrens hus, midt inne i deg, Jerusalem.


Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ære være Deg, Gud.
(Tre ganger med bøyninger*)
Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger)

Troparia i 6. Tone 
(Ortodoks Bønnebok, s.25)

Bønn av Hl. Basilios den Store
Herre og Hersker, Jesus Kristus... (Ortodoks Bønnebok, s.26)

Bønn av Hl. Basilios den Store
Jeg vet, o Herre... (Ortodoks Bønnebok, s.28)

Bønn av Hl. Johannes Krysostomos 
Herre min Gud, jeg vet at jeg ikke er verdig, eller god nok, til at Du skulle trede inn under min sjels tak, for alt er øde og nedverdiget, og Du har intet sted i meg å hvile Ditt hode. Men liksom Du nedverdiget Deg fra høyden for vår skyld, tilpass Deg nå min ydmykhet. Og som Du valgte å ligge i en hule, og i en krybbe med uforstandige dyr, velg også å legge Deg ned i min uforstandige sjels krybbe og stige inn i mitt besudlede legeme. Og liksom Du ikke foraktet å stige inn og spise med syndere i huset til Simon den spedalske, gi Ditt samtykke også til å trede inn under min spedalske og syndige sjels tak. Og liksom Du ikke frastøtte kvinnen, som var en skjøge og synder slik som meg, når hun nærmet seg for å røre ved Deg, vær også barmhjertig mot meg en synder, når jeg nærmer meg for å røre ved Deg. Og liksom Du ikke avskydde leppene til henne som kysset Deg, avsky heller ikke min munn, mer besudlet og uren enn hennes, heller ikke mine lepper som er motbydelige, urene, og uhellige, heller ikke min tunge, enda mer uren. Men la Ditt allhellige Legeme og Ditt dyrebare Blods kull være til min ydmyke sjel og kropps helligelse, opplysning og styrkelse, til å lette byrden av mine mangfoldige forbrytelser, til forsvar mot hver av djevelens gjerninger, til å avverge og hindre mine stygge og ondskapsfulle vaner, til å døde mine lidelser, oppfylle Dine bud, øke Din guddommelige nåde, og nå Ditt Rike. For jeg nærmer meg ikke med frekkhet, Kristus min Gud, men lik en som finner mitt mot i Din uforståelige godhet, og for at jeg ikke, ved lenge å avstå Din Nattverd, blir et bytte for den åndelige ulven. Derfor ber jeg Deg, som alene er hellig, o Hersker, hellige min sjel og mitt legeme, mitt sinn og mitt hjerte, mine tøyler og indre deler, og forny meg helt. Befest Din frykt i mine lemmer, og gjør Din helligelse uutslettelig i meg. Og vær Du min hjelper og forsvarer, led mitt liv i fred, og gjør meg verdig til å stå ved Din høyre hånd med Dine hellige, på forbønner fra Din allrene Moder, Dine ulegemlige tjenere og ubesudlede makter, og alle Dine hellige som fra evighet har vært Deg til behag. Amen.

Bønn av Hl. Johannes Krysostomos
Allmektige Herre, jeg er ikke verdig... (Ortodoks Bønnebok, s.29)

Bønn av Hl. Johannes Krysostomos 
Herre Jesus Kristus min Gud, forløs, tilgi og forlat mine svakheter, feil, og forbrytelser, som jeg, Din syndige, udugelige og uverdige tjener, har begått fra min ungdom av til denne dag og time, bevisst eller ubevisst, i ord, gjerning eller tanke, planer eller sysler, eller med noen av mine sanser. På forbønner av henne som bar Deg uten sæd, den ubesudlede og evig-jomfru Maria, Din Mor, mitt eneste håp som ikke gjør til skam, mitt forsvar og frelse, og gjør meg verdig uten fordømmelse til å delta i Dine ubesudlede, udødelige, livgivende, og fryktelige Mysterier, til syndenes tilgivelse og evig liv, til helligelse, opplysning, forstyrkelse, helbredelse og helse på både sjel og kropp, og til å hviske bort og tilintetgjøre mine ondskapsfulle planer, tanker eller hensikter, og de onde ånders nattlige fantasier. For riket er Ditt, og makten, æren, hederen og tilbedelsen, med Faderen og Helligånden, nå og alltid, og til evighetenes evigheter. Amen.

Bønn av Hl. Johannes Damaskenos
Hersker og Herre, Jesus Kristus, vår Gud... (Ortodoks Bønnebok, s.28)

Bønn av Hl. Simon den Nye Teologen 
Fra skjemte og besudlede lepper, 
Fra et urent og avskylig hjerte, 
Fra en ussel og skitten tunge, 
Fra en fordervet og uren sjel, 
Ta imot, o min Kristus, mitt bønnerop, 
Ja, forakt meg ikke, støt meg heller ikke bort, 
Heller ikke mine ord eller min væremåte, 
Min skamløshet eller frekkhet. 
Men i frihet la meg fortelle Deg, 
O min Kristus, hva jeg ønsker; 
Lær meg heller nå 
Hva jeg må gjøre og si. 
Jeg har syndet mer enn skjøgen 
Som, når hun fant ut hvor Du bodde, 
Gikk og kjøpte kostlig myrra, 
Og med dristighet nærmet Deg, 
For å salve og vaske Dine føtter, 
O min Kristus, min Gud og Hersker. 
Liksom Du ikke frastøtte henne 
Når hun kom med et inderlig hjerte, 
Så støt meg ikke bort, o Ord. 
Nei, men gi meg heller 
Å omfavne og kysse Dine føtter 
Og vaske dem med tårestrømmer, 
Og, som om med kostbar myrra, 
Salve dem med dristighet. 
Tvett meg med mine tårer, og derved 
Rens meg, Guds Ord, og vask meg. 
Forlat mine overtredelser, 
Og gi meg tilgivelse. 
Du kjenner all min ondskap, 
Du kjenner også mine sår, 
Og Du ser mine skader. 
Men Du kjenner også min tro, 
Du ser min iver, 
Og Du hører mine sukk. 
Du overser ikke, 
En eneste tåre, o Frelser, 
Heller ikke en brøkdel av en tåre, 
O min Herre Gud og Skaper. 
Ja, Dine øyne så min tilværelse, 
Når den fortsatt var uformet. 
I Din Bok er alle tanker og gjerninger, 
Selv de som enda ikke er begått, 
Allerede nedskrevet for Deg. 
Se min ydmykhet og strev. 
Se hvor stor min lidelse er. 
Og, alles Gud, tilgi meg 
Alle synder jeg har begått. 
Så jeg med et tvettet og rent hjerte, 
Et sinn skjelvende med gudsfrykt, 
Og en knust og ydmyk sjel, 
Kan nærme meg til å delta i 
Dine allrene og uplettede Mysterier, 
Hvorfra alle som eter og drikker Deg 
Med et oppriktig og uskyldig hjerte 
Er både helliggjort og levendegjort. 
For Du sier, o min Hersker: 
Han som eter Mitt Kjød og 
Som også drikker Mitt Blod 
Han forblir sannelig i Meg, 
Og i ham forblir Jeg også. 
Sant er dette ord talt 
Av min Herre og Gud og Hersker; 
For de som deltar i 
Disse guddommelige og hellige nåder 
Som gir guddommeliggjøring, 
Er sannelig ikke lenger alene, 
Men er med Deg, Kristus, Du sanne Lys 
Av den Hellige, Treenige Morgenstjernen, 
Som opplyser hele verden. 
For ikke å forbli alene 
Og langt fra Deg, Livgiver, 
Min Ånde, mitt Liv, min Glede, 
Hele verdens Frelse, 
Nærmer jeg meg nå Deg 
Med en knust og gråtende sjel. 
O Du mine overtredelsers forløsning, 
Jeg ber Deg ta meg imot, 
Slik at jeg kan delta i 
Dine livgivende, uskyldige Mysterier, 
Og ikke lide fordømmelse; 
Så Du må, som Du sa 
Forbli i meg, som er tredoblet i min elendighet; 
Så den usselige løgneren ikke finner meg 
Uten Din guddommelige nåde, 
Og svikefullt forfører meg, 
Og med sin sluhet lurer meg 
Bort fra Dine ord som guddommeliggjør meg. 
Derfor faller jeg ned for Deg, 
Og roper inderlig til Deg: 
Som Du tok imot Både den fortapte og skjøgen 
Som nærmet Deg, på lik måte, 
O Miskunnelige, motta meg, 
Den utsvevende og syndige, 
Den mest fortapte og usselige, 
Når jeg nå nærmer meg Deg 
Med en knust og ydmyk sjel. 
Frelser, jeg vet godt at ingen 
Har syndet mot Deg som jeg, 
Eller har begått misgjerninger som mine. 
Men dette vet jeg også: 
Ikke overtredelsens mengder, 
Heller ikke mine synders størrelse, 
Kan overgå min Gud og Frelsers 
Store tålmodighet og nåde 
Og uendelige menneskekjærlighet. 
For med medlidenhetens salve 
Renser Du og gjør lysende 
Alle som inderlig omvender seg; 
Og Du gjør dem deltakere 
I Ditt lys i all overflod, 
Og sanne deltakere i Din Guddommelighet. 
Og – under for englene 
Og for menneskelig forståelse – 
Du taler ofte med dem 
Som med sanne venner. 
Dette gir meg dristighet, 
Dette gir meg vinger, Kristus Gud. 
Fordi jeg håper på mengden 
Av Dine velgjerninger mot oss, 
Med fryd, men mens skjelvende, 
Deltar jeg nå i Ilden. 
Selv om jeg er gress – o forferdelige under – 
Er jeg usigelig svalet, 
Liksom busken på Sinai i gammel tid 
Som ikke ble brent, selv om den var flammende. 
Derfor, med et takknemmelig sinn 
Og et takknemmelig hjerte, 
Takknemmelig også i mine lemmer, 
I min sjel og i mitt legeme, 
Tilber og opphøyer jeg Deg, 
O min Gud, og lover Deg, 
Som En sannelig velsignet, 
I all evighet. Amen.

Bønn av Hl. Simon Metafrastes
Høyeste, reneste og uforgjengelige Herre... (Ortodoks Bønnebok, s.27)

Bønn av Hl. Johannes Damaskenos
Jeg står for Ditt tempels port... (Ortodoks Bønnebok, s.29)

Bønn av Hl. Johannes Krysostomos
Jeg tror, Herre... (Ortodoks Bønnebok, s.30)

Bønn av Hl. Simon Metafrastes
Se, jeg nærmer meg... (Ortodoks Bønnebok, s.30)

Ta imot meg i dag... (Ortodoks Bønnebok, s.30)

Forferdes, menneskebarn... (Ortodoks Bønnebok, s.30)

Troparia
Med kjærlighet... (Ortodoks Bønnebok, s.30-31)

lørdag 23. november 2013

Noen ord om Den guddommelige liturgi

av Elder Sofroni (Saharov) av Essex


Presteskapet er ikke gitt mennesket som en belønning for  gode gjerninger, men som en gave til Kirkens oppbyggelse. En blir prest for å feire Den guddommelige liturgi og helliggjøre folket. Presten har også en sosial betydning, siden han må ordne med kirkens byggelse og de kristnes lidelse. Så han trenger også disse egenskapene, i tillegg til åndelighet.

Den guddommelige liturgi skjedde én gang for alltid. Den er evig. Hver gang Den guddommelige liturgi feires, løftes vi opp til dens høyde. Hvis vi lever noen deler av Den guddommelige liturgi, vil vi forstå dens veldighet, som skjedde med Hl. Serafim av Sarov som så at engler kom til kirken under Den lille inngang. Vi følger Den guddommelige liturgi, fordi vi ikke lever den, eller til vi lever den.

Den guddommelige liturgi lærer oss å leve med hjertet. Ved å feire Den guddommelige liturgi holder vi Kristi bud: ’Drikk herav til minne om Meg’ (Lk. 22:19; 1 Kor. 11:24). Det er derfor vi sier: ’Vi ihukommer dette frelsende bud...’ Dette er ikke et psykologisk faktum, men åndelig. Derfor, hver gang Den guddommelige liturgi feires, er vi lydhøre til Kristi ord, og vi gjennomtrenger Det guddommelige mysterium i Kristi Liturgi.

Det Gud gjorde én gang, forblir nå i all evighet. Dette skjer med Den guddommelige liturgi. Én gang feiret Kristus den i det øvre rom med Den mystiske nattverd, og dette forblir i all evighet. Den kristne, ettersom han ofrer og hvor vidt han gjennomtrenges av Nåden med denne ’ånden’ av Den guddommelige liturgi, mottar nåde fra Gud, og renses fra lidenskaper. Den guddommelige liturgi er i dens fullkommenhet en bønn for hele verden. Dette er det såkalte kongelige presteskaps tjeneste. Derved når menneskets denne alderens ende. Han venter ikke på Herrens dag, men denne Herrens dag kommer til ham. Så han blir tidløs ved Nåden.


onsdag 20. november 2013

Apolytikia og Kontakia: november

NOVEMBER

1. november: De hellige ubetalte undergjørerne Kosmas og Damian
(vin og olje tillatt)
Apolytikion i 8. Tone
Hellige ubetalte undergjørere, kom oss til hjelp i vår sykdom; uten betaling tok dere imot, uten betaling gi også til oss.

Kontakion I 2. Tone
Etter å ha mottatt helbredelsens nåde, gir dere helse til dem i nød, herlige leger og undergjørere. Ved deres besøkelse, kast derfor ned våre fienders dristighet, og ved deres mirakler, helbred verden.2. november: De hellige martyrene Akindynos, Afthonios, Elpideforos og Anempodistos
Apolytikion i 2. Tone
Velsignet er jorden som drakk deres blod, O Herrens seiersmenn, og hellige er tabernaklene som mottok deres ånder; for i stadion seiret dere over fienden, og dere forkynte Kristus med dristighet. Vi ber dere: bønnfall Ham, Den gode, om å frelse våre sjeler.

Kontakion i 1. Tone
Som fem ufeilbare stjerner av den store Herlighetens Sol, strålte Kristi vår Guds stridsmenn over hele jorden, og drev bort lidenskapenes dysterhet mens de uttømte rikelig nåde over alle de troende uten hindring eller stans; og de gir frelse som ingen synd kan røre, ved et håp fylt av tro.

3. november: De hellige martyrene Akepsimas, Josef og Aethalas
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Ærverdig feiret du Kristi mysterier, og ble selv et offer Han tok imot; for Kristi kalk drakk du av i herlighet, o vise Akepsimas, med dine medutøvere, og ber ustanselig til Kristus for oss alle, o hellige.4. november: Vår rettferdige fader Joannikios den Store
Apolytikion i 8. Tone
Med dine tårestrømmer vannet du ørkenens ødemark, og ved dine dype sukk bar du frukt, hele hundre ganger det du hadde gjort; og du ble et lys, og strålte frem under i verden, vår rettferdige fader Joannikios. Be til Kristus vår Gud om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Vi troende samler oss alle i dag for å feire ditt hellige minne, o rettferdige Joannikios; og vi ber deg å gå i forbønn for oss, så vi finner stor miskunn hos Kristus vår Herre.

5. november: De hellige martyrene Galaktion og Episteme
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, I deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Kristi martyrer tok dere imot i sin felleskap, for dere kjempet tappert gjennom veldige prøvelser; berømte Galaktion og din hellige ektefelle og medlider Episteme, begge ber dere til den ene Gud og Herre for oss.

6. november: Vår hellige fader blant de hellige, Paulus Bekjenneren av Konstantinopel
Apolytikion i 3. Tone
Din bekjennelse av den ene guddommelige tro viste deg for Kirken å være en ny Paulus og en med stor iver blant prestene, du hellige. Sammen med deg roper både Abel og Zakarjas’ hellige blod til Herren. Rettferdige fader, be til Kristus vår Gud for oss om at Han gir oss sin store miskunn.

Kontakion I 2. Tone
Du skinte på jord som en strålende stjerne, og nå opplyser du hele Kirken som du stridde for ved å gi ditt eget liv, o Paulus, og som Abel og Zakarja roper ditt blod tydelig til Herren.7. november: De hellige trettitre martyrer av Meletine
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, I deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 4. Tone
Martyrenes strålende og lysende kor har i dag kommet til oss og smykket Kirken med strålende under og noetiske lys; derfor ber vi Deg, o Frelser, mens vi feirer deres hellige minne, at Du ved deres forbønner berger oss fra all fare, Du Gud som er miskunnelig og elsker menneskene.

8. november: Synaxis av Sjefsengelen Mikael og de andre ulegemlige skarer
(hviledag: vin og olje tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
Førere for de himmelske hærskarer, beskytt oss uverdige under deres ærefulle vingers skjul, og gå i forbønn for oss som roper: Redd oss fra all ulykke, for dere leder jo de høyere makter.

Kontakion i 2. Tone
Guds erkeengler, tjenere for Guds herlighet, ledere for englene og veiledere for menneskene: Be om det som gagner oss og om stor miskunn, for dere er englenes førere.9. november: Vår hellige fader blant de hellige, Nektarios av Pentapolis
Apolytikion i 1. Tone
Selyvrias barn og Aeginas vokter, rettferdighetens sanne venn som viste deg i de siste år, vi troende ærer deg, o Nektarios, som Kristi fromme tjener, for du uttømmer helbredelse over alle som roper til deg: Ære være Kristus som har forherliget deg. Ære være Ham som gjorde deg mirakuløs. Ære være Ham som ved deg gjør under for alle.

Kontakion I 8. Tone
Kom, la oss alle opphøye ortodoksiens nye strålende stjerne, og Kirkens guddommelige og nybygde mur; og med gledelig hjerte la oss lovsynge ham. Ved Helligåndens gjerning var han forherliget, og uttømmer rikelig nåde av mirakuløs helbredelse over dem som roper: Fryd deg, Fader Nektarios.10. november: De hellige apostlene Olympias, Rodion, Erastus, Sosipater og Quartus
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostler, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Apostlenes høytidelige feiring er åpenbart for oss i dag, og synelig gir guddommelig tilgivelse av synder for dem som i trofasthet feirer deres minne.

11. november: De hellige martyrene Menas, Viktor, Vincent og Stefani
Apolytikion i 5. Tone
Med en tapper sjel kjempet du i martyrdommen, og etter å ha stridd den gode strid mottok du underverkenes nåde fra himmelen, guddommelige og store Martyr Menas; for Gud har vist deg til verden som én som gjør store tegn, og Han har gjort deg til vår beskytter og en rask hjelp i nød og et årvåkent vern mot all skade.

Kontakion i 8. Tone
Som gudsinnede utøvere og martyrer som strevde for fromhet, ærer og forherliger Kirken i dag den seirende Menas, adle Viktor, modige Vincent og tapre Stefanis guddommelige strid og kamp, og i kjærlighet påkaller og forherliger den Kristus, som elsker menneskene.12. november: Vår fader blant de hellige, Johannes den Miskunnelige av Alexandria
Apolytikion i 8. Tone
I tålmodighet har du vunnet din pris, rettferdige Fader. Ustanselig utholdt du i bønn, du elsket de fattige og forsørget dem i alt. Be derfor til Kristus vår Gud, o Miskunnelige, om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 2. Tone
Din formue og rikdom gav du til de fattige, og du har derved mottatt himmelens rikdom. Av den grunn ærer vi alle deg med vår lovsang, o allvise Johannes, mens vi feirer ditt minne, du som bærer almissens og miskunnelighetens navn.13. november: Vår fader blant de hellige, Johannes Krysostomos, Erkebiskop av Konstantinopel
(hviledag: vin og olje)
Apolytikion i 8. Tone
Nåde strålte frem fra din munn som et fyr og har opplyst hele verden, og har åpenbart begjæringsløshetens rikdommer for alle, og vist oss ydmykhetens høyde. Men mens du lærer oss med dine ord, fader Johannes Krysostomos, be til Ordet, Kristus vår Gud, om frelse for våre sjeler.

Kontakion i 6. Tone
Fra himlene har du mottatt guddommelig nåde, og med dine lepper lærer du alle å tilbe den Ene Gud i Treenighet, Johannes Krysostomos, du høyt velsignede og rettferdige. Det er rett at vi hyller deg, for du er en lærer som åpenbarer det guddommelige.


14. November: Den hellige apostelen Filip
(hviledag: fisk tillatt)
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostel Filip, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 8. Tone
Den gudforkynnende Filip, som var Din disippel og Din venn, og som etterliknet Din lidelse, har forkynt Deg for verden som sann Gud; ved hans bønner, o Frelser, bevar Din Kirke fra hennes lovløse fiender, ved den rene Gudfødersken, Du som er stor i miskunn.15. november: De hellige martyrene og bekjennerne Guria, Sjamuna og Diakonen Habib
(Begynnelsen av Julefasten)
Apolytikion i 5. Tone
Siden Du har gitt oss Dine hellige martyrers mirakler som en uovervinnelig borg, spre hedningenes råd ved deres forbønner, o Kristus vår Gud, og styrk rikets septre, siden Du alene er god og elsker menneskene.

Kontakion i 2. Tone
Stor nåde fikk dere ovenfra, o vise og lovprisede hellige; og derved beskytter dere alle dem som er i nød og prøvelser; derfor reddet dere en ung kvinne fra bitter død, o martyrer, og er sannelig Eddessas herlighet og alles glede.

16. november: Den hellige apostelen og evangelisten Matteus
Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostel og evangelist Matteus, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Kontakion i 4. Tone
Når du kastet vekk tollerens vekt og forentes med oppriktighetens bør, viste du deg å være en utmerket kjøpmann, som innsamlet rikdommer av himmelens visdom; derfor forkynte du sannhetens ord, o Matteus, og vekket menneskenes dovne sjeler ved å skrive om dommens forferdelige dag.17. november: Vår fader blant de hellige, Gregorios Undergjøreren av Neocaesarea
Apolytikion i 8. Tone
Ved årvåkenhet i bønn, og stadige underverk, ble du oppkalt etter dine gjerninger; be derfor til Kristus vår Gud, o fader Gregorios, om å opplyse våre sjeler, så vi ikke sovner inn i døden.

Kontakion i 2. Tone
Siden du har mottatt kraft fra Gud til å gjøre under, drev du bort sykdommer fra mennesker, o vise Gregorios, og med fryktelige tegn fikk du demonene til å skjelve; derfor kalles du Undergjøreren, og ble oppkalt etter dine gjerninger.18. november: De hellige martyrene Platon og Romanos
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, o Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 4. Tone
Ditt allhellige minne gleder hele verden, og kaller alle til ditt store og ærverdige tempel; der har vi alle samlet oss med jubel, og med oder synger vi om din seier, o martyr Platon, og med tro roper vi til deg: Fri ditt folk, o hellige, fra hedenske fiender.

19. november: Den hellige profeten Obadja
Apolytikion i 2. Tone
Mens vi feirer Din hellige profet Obadja, o Herre, ber vi Deg å frelse oss ved hans forbønner.

Kontakion i 8. Tone
Som en guddommelig utvalgt profet, forutsa du det som var langt unna, at frelsen skulle skje på Sionfjellet, for himmelens mysterier lyste på deg; siden du har din bolig i himmelen med profetene, og fryder deg i Kristus som du forkynte, be til Ham, o Obadja, om å frelse oss, som lover deg med kjærlighet.20. november: Forfest av den hellige Gudføderskens innføring i tempelet
Apolytikion i 4. Tone
Ved å blomstre frem den eneste evig-jomfru som frukt, vier hellige Anna oss alle i dag til gleden, i stedet for vår tidligere sorg; i dag oppfyller hun sitt løfte til Den høyeste, og fører med glede til Herrens tempel henne som er Guds Ords sanne tempel og rene Moder.

Kontakion i 4. Tone
I dag fylles hele verden med fryd og glede, på Gudføderskens herlige feiring, da den roper ut med stor røst: Hun er sannelig det himmelske tabernakel.21. november: Den hellige Gudføderskens innføring i tempelet
(hviledag: fisk tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
I dag antydes Guds velbehag, og menneskenes frelse forkynnes, Jomfruen viser seg åpenbart i Guds tempel og bærer bud for alle om Kristus, så la oss juble for henne: Fryd deg, oppfyllelsen av Skaperens forsyn.

Kontakion i 4. Tone
Frelserens allrene tempel, prydelige Bryllupskammer og Jomfru, Guds herligeste smykke, føres i dag inn i Herrens hus, og med henne følger Helligåndens nåde, derfor hylles hun av englene som det himmelske tabernakel.

22. november: De hellige apostlene Filemon, Apfia, Arkippus og Onesimus
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Apostlenes Apolytikion i 3. Tone
Hellige apostler, be den miskunnelige Gud om syndenes forlatelse for våre sjeler.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Apostlenes Kontakion i 2. Tone
Som strålende stjerner som opplyste hele verden lovpriser vi Kristi apostler, herlige Filemon, Onesimus og Arkippus, og med dem, den vise Apfia, og roper: Be ustanselig for oss alle.23. november: Våre fedre blant de hellige, Amfilokios av Ikonium og Gregorios av Agrigentum i Sicilia
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Kirkefyrstenes Apolytikion i 4. Tone
Våre fedres Gud, som alltid gjør med oss etter Din mildhet; ta ikke Din miskunn fra oss, men ved Dine helliges forbønner, led våre liv i fred.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kontakion til Hl. Amfilokios i 2. Tone
Du er guddommelig torden og en åndelig trumpet, du som planter troen og ødelegger vranglære. O kirkefyrste Amfilokios, du som tjener den Treenige Gud, og alltid er med englene i det høye, slutt ikke å be for oss, o hellige.

Kontakion til Hl. Gregorios i 4. Tone
Med Helligåndens stråler, som skinner med et stort lys, opplyser Kirken veien for dem som i dag feirer din herlige hensovnelse, o rettferdige fader, høyt velsignede Gregorios.


24. november: Våre fedre blant de hellige, de hellige hieromartyrene Klement av Roma og Peter av Alexandria
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Kirkefyrstenes Apolytikion i 4. Tone
Våre fedres Gud, som alltid gjør med oss etter Din mildhet; ta ikke Din miskunn fra oss, men ved Dine helliges forbønner, led våre liv i fred.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kirkefyrstenes Kontakion i 4. Tone
Guddommelige og urokkede tårn av Kristi Kirke, søyler av sann tro som er mektige og guddommelige: berømte Klement og Peter, ved deres forbønner, beskytt og våk over oss alle.25. Apodosis av Innføringen. De hellige martyrene Katerina og Merkurios
(hviledag: vin og olje tillatt)
Innføringens Apolytikion
I dag antydes…

Apolytikion til Hl. Katerina i 5. Tone
La oss alle prise Kristi høylovede og edle brud, den guddommelige Katerina, Sinais beskytter og vern, som også er vår støtte, tilflukt og hjelp; for med Helligåndens sverd har hun tiet de vantros vismenn; og kronet som martyr, ber hun nå om stor nåde for oss alle.

Apolytikion til Hl. Merkurios i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Innføringens Kontakion
Frelserens allrene tempel…

Kontakion til Hl. Katerina i 2. Tone
Reis dere i kor, dere som elsker de store og inspirerte martyrene, og opphøy den vise Katerina, som har bekjent og forkynt Kristus i stadion og har nedtrampet ormen, og spyttet på de veltalendes kunnskap.

Kontakion til Hl. Merkurios i 2. Tone
I høytidelighet var du innviet i det guddommelige, du vise og berømte Merkurios, og du ble et velbehagelig offer når du med iver drakk av Kristi vår Guds kalk; og nå ber du ustanselig for oss alle.26. november: Vår rettferdige fader Alypios
Apolytikion i 1. Tone
Du ble en tålmodighetens søyle og etterlignet Forfedrene, O oppriktige: Job i sine lidelser, Josef i fristelser, og de ulegemliges liv mens i legemet. O Alypios, vår rettferdige fader, be for oss til Kristus vår Gud om frelse for våre sjeler.
Kontakion i 8. Tone
I dag forherliger og lovsynger Kirken deg, o Alypios, som dydens grunnlag og klosterlivets skjønnhet. Ved dine bønner, fri fra alvorlige synder alle som lover og ærer din strid og gode gjerninger, du som er oppkalt etter sann frihet fra sorg.27. november: Den hellige martyren Jakob Perseren
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Med tillit til din kone og frykt for dommedagen, viste du forakt for persernes ugudelige befaling, og du viste deg som en forherliget martyr for Kristus, når ditt kjød ble skåret som druer fra grenen.28. november: Den rettferdige martyr Stefan den Nye
Apolytikion i 4. Tone
Opplært på fjellet i asketiske verk og rustet med korset, bekjempet du de usynelige fienders åndelige hær; og når du tappert hadde skyndet deg til din lidelse, drepte du Kopronymos med den sanne tros sverd. For begge disse tingene har Gud kronet deg, o rettferdige martyr, velsignede og berømte Stefan.

Kontakion i 8. Tone
Med sanger og salmer, la oss opphøye den guddommelige Stefan, han som elsker Treenigheten, for med hele sitt hjerte æret han bildet av Herskeren, Hans Moder og alle de hellige. La oss nå i samstemmighet, lengsel og hjertelig glede rope til ham: Fryd deg, forherligede fader.29. november: Den hellige martyren Paramonos og Filumenos
Apolytikion i 4. Tone
Dine hellige martyrer, O Herre, i deres modige strid for Deg mottok som belønning ufordervelsens og livets kroner fra Deg, vår udødelige Gud. For siden de hadde Din styrke, styrtet de tyrannene, og ødela fullstendig demonenes maktløse hovmod. Ved deres bønner, Kristus vår Gud, frels våre sjeler, siden Du er miskunnelig.

Kontakion i 2. Tone
Vervet av Kristus ved din tro og store kjærlighet, knuste du alle de onde fiendenes ranger; og i å motta seierens krone, o vise Paramonos og guddommelige Filumenos, bor dere nå blant englenes skare.30. november: Den hellige og ærverdige apostel Andreas den først kalte
(hviledag: vin og olje tillatt)
Apolytikion i 4. Tone
Som først kalt blant apostlene og sjefsapostelens bror, o Andreas, be til alles Hersker om at Han gir verden fred og våre sjeler stor miskunn.

Kontakion 2. Tone
La oss hylle den som bærer modighetens navn, forkynneren av det guddommelige, den først kalte blant Frelserens disipler, og Peters bror; for slik som han en gang ropte til ham, roper han nå til oss: Kom, vi har funnet Den ønskede.Klikk her for å høre alle november-apolytika sunget på gresk.
Nyere innlegg Eldre innlegg Start